(MŠVVaŠ


kapitálové dotácie vo výške 2.523.300 eur," uviedol rezort školstva. MŠVVaŠ predložilo požiadavku na navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu internátov na rok 2018
sa týka aj slovenského školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravilo pre školy a školské zariadenie odporúčania, ktoré im boli
- vodný slalom, športová streľba a aj rýchlostná kanoistka - ostali mimo záujmu MŠVVaŠ. Slovenská rýchlostná kanoistikapodľa neho veľa talentov, ktoré by si
prácu, výsledok sa už dostaví." Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ pripravila na základe podkladov zo športových zväzov zoznam ocenených
V areáli bolo aj malé kúpalisko. V 90. rokoch prišiel útlm, v roku 2007 MŠVVaŠ budovu zatvorilo s tým, že kúpalisko naďalej fungovalo. Budova sa postupne stala
345 škôl, ktorých požiadavky predstavovali sumu 40.622.642 eur, z toho nároky na MŠVVaŠ SR boli vo výške 28.267.698 eur. "Hodnotiaca komisia posúdi rozvojové
v celkovej výške viac 3,56 milióna eur. Príspevok na uznaný šport poskytuje MŠVVaŠ v štvrťročných splátkach z celkovej schválenej sumy na daný rok. V prípade
Bratislava 26. marca (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo spoločnú slovensko-francúzsku výzvu na podávanie žiadostí
len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania. Navrhuje sa, aby hodnotenie zabezpečilo MŠVVaŠ, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby
len jedným z predpokladov kvalitného vzdelávania. Navrhuje sa, aby hodnotenie zabezpečilo MŠVVaŠ, ktoré za týmto účelom zriadi odborný panel hodnotiteľov. Aby
latka, "ale preberajú sa európske štandardy ESG, ktoré kvalitu garantujú". MŠVVaŠ uviedlo, že návrh novely zákona o vysokých školách umožňuje ľuďom z praxe
na poskytnutie príspevku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR. Zvýšením finančných prostriedkov zo zdrojovumožňuje ministerstvo
Vsi a Jarovniciach," doplnila DupaľováKsenszighová. Projekt, ktorý realizuje MŠVVaŠ v spolupráci s rezortom financií, splnomocnencom vlády SR pre rómske
. Realizácia riešenia dvoch projektov vo výške 8,34 milióna eur je podľa MŠVVaŠ rozložená na obdobie rokov 20152017. "Vlastné zdroje žiadateľa v rámci
pozemkov v areáli na Búdkovej ulici patrí SR a je v správe MŠVVaŠ, ktoré rovnako nemá v rozpočte alokované prostriedky na rekonštrukciu a prevádzku kúpaliska
že Biskupstvo čaká na inštrukcie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Ministerstvo školstva potvrdilo, že už bolo v rámci realizácie
. Naopak zväzy by mali dostať viac. Týka sa to aj futbalu. " Z rozpočtu MŠVVaŠ napríklad dostáva v tomto roku futbal 5.373.000 eur, v roku 2017 to bude 6.663
.000 eur, zároveň na ne získala dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo výške 54.000 eur. TASR o tom dnes informovala ružinovská
Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR počíta s postupným zvyšovaním zaškolenosti detí od štyroch rokov
, aby nás vôbec za šport uznali, nám ešte diktujú, kam nasmerovať prostriedky. MŠVVaŠ nám určuje ako ich máme použiť, či už pre kluby podľa počtu aktívnych
sa im to. Podľa generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ Mariana Galana nejde len o deti z marginalizovaných skupín. " K tejto problematike
TASR informoval komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. "O poskytnutie štipendia môžu žiadať občania SR, ktorí študujú
a fasády a vymenia bleskozvody. Na túto časť prác mesto podáva žiadosť o dotáciu z MŠVVaŠ SR na havárie vo výške približne 78.000 eur," ukončila hovorkyňa.
hlavným cieľom výzvy, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo 18. apríla. Ide o apel na predkladanie žiadostí o financovanie
učiteľov základných a stredných škôl a k dispozícii im budú na edičnom portáli MŠVVaŠ od 1. septembra 2017," uviedol rezort. Elektronické verzie učebníc pomôžu
celoživotného učenia podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a hlavným koordinátorom podujatia je Asociácia inštitúcií vzdelávania
čas na riešenie projektu nepresiahol 48 mesiacov.  APVV je rezortná organizácia MŠVVaŠ SR. Ako jediná národná grantová agentúra je zriadená na účel podpory
technický tím roka. Týždeň vedy a techniky potrvá do 12. novembra. Okrem MŠVVaŠ SR sa na jeho organizácii podieľajú aj Centrum vedecko-technických informácií
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Martina Lubyová (nominantka SNS) spolupráci v oblasti mládeže medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom rodovej
Inštitútu vzdelávacej politiky a odboru celoživotného vzdelávania. Informoval o tom komunikačný odbor MŠVVaŠ SR. "Jedna z prvých úloh, ktorú som si dala po
. Pre tieto školy organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné
. apríla (TASR)Kroky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), obnovou v tomto roku prejdú ubytovacie zariadenia pre študentov
v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva z Ministerstva vnútra SR späť na MŠVVaŠ SR. NPRVaV kladie dôraz aj na vysoké školstvo. Od roku 2021
. Ako informoval hovorca ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Michal Kaliňák, súčasťou vedeckého parku bude aj vybudovanie
Boris Čavajda a generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR Ladislav Čambal. Chudoba vo svojom príhovore okrem iného povedal
. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Michal Kaliňák. "Slovenská republika a mesto Poprad v tomto prípade
, podľa existujúcich usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a tak nechtiac napomáhajú k diskriminácii detí. Diagnostika podľa jej
spolu 12 osobností z najrôznejších oblastí športu, sa uskutočnil v priestoroch MŠVVaŠ SR na Stromovej ulici v Bratislave. Minister Peter Pellegrini na ňom
zo športových zväzov pripravila sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR zoznam ocenených trénerov, ktorý minister školstva schválil a sám
popularizáciu vedy a techniky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR
medzinárodných predmetových olympiádach a športových či umeleckých súťažiach. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MŠVVaŠ SR Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
prijať 260 detí. O dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR prejavilo záujem 426 samospráv z celého Slovenska. Zo 113 úspešných
odozvou," uviedla hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Monika Hucáková. Zástupcovia škôl v hodnotiacej správe podľa jej
žiakov v základných školách predstavuje významný nástroj prevencie pred nezamestnanosťou v dospelosti. TASR informovala hovorkyňa MŠVVaŠ SR Monika Hucáková.
a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným
využívať združené finančné prostriedky od klubu a jeho sponzorov, miest, VÚC, SZĽH a MŠVVaŠ SR tak, aby sa hokej stal pre rodičov finančné dostupný a aby sa mu
- V minulom školskom roku podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia sumou vyše
, úver z banky a získané dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo výške 753.000 eur," informoval starosta Chorvátskeho Grobu
. To je jedným z cieľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v rámci dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej