úrovniach


„Česká a Slovenská republika dnes veľmi úzko spolupracujú na všetkých medzinárodných úrovniach a kvalita našich vzťahov je tak vysoká, že nám môže závidieť
ostatných krajinách regiónu, jej kurz by ostal dlhodobo na výrazne slabších úrovniach ako stanovený konverzný kurz, v súčasnosti približne 23 % nad jeho úrovňou
štúrovcov na slovenské školstvo a potrebu jeho vzkriesenia na všetkých úrovniach. Lyrický žáner v čísle prezentujú ukážkami z tvorby Hana Košková
cez dostupnejšie rezervačné platby, ktoré sa dnes pohybujú v niektorých projektoch na úrovniach okolo 5000 eur. Pre zákazníka je táto suma vzhľadom na finančnú
očakáva, že úrokové sadzby dlhší čas zostanú na aktuálne nízkych alebo dokonca nižších úrovniach a určite ešte dlho po ukončení programu nákupu cenných papierov
ako sa občianske organizácie zúčastňujú na živote spoločnosti na všetkých úrovniach, od miestnej až po celoštátnu i medzinárodnú a podporujú tak participáciu
ukončila intervencie, ktorými od novembra 2013 udržiavala českú korunu na slabších úrovniach oproti euru. Nebude tak už zasahovať, aby ju udržala nad hranicou
s Parížom St. Germain. Osemnásťročný Zagadou reprezentoval Francúzsko na všetkých úrovniach mládežníckych výberov. V Dortmunde by sa mal stať hneď súčasťou
svoj pohľad na voľby, ako aj názor na potrebu zmien na viacerých úrovniach strany. Nehovoril som o menách, okrem vlastného, keďže som ponúkol možnosť svojej
. Zmeny teda v krátkom čase museli nastať na úrovniach mládežníckych, juniorských, v súťažiach dospelých . Novinkou pre fanúšikov boli hlavne samostatné
cudzích jazykov pre všetky vekové kategórie a na všetkých jazykových úrovniach," uviedol Pavlík. V rámci inštitútu sa realizuje zatiaľ výučba slovenského
po zasadnutí Rady guvernérov. Kurz eura sa aktuálne pohybuje na najvyšších úrovniach za tri roky. Posilnenie eura zdražuje produkty firiem z eurozóny na
, ako je beh, kopanie či hádzanie. Dá sa doň zapojiť na rôznych úrovniach v rámci rodiny, komunity alebo školy. "Šport je podľa nás najlepšia a najkrajšia
pohybuje na najsilnejších úrovniach za uplynulých 5 piatok (26. 1.) sa pohybuje na najsilnejších úrovniach za uplynulých 5 rokov. Koruna dopoludnia prerazila
. Navrhujeme, aby sa forma vzdelávania a učenia generovala skôr na lokálnych úrovniach, či už ide o riaditeľov, žiakov a zriaďovateľov, ktorí by mali právomoc
," dodala Lubyová. Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi
v transparentnej a korektnej súťaži sa budú ponuky pohybovať v rádovo nižších úrovniach. Usilujeme sa o to, aby sa projekt financoval zo štrukturálnych fondov
nevytvára dostatočnú dôveru na udržanie nákladov vlády na požičiavanie si na úrovniach v súlade s udržateľnosťou zadlženia," dodala Standard and Poor's.
, že ak rizikové prirážky na talianske dlhopisy zostanú nejaký čas na týchto úrovniach, tak uvidíte, že moc v Taliansku prevezme vláda, ktorá bude proti euru
pokles. Ako dôvod poklesu vidí spoločnosť vplyv regulácie na viacerých úrovniach a nasýtený trh. Prevádzkový zisk ST pred zdanením, úrokmi, odpismi
ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Práve pre počet ciferníkov, umiestnených v dvoch úrovniach, obyvateľov Spišskej Novej Vsi niekedy nazývajú „slepí Spišiaci“.
aj infláciu spotrebiteľských cien, aj úrokové miery udržiava na nízkych úrovniach. "Podľa nášho názoru finančné, menové a ekonomické inštitúcie Českej republiky
s názvom Prevent dialóg. Jeho cieľom je naštartovať na všetkých úrovniach v Národnej rade rozpravu a následne programy o prevencii vzniku ochorení. Ambíciou
sa tak dva a pol týždňové obdobie s cenami na historicky najvyšších úrovniach. Po zlacnení sa priemerná cena najpredávanejšieho benzínu 95 Natural dostane
," dodala Kosová. Návrh obsahuje vyše 30 rôznych opatrení na všetkých úrovniach pre zlepšenie úrovne štúdia a vedeckého výskumu v tejto oblasti. Podľa
sa viac sprístupňovaniu, propagácii a popularizácii kultúrneho dedičstva na viacerých úrovniach spoločnosti, a to aj v rámci tzv. marginalizovaných komunít
aj očakávania zamestnanosti v slovenských firmách, aj keď ostávajú na pomerne nízkych úrovniach," uvádza vo svojej analýze NBS. V máji zaznamenali rast aj
dlhodobo minimum financií, čo sa odzrkadľuje na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému,“ uviedol Kahanec. Navyše, postupné nasycovanie slovenského
vynakladá na vzdelávanie dlhodobo minimum financií, čo sa odzrkadľuje na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému," myslí si Kahanec. Podľa jeho slov však aj
rast úrokových sadzieb, nasledujúci po dlhšom období ich stagnácie na nízkych úrovniach, by spôsobil nárast úverových splátok. To by mohlo predstavovať zvýšené
rokmi. A cítim sa silný v tom, že mám dennodenný kontakt s ľuďmi na všetkých úrovniach futbalu po celej krajine," uviedol na margo svojho pôsobenia vo funkcii
ako prekonať sám seba určite ocení aj lanovú dráhu v dvoch výškových úrovniach. „ V letných mesiacoch využívajú naše stredisko aj vrcholoví športovci, ak budete
všetkých klubov veľmi ťažká. Nielen corgoňligových, ale na všetkých úrovniach," uzavrel Tittel. Dva negatívne momenty vypichol Tittel po absolvovaní
je vaša stratégia postupnosti krokov? Nič neuponáhľať, postaviť si na rôznych úrovniach prechodný tábor a v správnom čase, tak ako horolezec pred útokom na
vaša stratégia postupnosti krokov? "Nič neuponáhľať, postaviť si na rôznych úrovniach prechodný tábor a v správnom čase, tak ako horolezec pred útokom na
život. Katolícki biskupi vyzývajú na ostražitosť nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavy
reálnych miezd. Na druhej strane, nezamestnanosť stále "ukotvená" na vysokých úrovniach bude brániť výraznejšiemu rastu "vianočnej" spotreby, najmä v niektorých
a hodnoty v súčasnosti máme zakotvené v ústavných zákonoch na národných úrovniach," uviedla Radičová v relácii Worldwide Exchange na CNBC a pokračovala: "Aký
,“ povedal. Za najväčšie problémy občanov považuje Hrušovský vymožiteľnosť práva, nerovnosť občanov pred zákonom a kastáciu ľudí na rôznych úrovniach.
, čo vyústilo do priemernej inflácie za rok 2013 na úrovni 1,4 %. Na slabých úrovniach začali spotrebiteľské ceny aj v roku 2014, postupne by však aj vplyvom
, ako aj vzájomnú kontrolu zamestnancov či spolupracovníkov na všetkých úrovniach tejto organizácie," prezradil Ľubomír Burgr. Druhý festivalový deň zaostrí
zamestnancov. Odborári sa so strojármi dohodli tiež na odporúčaných úrovniach vzdelania a praxe pre každú tarifnú triedu. "Zamestnanci z toho určite
život tu pulzuje a tvorba je rôznorodá, čulá je divadelná činnosť na všetkých úrovniach – od Národného divadla až po divadlá nezávislé od oficiálnych, vládnych
nie je nijako špecificky zameraný, aj keď niekedy sa na národných a nižších úrovniach stane, že dominuje nejaká konkrétna téma, " povedal Martin Valentovič
a naštartovať programy, ktoré budú viesť k progresu hádzanej na všetkých úrovniach," načrtol pre TASR svoje predstavy Holdoš. "Nedokážem predvídať, koľko
súčet predpokladaných cien vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v cenových úrovniach podľa dátumu vyhotovenia stavebných zámerov je viac než 17,8 miliardy eur
bude ďalšie posilnenie vynikajúcich bilaterálnych vzťahov na všetkých úrovniach, zvyšovanie súdržnosti a podpora projektov v rámci regionálnej spolupráce a to
do priemernej inflácie za rok 2013 na úrovni 1,4 percenta. Na slabých úrovniach zotrvávajú aj v roku 2014 a centrálna banka predpokladá, že za celý tento
Obsahom rozhovorov bude ďalšie posilnenie bilaterálnych vzťahov na všetkých úrovniach, podpora projektov v rámci regionálnej spolupráce, a to aj v kontexte
, pridá sa k realizačnému tímu. "Celý život som hral hokej na všetkých úrovniach a chcel by som niekomu začať odovzdávať skúsenosti. Sám som zvedavý, ako to