úradný


pre výpis z registra trestov či osvedčenia z Červeného kríža. Pravdepodobne budete úradný preklad potrebovať aj pri dovoze automobilu zo zahraničia, kde sa
Európe, veď aj na našom území sa pomerne dlho používala latinčina ako úradný jazyk, respektíve jazyk štátnej správy. A veľmi podobná situácia bola v tomto smere
Dožď povedal, že do jeho úradu prenikli neznámi páchatelia a umiestnili ponuku na úradný web bez jeho vedomia. Vec vrajvyšetruje ruská kontrarozviedka FSB
orecha, resp. veľkosti 5x5 cm.  Pri odbere vzorky nemusí byť prítomný úradný veterinárny lekár.  Vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar (osoba, ktorá domácu
za druhý úradný jazyk krajiny Etnickí zákon, ktorý ustanovuje albánčinu za druhý úradný jazyk tejto balkánskej krajiny. Hlasovanie však
pretrváva zvýšený záujem o tento úradný dokument od žiadateľov zo srbskej pretrváva zvýšený záujem o tento úradný dokument od žiadateľov zo srbskej
vydal Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať v kostoloch betlehemy. Tento úradný zásah znamenal paradoxne masový rozkvet betlehemov, pretože ľudia ich
vydal Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať v kostoloch betlehemy. Tento úradný zásah znamenal paradoxne masový rozkvet betlehemov, pretože ľudia ich
. Elektronickú správu tvorí najmenej jedno elektronické podanie, elektronický úradný dokument, napríklad odpoveď orgánu verejnej moci na elektronické podanie
Williams, ktorý má 80 rokov našiel nielen rozbité okno na svojom aute, ale i úradný list s textom: „Rozbili sme okno, pretože sme sa báli o zviera na zadnom
v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Po vzniku štátu však
poznačené následkami dlhotrvajúcej vojny. Rôzne druhy textílií boli ešte stále na úradný prídel. „Až oficiálnym listom zo dňa 17. novembra 1948, s podpismi
aj súdy Podnety, ktoré podáva, sa týkajú viacerých oblastí. „Keďže pracujem ako úradný tlmočník na súdoch a súdy neplatia, je to stále sa vracajúca téma
poznamenať, že niektoré členské štáty únie majú viac ako jeden úradný jazyk. Odborná jazyková príprava na základných školách bola v roku 2014
roku 1887 pod menom Lingvo Internacia. Hoci žiaden štát neprijal esperanto ako úradný jazyk, používa ho komunita s odhadovaným počtom zhruba dva milióny ľudí po
a rozhodnutia sa budú doručovať elektronickými prostriedkami ako elektronický úradný dokument podľa osobitného zákona. Zavádza sa elektronické podanie návrhu
Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia tohto sviatku vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska, ale aj
Liptov," vysvetlil pre TASR starosta Pavel Beťko. Obec podľa neho používa úradný názov Závažná Poruba od roku 1920. Dovtedy sa striedavo používal pôvodný názov
a rozhodnutia sa budú doručovať elektronickými prostriedkami ako elektronický úradný dokument podľa osobitného zákona. Zavádza sa elektronické podanie návrhu
alebo vlastníctva vozidla. Týmto spôsobom tiež možno podať žiadosť o úradný výpis matričného dokladu, dohodnúť si termín na dopravnom inšpektoráte
ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok (v roku 1722) vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska aj
napríklad ustálil na 20. marci. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa však ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou
dostať pokutu. Na zápis treba prihlásiť aj zdravotne postihnuté deti, aj priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas prijalo ich vhodné zaškolenie
by sa teda aj na obdobie, počas ktorého bol už dovoz registrovaný. Úradný vestníkuviedol, že sa s registráciou začne v piatok (4.5.). Export čínskych
precizuje toto ustanovenie. Treba ale uviesť na pravú mieru, že len úradný veterinárny lekár, nie súkromný, teda veterinárny inšpektor, ktorý je zamestnaný na
sa na Občiansky zákonník, rumunský konzulát v Bruseli im dokonca odmietol vystaviť úradný preklad ich sobášneho listu do rumunčiny. Coman v roku 2013 zažaloval
, Chorvátskom (portál Narodne novine) a Slovinskom (portál Uradni list). Na vytvorenie a zabezpečenie novej funkcionality