Škola


pri Senci, Školská Školská 190, Kráľová pri Senci Základná škola Školská 190, Kráľová pri Senci ZŠ - Čierne Kľačany, Školská
žiaci II. stupňa ZŠ: Meno: Zuzana Daražová Názov práce: Drogy Škola: ZŠ s MŠ, Kokava nad Rimavicou Ročník: 7. Meno: Veronika Kanderová Názov
3. Súkromná základná škola Vihorlatská 10 3. Základná škola Krosnianska 4 4. Základná škola s MŠ Gr
jedálnom lístku, kuchárky musia rátať s tým, že budú chodiť na „dupľu“ . Škola má aj unikátautomat na čerstvé ovocie. Prístroj dostali v rámci pilotného
takzvaný teach program, čo je kartičkový systém. Minulý školský rok mala škola dve, v tomto školskom roku má už tri autistické triedy. "Ide o nárast a bude
drží krok s dobou Za viac ako šesť desaťročí prešla Stredná odborná škola Pod Sokolicami rôznymi etapami a musela reagovať na meniace sa požiadavky praxe
ŠKÔL NA SLOVENSKU 1. Základná škola Horná 19, Ochodnica 7,8 2. Základná škola s MŠ, Dlhé nad
z 19 obcí. Celkovo chodí do ZŠ 400 žiakov a do MŠ 36 detí. Škola s moderným vybavením je zapojená do rôznych projektov a programov, snaží sa viesť žiakov
že to takto funguje. To je atmosféra, ktorú chce vytvárať Základná škola (ZŠ) Dr. J. Dérera v Malackách. Na snímke školské jazierko v Základnej škole Dr
ich rekonštrukciu a modernizáciu. „Sme veľká škola, ktoráveľa budov a to znamená nespravodlivé. Podľa jej slov je škola hrdá na každého, kto dokázal
Slovensku, tak aj v zahraničí. Vo Francúzskudokonca existuje radikálna technická škola, ktoráveľmi zaujímavý koncept , ktorý sa pomaly rozširuje aj do
aj deťom z marginalizovaných skupín. Najstaršou zo škôl je Súkromná stredná odborná škola ELBA, ktorá má 18 rokov. Vedie ju Romana Birošová, ktorá je tiež
aby sa zo školy stala skutočná Zelená škola. Táto metodika je spoločná pre všetky dôraz na priebežnú kontrolu, či škola v programe postupuje smerom k vytýčeným
zriadilo aj Večernú priemyselnú školu odevnú. Dvadsať rokov trvalo, kým škola získala nové moderné priestory. Podarilo sa to za výdatnej pomoci vtedajšieho
Prihlášky na štúdium v novom školskom roku si podalo 276 žiakov, škola môže prijať 124 detí. Školaplatné dva školské vzdelávacie programy pre študijný odbor
neskôr tu boli zriadené aj prvé hokejové triedy, a práve vtedy sa začala škola orientovať na tento druh športu. Prvá hokejová trieda však vznikla na území
počtu žiakov týka, držíme si už desať rokov počet žiakov tesne nad 400, škola je plne vyťažená. Pôvodne bola plánovaná ako 16-triedna, momentálne máme 21 tried
20. storočia sa postupne vytvárali ďalšie štyri hudobné školy. Prvá hudobná škola v Bratislave, ktorá v súčasnosti sídli na Panenskej ulici, nesie od roku 1990
je v tomto školskom roku zapojených do programu 286 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od
v minulosti mali o niečo ťažšie. Nemali totiž vytvorené také podmienky, ako má škola dnes. " Teraz máme inú techniku, nové moderné technológie, ale pre minulú
, aby ich deti navštevovali práve túto školu je vyšší, než aké sú jej možnosti. Škola totiž nechce plniť triedy deťmi do maximálneho počtu. "Aj keď sa mi to
okrem výučby stavbárov a autoopravárov zapísala do povedomia verejnosti aj ako škola, ktorá sa nemalou mierou podieľa na verejnoprospešných činnostiach. Pomáha
2009. "Prvé absolventky ukončili školu maturitnou skúškou v roku 1994. Škola na Znievskej ulici integrovala pod jednu strechu študijné odbory dievčenských
ľudí k štúdiu hudby," priblížila pre TASR Chovanová. Vo svojich počiatkoch mala škola len hudobný odbor a pracovali v nej traja učitelia. Vyučoval sa klavír
150 lôžok. Dnes je v ňom podľa riaditeľa ubytovaných približne 25 žiakov a škola sa stala viac lokálnou. "Naši žiaciväčšinou z regiónu bývalého okresu
Spojenej školy v Partizánskom by sa mala stať stredná odborná škola Spojená škola by mala do konca augusta disponovať, tak ako doposiaľ
ZUŠ je súťaž Schneiderova Trnava Na tento rok dostala Základná umelecká škola (ZUŠ) Mikuláša Schneidera Trnavského z mestského rozpočtu 130.000 eur, aby sa
Bratislave, koniec vojny však celý proces urýchlil. "Cez Kremnicu prešiel front, škola bola zničená a prišla o budovy. Preto už 15. mája 1945 požiadal vtedajší
študentov, 218 na dennom štúdiu a 17 vo vyššom odbornom štúdiu externou formou. Škola sa do dnešnej podoby formovala od roku 2004, keď sa postupne spojila so
si ju už tiež vyskúšali," skonštatovala Takáčová. Podľa jej slov sa škola usiluje poskytnúť žiakom plnohodnotný život. Žiaci navštevujú divadlo, kino, tvorivé
od kraja odkúpila a na dlhé roky som sa tak zadlžila," spomína na začiatky Hriňová. Škola mala prvý rok síce len 53 žiakov, začala však ťažiť z toho, že
12 950 eur (zapojilo sa 25 študentov a päť učiteľov), Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 13 750 eur (zapojilo sa 152 študentov a 23 učiteľov
zadáva sám riaditeľ. „Ak tu niečo zavesím, vie to za pár minút celá škola,“ pochvaľuje si Pavolko. V škole sa nezabúda ani na najmenších. Ich triedy žijú
iných školách. " My by sme to veľmi potrebovali, náš je v zlom stave, veď škola má už viac ako tridsať rokov, " dodala riaditeľka. Odborné učebne vedú deti
armády Milanom Rastislavom Štefánikom (1880-1919). Jeho meno vo svojom názve škola nesie od roku 2014. Budimír, 7. novembra 2016. FOTO TASR - František Iván
decembra (TASR)Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, vzdelávanie ide do popredia, ale naša školaštudijné osnovy zamerané predovšetkým na teoretické
väčší. Bol tam veľký dlh, ktorý bolo potrebné splatiť, aby sa škola dostavala. -Vaša škola stojí neďaleko Nairobi. Na okolí nie je skoro nič. Prečo ste sa
(Centrum voľného času Košice), za strih René Kontúr (Súkromná stredná umelecká škola Zvolen). Za námet a scenár si ocenenie odnáša Šimon Šebo, za chlapčenský
učiteľov v Dolnom Dubovom od roku 1710. Keď napríklad v roku 1852 obec i škola vyhoreli, dekan Štefan Ujságh daroval cirkvi svoj vlastný dom pre umiestnenie
2017 tam slávnostne otvorili základnú školu financovanú zo slovenských zdrojov . Škola sa nachádza v centrálnej oblasti Madagaskaru, 100 km západne od hlavného
viac ako štvrťstoročie existencie. Svoju činnosť začala 1. septembra 1991 ako Základná škola sv. Mikuláša so štyrmi triedami v ročníku a o dva roky neskôr sa
1902 v ukrajinskom štýle. Kaštieľ sa nezachoval, na jeho zvyškoch stojí základná škola. V obci bol v minulosti rybník, po ktorom dnes nie je žiadna
posledné štyri roky nám pribudlo vyše sto žiakov,“ zhodnotila riaditeľka. Škola bola postavená veľkoryso, podľa projektu mala iba 18 kmeňových tried. Zvyšné
Horné Rakovce si zakladá na rodinnej atmosfére, športe či informatike. Spojená škola v Horných Rakovciach funguje vo svojej terajšej podobe od roku 2008. Jej
Stana Baláža a na scéne sa vystriedajú aj tanečníci a country kapela. Prešovská škola pre autistov začala svoju činnosť v roku 2007 a patrí k prvým školám na
domov, neboli tu cesty. Máme niekoľko fotografií z toho obdobia, bola to akoby osamotená škola na púšti alebo na lúke. Veľmi rýchlo si ale získala dobré meno
ešte drevená, neskôr k nej bola pristavená jedna učebňa. V roku 1888 škola úplne vyhorela, preto obyvatelia obce vybudovali novú školskú budovu. Od februára
je, že prvý menovaný oslávil v tomto roku rovnaké životné jubileum ako škola. Vyučovanie vypĺňa voľný čas detí v popoludňajších hodinách. Žiaci si však podľa
inštitút v Bratislave Gladiators TrenčínCity University, Vysoká škola Managementu + Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín UMB Banská
175. výročia narodenia osnovateľa našej literárnej reči škola odvtedy nesie čestný názov Základná škola Ľudovíta Štúra. Tohto prvého muža našej histórie si