žiakov


využili na 52 základných školách, absolvovalo ju 870 žiakov, z toho 768 žiakov s vyučovaním jazykom slovenským a 102 s vyučovacím jazykom maďarským. Test
totiž zarátaní aj tí, ktorí do prvého postúpia z nultého ročníka a tiež 1300 žiakov, ktorí prvý ročník opakujú. Prvákov bude v tomto školskom roku asi o dve
Dnes v rôznych typoch škôl pod spoločnou hlavičkou ELBA sa vzdeláva okolo 1500 detí a žiakov vo veku od dvoch do 22 rokov. Pracuje tu 205 zamestnancov. „Náš
2017/2018 18 015 žiakov, čo je o 239 žiakov viac ako v minulom technické odbory. Dôkazom je vyšší počet žiakov o 22 v Strednej priemyselnej škole strojníckej
ich nikto neovplyvnil pri voľbe povolania. Dôležitou skupinou, ktorá vplýva na žiakov pri voľbe povolania sú aj kamaráti (26 %). Do prieskumu sa zapojilo
skúšky. Od utorka 14. marca bude písať maturitné testy 40.730 žiakov na 702 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským. Novinkou
maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43.541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká
v prvom ročníku asi 54.300 detí. V tomto počte je zarátaných aj asi 1300 žiakov, ktorí prvý ročník opakujú. Prvákov bude v tomto školskom roku asi o dve tisícky
kde je najvyšší vplyv socio-ekonomických faktorov na výkon v meraní. Na výkon žiakov u nás oveľa viac ako v krajinách OECD vplýva najvyššie dosiahnuté vzdelanie
je ako maturitný predmet povinná, test z nej napíše 48 407 žiakov. V prípade žiakov s vyučovacím jazykom maďarským to bude test a slohová práca zo slovenského
gymnáziách 1288, na osemročných gymnáziách 311 a na konzervatóriách 115 žiakov. "Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre
: TASR/Oliver Ondráš   Bratislava 19. januára (TASR)Priemerná úspešnosť žiakov z Testovania 5 z matematiky bola 62 percent a pri slovenskom jazyku 66
aj rozšírenie priestorov školy o ďalšie dielne. Od daného obdobia však začal počet žiakov na školách ubúdať a pokles sa nevyhol ani tejto škole. Príčinou bol
Kanovská. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na druhý
by mohlo na základe údajov svojich informačných systémov určiť záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka v rámci kraja. Prihliadať sa
školskom roku stúpol. Vlani externú časť maturitnej skúšky z matematiky absolvovalo 4621 žiakov, tento rok to bolo 5422. Ako vyplýva z výsledkov externej časti
základné a stredné školy na území SR sme evidovali aj 11.517 žiakov, ktorí si v tomto školskom roku plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí," poznamenalo
šikovní v matematike. Nasleduje telesná výchova, ktorú označilo 19,5 percenta žiakov, či výtvarná s 10,6 percentami. Desatina detí (10,1 percenta) si myslí
(TSK) dnes ako prvý kraj na Slovensku spustil kampaň zameranú na nábor žiakov základných škôl pre štúdium na odborných školách s remeselnými odbormi. Určená je
45,3 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v teste dosiahlo 11 žiakov (27,5 %) zo všetkých žiakov, ktorí boli testovaní na úrovni C1 z ruského jazyka. Najlepšie
, ale splnili sme požiadavku podnikateľov. Aj spoločnosti sa zdokonaľujú v postupe výberu žiakov do duálu. Znamená to, že nevyberú každého. Uchádzač musí splniť
Okresného úradu v Prešove Anna Böhmerová, na maturitu je prihlásených približne o 840 žiakov menej, ako tomu bolo v minulom školskom roku. V utorok 14. marca
Na testovanie je prihlásených 37.356 žiakov, 34.930 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2406 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 20
prvákov. Z toho na stredné odborné školy pôjde 3784 žiakov, na gymnáziá 1457 žiakov a na konzervatóriá 84 žiakov. "Presné údaje budú známe až po zbere údajov
zhruba 900 žiakov z viac než 50 škôl. Výsledky žiakov v elektronickej základným školám koncom apríla. Pre žiakov, ktorí sa nemôžu testovania zúčastniť,
že v prvom ročníku smelo byť v triedach 22 detí, v druhomštvrtom 25 žiakov a na druhom stupni základných škôl bol ich počet stanovený na 28. Novela upravuje
tomto školskom roku prihlásených celkovo 38.824 žiakov z 1309 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2751 žiakov zo 137 škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 18
má v jedálničku každý deň hovädzie alebo bravčové mäso. "Až 40 percent žiakov zaradilo ryby do jedálnička jedenkrát týždenne," uviedla. Prieskum ukázal aj to
Uzatvorených bolo 1121 učebných zmlúv a celkovo je do systému zapojených 1543 žiakov. Ich celkové výsledky sa podľa škôl zlepšili, zamestnávatelia sa však stále
získať. Bude to nielen prestíž pre školu, ale budeme môcť pripravovať aj žiakov pre firmy, robiť rôzne aktivity pre firmy, rekvalifikácie a budeme môcť vyučovať
vstupe na druhý stupeň ZŠ, ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z prvého na druhý stupeň na ZŠ. Na testovaní sa prvýkrát
športu (MŠVVŠ) SR. Peniaze môžu použiť na odmeňovanie učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravovali či na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok. Tiež
potvrdzujú, že až 100 zo 103 žiakov by si želalo trvalo sa učiť pomocou tablety majú jednoznačne pozitívny vplyv na žiakov, hlavne na ich motiváciu kreativitu
(TASR) – Na prvom stupni základných škôl výrazne narástol podiel problémových žiakov. Vyše 50 percent detíproblém s poruchami učenia i správania. Vzrástol
do duálneho vzdelávania zapojilo? Tých zamestnávateľov je 114. Otázka je, koľko žiakov bude v duáli. Postupne sa podpisujú zmluvy. To číslo sa mení zo
. A ešte príspevok na školu v prírode. Tam je suma 100 eur pre žiakov prvého stupňa ZŠ," uviedol dnes minister školstva Juraj Draxler. Ministerstvo predpokladá
, štatistického úradu EÚ, dnes upozornila, že v roku 2014 okolo 18 miliónov žiakov základných škôl (98,6 percenta) študovalo aspoň jeden cudzí jazyk a takmer 11
opravný termín z ruského jazyka na úrovni B1 a deväť žiakov na úrovni B2. Na gymnáziách si 11 žiakov zopakuje test z nemeckého jazyka na úrovni B2. Neúspešní
aj na mnohé iné aktivity, avšak, ako povedal, úlohu tu zohráva vyťaženosť žiakov.najšikovnejší, o ktorých je najväčší záujem, majú zväčša okrem ZUŠ aj iné
, s ktorými sme začínali pred pätnástimi rokmi, dnes majú na starosti našich žiakov vo firmách, kde chodia na prax," uviedol riaditeľ SOŠ sv. Jozefa Robotníka
slávenia sv. omší, duchovné obnovy a hodiny náboženstva. Kňaz je tu pre žiakov každý deň. Na tieto aktivity slúži kaplnka sv. Mikuláša. Absolventi školy vo
13. marca (TASR)Maturitný týždeň (13.-16.3.) absolvuje 43.541 žiakov v 707 stredných školách, uviedla počas tlačovej konferencie pri príležitosti začiatku
bezpečnosť Školy podľa správy nemajú nástroje na zvýšenie bezpečnosti žiakov a učiteľov a aj Národné monitorovacie centrum pre drogy potvrdzuje nárast
škôl, 230-tisíc stredoškolákov a viac ako 34-tisíc žiakov špeciálnych škôl. Žiakov čakajú prázdniny Školský rok slávnostne ukončia v 2159 základných
školským rokom sú už dostupné údaje za maturity aj zvlášť len za žiakov denného štúdia v stredných školách. Doteraz boli dostupné iba súhrnné údaje pri školách
15. augusta (TASR) – Do školských lavíc zasadne 2. septembra približne 702.000 žiakov. Do základných škôl sa vráti asi 439.000 chlapcov a dievčat a do stredných
príklady dobrej praxe budú podľa nej reflektovať vzdelávacie potreby všetkých žiakov s dôrazom na tých sociálne slabších. Pri výchove takýchto detí učitelia
približne 150 lôžok. Dnes je v ňom podľa riaditeľa ubytovaných približne 25 žiakov a škola sa stala viac lokálnou. "Naši žiaciväčšinou z regiónu bývalého
18. septembra (TASR) - Opravné maturity si začiatkom septembra zopakovalo 1456 žiakov. Najviac z nich - 538 opravovalo skúšky z anglického jazyka na úrovni B1
atmosféry na škole aj jej poloha. Leží v samom centre mesta. Video žiakovPavla Horova vyhralo celoslovenskú súťaž Žiaci Základnej školy (ZŠ) Pavla