školách


národných zdrojov na školský rok 2015-2016. Program distribúcie mlieka v školách súvisí so všeobecným cieľomvytvoriť zdravšiu a telesne zdatnejšiu Európu
na priaznivé účinky konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Svetový deň mlieka v školách pripadá na poslednú stredu v septembri - v tomto roku je to 27. september
Portál ponúka i informácie o využívaní informačných technológií pri vyučovaní na školách, či o počte učiteľov na 100 žiakov. Na základe všetkých informácií
TASR/Radovan Stoklasa Bratislava 10. marca (TASR) – Na niektorých stredných školách si aj dnes maturanti môžu vyskúšať, ako sú pripravení na skúšku
španielčinu ako o cudzí jazyk bol pred dvoma rokmi najvyšší záujem na základných školách Francúzsku a vo Švédsku. Ruština, ako jediný jazyk mimo hraníc EÚ sa
SOŠ Andyho Warhola (33) a gymnázium (17). V okrese Poprad je na šiestich školách voľných 163 miest, najviac na SOŠ na Okružnej ulici a Strednej priemyselnej
z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci vypĺňať test
snaha meniť experimentálne overovanie škôl. Baranovič si vie predstaviť, že by slobody na školách mohlo byť aj viac, no štát často aj tak povie, čo má ako
na ochranu osobných údajov pripomína, že pri využívaní kamier na školách treba postupovať podľa Občianskeho zákonníka. „Obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa
Foto: TASR/Štefan Puškáš Bratislava 26. júla (TASR)Projekt Šach na školách, ktorý sa zameriava na deti vo veku šesťdesať rokov, vstúpi na
ktorých absolventi na trhu práce citeľne absentujú. "Pokiaľ je štúdium na vysokých školách vysoko inflačné a robí sa na ne priam nábor, tak si stredné odborné
súčasnosti však majú deviataci najmenší záujem práve o štúdium na stredných odborných školách. Menej žiakov znamená pre tieto školy aj menšiu dotáciu zo štátnej
. Podľa vízie rezortu školstva by sa výučba slovenčiny na základných školách nemala sústrediť len gramatiku a literatúru, ale viac na „tvorivé a kritické
roky do rekonštrukcie sociálnych zariadení investovaltakmer 700-tisíc eur. „V niektorých školách boli aj viac ako 40 rokov staré sociálne zariadenia, takže
maturita online. Nový elektronický testovací systém bol už v skúšobnej prevádzke v školách v máji a júni tohto roka, v tomto období ho dokončujú. V rámci
logistika, ktoré boli experimentálne overované hneď na siedmich stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. Odbor technik energetických zariadení budov bol
V školskom roku 2016/2017 očakávajú podľa jej slov na stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 6523 prvákov v dennej forme štúdia
Považskej Bystrici Soňa Kovárová. "Rozvojom projektu Hrdina remesla na základných školách chceme dosiahnuť, aby mali žiaci základných škôl záujem o štúdium na
(nom. Mosta-Híd). Poukázal na pilotný projekt výučby inou metodikou v troch školách. Problém s prospievaním majú podľa jeho slov často rómske deti, a to práve
najmä zvýšený záujem o štúdium a nárast počtu žiakov na stredných odborných školách, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. „Aby odborné
problém, napríklad pri fyzike, je, že nie sú učitelia fyziky. Na základných školách neraz učia fyziku dejepisári či telocvikári. To tak potom vyzerá. Keby som
vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveňnevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom
tam má vyše polovica. Prednášať na dvoch, troch či dokonca štyroch školách naraz zvládajú desiatky profesorov. Pri priemernom plate profesora 1 680 eur si
dlhšie, pre krízu sa však časovo oddialil. Učitelia telesnej výchovy na školách kraja si môžu prilepšiť aj tým, že vedú mimoškolské športové aktivity. Dostávajú
rok 2011, ktorú pripravil rezort školstva. V roku 2011 na vysokých školách študovalo celkovo 212 030 študentov. Naďalej ubúdalo študentov - externistov, ich
územný celok. NSK začal sám hneď po účinnosti zákona pripravovať podmienky v školách tak, aby mohli začať pôsobiť ako centrá odborného vzdelávania a prípravy
v prvom polroku v 2159 základných školách, 718 stredných školách, 233 špeciálnych základných školách a 133 špeciálnych stredných školách v dennej forme štúdia
v prvom polroku v 2 159 základných školách, 718 stredných školách, 233 špeciálnych základných školách a 133 špeciálnych stredných školách v dennej forme štúdia
žiaci najčastejšie čerpajú od rodičov a z internetu. Prieskum robili v 49 základných školách od 11. do 26. júna 2013 online formou. Na otázky odpovedali
a hokejbalové ihriská ubúdajú, preto im treba daťmožnosť na školách. Viac talentov znamená viac kvality. Možno týmto vychovávame našich nástupcov, aby
tzv. monitor sa v tomto školskom roku uskutoční v 1448 základných školách. Cieľom deviatackého monitora je podľa ministerstva školstva overiť vedomosti
na nevyhnutnosť operatívneho zlepšenia ich postavenia v školách, úpravy ich pracovných podmienok. Situácia na školách je z roka na rok náročnejšia a zložitejšia
. Klesá aj počet doktorandov v dennej aj externej forme štúdia. Na vysokých školách ich vlani bolo menej o 901, čo predstavuje 10,26 percenta. "Najvyšší
sa presvedčiť ministrov školstva po celom svete, že je dôležité školách propagovať pocit globálneho občianstva v akomkoľvek školskom systéme. Ak sa pozriete
webstránky Isu.sk sú do štrajku aktuálne zapojení učitelia na 18 vysokých školách. Celkovo je na Slovensku 35 vysokých škôl. "Štrajkom sme vyslali jasný
krátku odpoveď. V dňoch 8. až 9. novembra sa v certifikačných základných školách uskutočnila aj generálna skúška elektronického testovania. Do tejto formy
sa však zamerať len na rodičov a zdravotníkov, hovoriť o tom treba už na školách. Upozorňuje na to väčšina odborníkov, ktorých TASR oslovila. Poukázali však, že
bolo aj minulý rok, umožní žiakom na vybraných certifikačných školách absolvovať testovanie elektronickou formou. Jednou z výhod elektronickej formy testovania
času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ). Ich kolegovia na základných či stredných školáchmali zvýšenie platov isté, pretože pre
septembra. Zvýšenia platov by sa tak mali dočkať aj zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých
len v roku 2016, ale aj v iných rokoch. Na niektorých vysokých školách začína prezamestnanosť," poznamenal. Časť vysokých škôl sa snaží získať študentov aj
reforma školstva pomôže. Pripúšťa, že fyziku by možno niektoré deti aj rodičia v školách oželeli. Bola by to však podľa neho strata. "Chýbala by ľuďom príroda
hovoria rómskym nárečím, ale aj detí cudzincov, ktorých je dnes v našich školáchvyše 3500," uviedla. Na skutočnosť, že jazyková bariéra sťažuje situáciu
záujmu bol citeľný najmä v prípadoch odborných škôl. "Pri stredných odborných školách zameraných na služby ako sú kuchári, hotelieri, kaderníci a podobne
ako 35.000 učiteľov na základných a takmer 21.000 učiteľov na stredných školách. V základných školách bolo takmer 468.000 žiakov, z toho vyše 58.000 prvákov
Čaplovič chystá páky aj na obmedzenie počtu novoprijatých študentov na vysokých školách. Viac peňazí chce od januára 2013 posielať na tie študijné odbory
. Účinnosť od septembra nadobúda novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách. Vo väčšej miere sa tak bude pri maturite prihliadať na výsledky
pracovného času vysokoškolských učiteľov Vysokoškolskí učitelia, ktorí pôsobia vo viacerých školách, nebudú môcť týždenne odučiť viac ako 69 hodín. Vyplýva
škôl, sa uskutoční v aktuálnom školskom roku 2012/2013 vo vybraných desiatich školách v Bratislave. Tento rok je už projekt uzavretý, ďalšie školy doň nemôžu
o vysokoškolskom vzdelaní, ktorézískané na vysokých školách v Českej republike absolvovaním štúdia v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných