Humboldt


. Nasledovali nahrávky Labcabincalifornia (1995), Plain Rap (2000) a naposledy Humboldt Beginnings (2004). Medzi ich najznámejšie skladby patria Passin'
. Výrazný vplyv v oblasti funkčnej gramatiky mal na neho filozof Karl Wilhelm von Humboldt, ktorý chápal jazyk ako činnosť, nie ako hotový produkt. Pri výklade