území


parkov v Ruskej federácii si každý rok 11. januára pripomínajú Deň chránených území a národných parkov. Pred 100 rokmi, 11. januára 1917, v Rusku založili prvé
zo záväzkov Slovenska pri vstupe do EÚ. Kým národný zoznam chránených vtáčích území, pre ktorý Slovensko tiež čelilo konaniu zo strany EK, je už dostatočný
zo záväzkov Slovenska pri vstupe do EÚ. Kým národný zoznam chránený vtáčích území, pre ktorý Slovensko tiež čelilo konaniu zo strany EK, je už dostatočný
o bojovníka, ktorý sa vyznamenal v boji proti Tatárom.však vpadli na naše územie v roku 1241 a môžeme len hádať, či bolo jeho meno inšpirované názvom obce
bol to nitriansky biskup a určite sa aj on pričinil o šírenie kresťanstva na našom území. Nemyslím si, že by sme skončili na východe, aj keby Metodovo pôsobenie
a ďalej s týmito údajmi pracovať. Pôjde o podklady na efektívne využitie území so zapojením miestneho obyvateľstva tak, aby navrhované riešenia prispievali
a hovorí, že má zmysel. V minulosti sa totiž poslanci snažili regulovať nejaké územievtedy, keď tam vznikal nejaký problém a už vydané územné rozhodnutie či
Predsedajúcou krajinou CEFTA v roku 2002 bola SR. 20. - 21. septembra 2002 - Na území SR sa konali parlamentné voľby, na ktorých sa celkovo zúčastnilo 70,06
pribudnúť ďalší geopark. V súčasnostizriadené tri, štvrtý môže byť na území Zemplína. Správou o perspektíve jeho začlenenia medzi geoparky by sa na budúci
významných biotopov nachádzajúcich sa na svojom území ako iné krajiny EÚ. Slovenská 91 percent. Ochrana stavu chránených území a ich manažment si z
životného prostredia. Ide o lokality európskeho významu, patria do sústavy chránených území Natura 2000. Slovensko malo tieto chránené územia vyhlásiťpred
o prístupe k chráneným územiam sa líšia. "Podľa nás by bolo ideálne, keby územie, ktoré nazývame národným parkom, bolo pod jednou správou. Musíme si stanoviť
podnetov od Ústrednej volebnej komisie budú voliči bez trvalého pobytu na území SR dopísaní do zoznamu voličov a bude im umožnené voliť v akejkoľvek volebnej
Devínskej Novej Vsi fascinuje. Je ešte čosi, čo podľa vás v tomto území čaká na veľký objav?- Verím, že k historickému objavu môže prísť aj v prípade
Trebišov, ktoré by sa neskôr mohlo rozšíriť alebo zmenšiť. V navrhovanom území je vyčlenených 80 reprezentatívnych lokalít. Podľa správy je jednoznačne vhodné
Karpatmi sa tak stali miestom odpočinku pre tisíce migrujúcich vtákov. Chránené vtáčie územie Horná Orava bolo vyhlásené v roku 2005 ako prvé chránené vtáčie
1987 v rezervácii zistilo 189 druhov vtákov. Z pohľadu rodu kaňa je toto územie nesmierne dôležité ako nocovisko. Počty nocujúcich kaní sa tu pohybujú rádovo
Ten má vyše dva kilometre a na jednej straneinformovať o vzácnom území a rovnako upozorniť návštevníkov, ako sa majú ľudia správať v štvrtom stupni ochrany
Ten má vyše dva kilometre a na jednej straneinformovať o vzácnom území a rovnako upozorniť návštevníkov, ako sa majú ľudia správať v štvrtom stupni ochrany
Bratislava 21. februára (TASR) - Preprava ruskej ropy cez Ukrajinu na územie Slovenskej republiky je zatiaľ bez zmien. Informoval o tom monopolný prepravca
bolo aj v nasledujúcom období a aby boli dodávky ropy na územie Slovenska zabezpečované v zmysle platných zmlúv uzatvorených medzi oboma partnermi," ubezpečil
parku (TANAP) asi pol milióna kubických metrov (m3) drevnej hmoty. Z toho len na území Štátnych lesov (ŠL) TANAP je to asi 150.000 m3, ostatné je na súkromných
stíhané väzobne. Vyšetrovateľ NAKA ich obvinil z drogovej trestnej činnosti. Obvineným na území SR v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od 15 do
podmienky zamestnávania domáceho zamestnanca sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je vyslaný. Z uvedeného vyplýva, že ak vysielate zamestnancov do iných
Boli šikovní kovotepci a umelci. Keltské mincovníctvo začalo éru razby mincí na území Slovenska a práve preto je Biatec z Bratislavy aj symbolom Národnej banky
Maďarič. "Keltiprvý aj po mene známy národ na našom území. Hovorí aj o tom, že toto územie nebolo, ako Rimania hovorili, hic sunt leones - tu žijú len levy
všetkých. Keď chceme, aby sme mali chránené územie, ktoré sa môže pýšiť tým, že je lokalít. Z nich štyri sú na území Slovenska - lokality Stužica, Havešová,
na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky (SR) č. 140 z 27. marca 2002. Územie NPVF bolo pôvodne od roku 1973 chránenou krajinnou oblasťou. Rozloha NPVF
stavať žiadna fabrika ani nič iné. Lesy nám prekvalifikovali na chránené vtáčie územie, tak sme prišli o podielové dane. Ročne to predstavovalo 7000 eur. Je to
je niektoré z chránených vtáčích území na Slovensku zasnúbené opereným dravcom vzácne, no viackrát bol na tomto území spozorovaný aj sup bielohlavý či hadiar,"
reparácie a obmedzenie armády. V r. 1938 a 1940 Maďarsko získalo značné časti území späť viedenskými arbitrážami, po 2. sv. vojne však boli v podstate závery
asi šesť hektárov. "Po vyše 50-ročnom zániku pastvy začalo územie zarastať a významné druhy rastlín a živočíchovvytláčané zárastom kríkov. Vďaka
22. augusta 1777 osobitnú študijnú osnovu s názvom Ratio educationis, ktorou sa na území Uhorska zaviedla povinná školská dochádzka pre deti vo veku od šesť do
s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá mala počas minulého roku na území SR trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiavala viac ako 183 dní
1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňuje každý rok, pričom do roku 1995 trval na území SR šesť mesiacov. Od roku 1996, keď sa dĺžka SELČ na Slovensku zosúladila so
na potrebu ochrany národných a prírodných parkov. Pracovníci parkov a chránených území v mnohých štátoch na európskom kontinente pri príležitosti tohto dňa
budú ceny cestovných lístkov s platnosťou 24 hodín, 72 a 168 hodín, platiace na území hlavného mesta. Denný lístok bude stáť 3,50 eura (4,50 eura v súčasnosti
. Tiež je možné, že zamestnávatelia jednej osoby majú sídlo na území odlišných členských štátov Európskej únie. Podľa platnej legislatívnej úpravy je však
20. októbra 1945. Právny predpis stanovil, že 1. novembra 1945 sa na území ČSR stala menovou jednotkou opäť koruna československá. Bola vyhlásená výmena peňazí
na obec pre niektoré pozemky na území mesta Bratislava," uviedol pre TASR Rezek brehoch a ramenách Dunaja, jeho územie sa končí na rakúsko-slovenskej hranici
jej zásoby. Slovenskotaké dobré geologické podmienky, že žijeme na požehnanom území. Mali by sme si to uvedomovať. V jednej zo svojich kníh ste sa
zhodli, že udelené dekrétyimpulzom do ďalšej práce. " V každom území nášho Banskobystrického geoparku sme objavili geologické, archeologické body, ktoré je
Maďarič. "Keltiprvý aj po mene známy národ na našom území. Hovorí aj o tom, že toto územie nebolo, ako Rimania hovorili, hic sunt leones - tu žijú len levy
10. januára (TASR)Miestny poplatok za rozvoj by sa mal na území bratislavských mestských častí vyberať v rovnakej výške, v akej ho schválilo v decembri 2016
rok najviac dropov za posledných 20 rokov Dnes na naše územie pravidelne zavíta takmer 500 jedincov. Na pozorovaní vzácneho operenca na
a mestá majú problémy s kompetenciou, vďaka ktorej môžu určovať, kde je na ich území povolený a kde je zakázaný voľný pohyb psov. Pomôcť im má novela zákona
minúť iba na zaplatenie nákladov, spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na ich území. Po novom by ich mohli použiť napríklad na terénny prieskum či na
bola duna prakticky celá bez drevín, boli tu otvorené pieskové duny. Územie je zároveň archeologickou lokalitou, keďže sa tu v minulosti robil archeologický
minúť iba na zaplatenie nákladov, spojených so starostlivosťou o dreviny, rastúce na ich území. Po novom by ich mohli použiť napríklad na terénny prieskum či na
skladá z desiatich samostatných lokalít, štyri sa nachádzajú na území SR a šesť v Ukrajine. Územie sa rozkladá okolo 185-kilometrovej osi vedúcej od Rachivského