1843


Život je však veľký výmyselník - rozhodol aj v tomto prípade. Začiatkom júna 1843 kaplánovi Hurbanovi z Brezovej, o ktorom išli len tie najlepšie chýry, ponúkli
Ľudovíta Štúra 11. - 16. júla 1843, keď sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny už vo svojich počiatkoch okolo roku 1843. Svoje diela v nej písali Ľudovít
na miestnej fare a v júli roku 1843 sa tu dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny 18481849. V Hlbokom žil od roku 1843 až do svojej smrti v roku 1888. V
jazyk považoval za základný znak národa. Na túto tému mal už od januára 1843 viaceré stretnutia a porady so svojimi študentmi v Bratislave. Boli to najmä Ján
in Ungarn (Ponosy a žaloby Slovákov v Uhorsku), vydané anonymne v Lipsku v roku 1843. 3) Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn űber die
tu uverejnil aj cestopis Prechádzka po považskom svete. Cestu podnikol v auguste 1843. Prvou zastávkou bola návšteva sestry Terézie v Súľove, kde bola vydatá za
Ľudovít Štúr začal vyvíjať snahu o prijatie nového spisovného jazyka už v roku 1843. V júli toho istého roku sa v Hlbokom na fare dohodol s Jozefom Miloslavom
v Ivanke pri Nitre. Podľa neho sa "Edvárd Sacher narodil 8. februára 1843 v Zelizi a je legitímnym dieťaťom pánskeho kuchára Ferencza Sachera a Rózi Veininger
ho aj redigoval. V roku 1843 začal vyvíjať snahu o prijatie nového stať stredoslovenčina). Dňa 17. júla 1843 navštívili s touto požiadavkou Jána Hollého na
dovoliť. Po vysvätení pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom a od roku 1843 už ako farár v Hlbokom. Popri pastoračných povinnostiach vyvíjal činnosť aj na
Joseph von Fraunhofer, nemecký optik, fyzik a astronóm (astrofyzik) (* 1787) 1843 - zomrel Alexis Bouvard, francúzsky astronóm. Narodil sa 27.6.1767
v Ivanke pri Nitre. Podľa neho sa Edvárd Sacher narodil 8. februára 1843 v Zelizi a je legitímnym dieťaťom pánskeho kuchára Ferencza Sachera a Rózi Veininger
-tisíc eur). V zbierke je napríklad prvá edícia knihy Vianočná koleda (1843) od anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Dražiť budú aj prvú edíciu románu
inteligenciou, bernolákovcami a po návšteve Jána Hollého kodifikovali v júli 1843 v Hlbokom nový spisovný jazyk na báze stredoslovenských nárečí. Jeho
1829 vo Vyšnom Skálniku. Študoval na latinskej škole v Ožďanoch, od roku 1843 na evanjelickom lýceu v Levoči. Zememeračské inžinierstvo študoval na polytechnike
proti silvestrovskému vyšetrovaniu Ľudovíta Štúra a jeho študentov v roku 1843 v súvislosti s petičnou akciou slovenských evanjelikov v roku 1842 (evanjelici
 expozície v zrekonštruovanej budove evanjelickej fary v Hlbokom. Tam sa v roku 1843 Štúr spolu Michalom Miloslavom Hodžom a Jozefom Miloslavom Hurbanom dohodli
, muzeálne zborníky, vrátane Múzea kráľovstva českého od roku 1843, Letopisy Matice Slovenskej a iné. Najstarším a zrejme aj najvzácnejším
o nových publikáciách. Uhorské úrady zakázali činnosť požičovacej bibliotéky v roku 1843 pod zámienkou, že Fejérpataky-Belopotocký nemá "výsadu Rady kráľovskej
patent na faxový prístroj bol udelený v roku 1843 a získal ho Alexander Bain? O autorovi V spolupráci
slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach (okolo 1843), jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 18481849
roku 1775, posledným Ján Mitka. Do roku 1940 ich bolo 29. V roku 1843 nachádzame v knihe popis vena, ktoré mladuchy prinášali do domu ženícha. Veno pozostávalo
. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Bratislava 30. apríla (TASR) - V júli roku 1843 Štúr, Hurban a Hodža na schôdzke v Hlbokom sa rozhodli písať po
kláštor karmelitánok. Mária Alfonzína Danila Ghattasová (1843-1927), pochádzajúca z Jeruzalema, otvárala školy pre
Copperfield (1849-1850). "Kráľ anglických rozprávačov" napísal aj Vianočné knihy (1843-1867) s krásnymi rozprávkami ako Vianočná pieseň či Novoročné zvony. Pre
a geodeta Georgea Everesta, pedantného vedúceho trigonometrických meraní v Indii (1806-1843) nazvali v roku 1865 najvyšší vrch svetahimalájsky Mount Everest
1645-1715, ktorá je tiež nazývaná Maunderovo minimum. Vedci až v roku 1843 zistili, že slnečná aktivita sa strieda v pravidelných cykloch v rozmedzí 10-12
spisovný jazyk přijal Štúr spolu s J. M. Hurbanem a Michalem Miloslavem Hodžou v r. 1843.“ Nielen v texte autora tohto slovníka, ale skoro vo všetkých štúdiách
reči a literatúry československej v Prešporku (dnes Bratislava) na Silvestra v roku 1843. Báseň napísal Janko Matúška na nápev ľudovej piesne Kopala studničku
čitateľov. Jej tvorbu dopĺňajú tiež zbierky Plač detí (Cry of the Children, 1843), Okná Casa Guidi (Casa Guidi Windows, 1851) alebo Básne pred Kongresom (Poems
v praxi a zavedenie telegrafu sa začalokeď Kongres USA udelil v roku 1843 na tento účel štátnu dotáciu. Začala sa budovať prvá americká telegrafná linka
1829 vo Vyšnom Skálniku. Študoval na latinskej škole v Ožďanoch, od roku 1843 na evanjelickom lýceu v Levoči. Zememeračské inžinierstvo študoval na polytechnike
a Daniela Goocha z britskej spoločnosti Great Western Railway (GWR). V roku 1843 Crampton opustil GWR a nechal si patentovať svoju konštrukciu parnej lokomotívy
spoločenskú angažovanosť a organizovanosť slovenského národného hnutia. V roku 1843 sa podieľal na kodifikácii stredoslovenčiny ako celonárodného spisovného
"Nie je to kontroverzné, je to pravdivé. Tak ako to bolo pravdivé v roku 1843, keď to on napísal, keď mal 21 rokov, tak je to pravdivé aj dnes
o kvalitách minerálnej vody v Sulíne sa datuje do roku 1836. V roku 1843 bola verejnosť oboznámená o vlastnostiach tejto vody, ktorá sa už vtedy využívala ako
reči a literatúry československej v Prešporku (dnes Bratislava) na Silvestra v roku 1843. Báseň napísal Janko Matúška na nápev ľudovej piesne Kopala studničku
základy položil pred vyše 200 rokmi nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755-1843),mnoho stúpencov aj v Rusku, k jej praktickému využitiu v minulosti siahli
"Kráľ anglických rozprávačov" napísal aj Vianočné knihy (1843-1867) s krásnymi rozprávkami ako Vianočná pieseň či Novoročné
kvety k soche tohto národovca a kňaza, ktorý pôsobil v Hlbokom od roku 1843 do svojej smrti v roku 1888. Účastníkom sa prihovoril generálny biskup evanjelickej
a vzdelancami vytvorili podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka v roku 1843 v Hlbokom za účasti Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala
orgánu, no neuspel. 1840 - Uchádzal sa o post prezidenta. Neuspel. 1843 - Kandidoval do kongresu. Prehral. 1846 - Znovu kandidoval do kongresu
k opätovnému objaveniu ich veľkolepých diel. Zakladateľ vysokej školy V roku 1843 sa tomuto mužovi podarilo založiť prvú hudobnú vysokú školu v Nemecku
od krajín, ktorým pôvodne patrili. Výmena území teda jednoducho uznala geografickú realitu. Dohoda prekreslila hranicu, na ktorej sa dohodli ešte v roku 1843.
a vzdelancami vytvorili podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka v roku 1843 v Hlbokom za účasti Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala
problém vynálezom lisu na výrobu kockového cukru a po roku, teda 23. januára 1843 mu bol priznaný patent na výrobu sladkých kociek. Svoj patent predal majiteľom
jazyk a literatúra čaká 21 maturantov," uviedol rezort školstva. Spolu 1843 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským absolvuje navyše maturitu z predmetu
a vzdelancami vytvorili podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka v roku 1843 v Hlbokom za účasti Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala
povedala pre TASR riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. "V roku 1843 sa udiala veľmi dôležitá vec, ktorá posilnila svojbytnosť a aj
domom č. 361. Kamenný ústredný kríž cintorína bol veriacimi postavený v roku 1843. Ústredný kríž stál aj v cholerovom cintoríne zriadenom v roku 1836, spolu