Francúzštinu


do Utrechtu. Po skončení štúdia na FiF UK sa orientovala na francúzštinu. Začala pracovať pre Francúzsky inštitút v Bratislave, pre francúzske veľvyslanectvo
kultúry a jazyka. V minulosti podľa riaditeľa FA v Košiciach Romana Gajdoša veľký záujem francúzštinu nebol. Postupne sa to však mení a tvrdí, že sa ju snažia
učila tak, že ma to veľmi bavilo. Zvyšné jazyky, teda španielčinu, poľštinu, francúzštinu, esperanto a ruštinu, som sa učilavýslovne vo vlastnej réžii. Pre
sa tu rozhodli usadiť natrvalo a svojim deťom ako prvý jazyk určili francúzštinu alebo angličtinu. Čo znamená, že už nemajú hodiny slovenčiny. Podľa Hricovej
". Okrem materinského jazyka ovládal aj latinčinu, gréčtinu, nemčinu, maďarčinu, francúzštinu, slovanské a orientálne jazyky. Osvedčil sa aj ako znalec zákonov
alebo si kúpiť sirup s fialkou i levanduľou a pritom si precvičiť francúzštinu. Na rozdiel od minulých ročníkov môžu návštevníci jedlá nielen ochutnávať, ale
. Medzi zabávajúcimi bolo počuť angličtinu, nemčinu, španielčinu i francúzštinu. Silvestrovské oslavy v centre hlavného mesta mali dve centrá
jazykmi hovoríte? Aktívne ovládam nemčinu, angličtinu, ruštinu a poľštinu a pasívne francúzštinu. Kam by smerovala vaša prvá zahraničná služobná cesta
skutočnosť, že za jeden rok, od 2011-2012, sa počet zapísaných záujemcov o francúzštinu zvýšil o 25 percent. To je obrovský a neočakávaný nárast. Znamená to, že
, daroval otcovi ako trinásťročný. Mladý Goethe ovládal latinčinu, gréčtinu, francúzštinu, taliančinu a učil sa aj po hebrejsky a anglicky. Prvé vzdelanie
študoval dva semestre vedecký komunizmus a sociológiu, potom slovenčinu francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, štúdium
hudobníci i lekári. Sám veľa čítal, bol vzdelaný. Ovládal maďarčinu, francúzštinu, nemčinu, angličtinu a ruštinu. Usporadúval večery čítania. Na stretnutiach sa
Univerzity Karlovej v Prahe (1928-1935) klasickú filológiu, filozofiu, francúzštinu a československý jazyk. Bol členom akademického spolku Detvan a už v tom
Jána Pullmana a s výnimkou ročného pobytu v Paríži (Francúzsko), kde študovala francúzštinu (1929–1930), žila vo Vysokých Tatrách až do manželovej predčasnej
Flámska často aj nemecky, podnikatelia z južného Valónska preferujú francúzštinu. Spoločnosti majú radi prístup k informáciám o spoločnosti elektronicky, dobrá
čitateľkou a už ako šesťročná napísala prvé krátke príbehy. Vyštudovala francúzštinu a klasickú filológiu na univerzite v Exeteri (University of Exeter), čo
i miestnym gentským dialektom, uprednostňujú však francúzštinu. Pieter a Paulus nemajú nijaký tajný recept
známy český pesničkár Pepa Nos. Rodák z Vidnavy v okrese Šumperk vyštudoval francúzštinu a angličtinu na Univerzite v Prahe. Však to aj počas koncertu párkrát
základnej školy do ďalšej nechodil, sám si študoval cudzie jazyky - francúzštinu, angličtinu a nemčinu, mnoho čítal. Nedostatok kontaktu s okolitým svetom ťažko
. "Iný aspekt danej veci, aj keď menej príjemný, je fakt, že záujem o francúzštinu klesá. Všade vo svete, najmä v Európe, lebo je tu angličtina, ktorá vytláča
Larina bolo Lotyšsko, jeho rodina však pochádza z Ruska. Vyštudoval francúzštinu na univerzite v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v bývalom Zväze sovietskych
, ktoríochotní dávať ďalej posolstvo viacjazyčnosti, bratstva, lebo vyučovať francúzštinu, alebo vyučovať vo francúzštine neznamená len naučiť sa techniku
istý dôvod, neučím sa ich len preto, aby som sa učila nový jazyk. Francúzštinu som si vybrala preto, že som chcela pri svojom doktorandskom štúdiu pracovať aj
živote. Sympatizovali sme spolu tiež preto, že aj on študoval francúzštinu a francúzsku kultúru a literatúru mal nadovšetko rád, a sledoval ju tak trochu
na program o dvojitom diplome s inou školou v Paríži. Obe sme mali francúzštinu ako jeden z cudzích jazykov a nadšenie pre cestovanie. Znelo to ako skvelá
európske či svetové hviezdy. Michel de Maulne ho vymyslel, aby sme cez francúzštinu spojili rôzne európske kultúry. Počuli sme na ňom skladby, aké sme dovtedy
gymnáziu v českom meste Klatovy začal v roku 1936 študovať češtinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (dnes Česko). V roku
krajinách. Aby sa nestratili vo svete, môžu študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu aj ruštinu. Žiaci sa realizujú aj v športových krúžkoch, najviac sa
2007 je predsedom senátu. V porovnaní s Mazákom a Kučerom ovláda najslabšie francúzštinu, ktorá je pracovným jazykom súdu. "Skutočnosť, že tá francúzština
s 878 maturantmi, z toho 26 na úrovni C1," poznamenal rezort školstva. Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakovtradične bude
na program o dvojitom diplome s inou školou v Paríži. Obe sme mali francúzštinu ako jeden z cudzích jazykov a nadšenie pre cestovanie. Znelo to ako skvelá
V poradí záujmu nasleduje nemčina (3397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakovtradične bude
roku jeden zo svojich svetových jazykov - angličtinu, arabčinu, čínštinu, francúzštinu, ruštinu a španielčinu. Na 20. apríla pripadá Deň čínskeho jazyka. Dátum