Pedagogickú


prezident. Prezident udelil: - Ľudomírovi Molitorisovi za dlhoročnú pedagogickú, krajanskú, kultúrnu činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej
jazzový klavirista Klaudius Kováč (1976) za dlhoročnú interpretačnú a pedagogickú činnosť na Slovensku a v zahraničí. Je jednou z najvýraznejších súčasných
škôl z mesta Levice, na návrh zriaďovateľa bola za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia ocenená riaditeľka MŠ, Hlboká
, Bullova 2, Bratislava a Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra na SOŠ pedagogickú, Sokolská 6, Modra. Tiež sa mení sídlo dvoch škôlSOŠ
lekárska fakulta presadzovala, aby kliniky a zodpovednosť nielen za pedagogickú, ale aj preventívno - liečebnú činnosť v nemocnici viedol prednosta podriadený
tri roky, ale aj pedagógovia, ktorí majú viacročnú pedagogickú prax a absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium. Žiadateľ
2012 najviac tri roky, ale aj pedagógovia, ktorí majú viacročnú pedagogickú prax a absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium. Žiadateľ o pôžičku sa zároveň
a tanca. Minister mu odovzdal ocenenie za dlhoročnú teatrologickú, pedagogickú činnosť a autorstvo viacerých monografií, ktoré významne prispeli k zaznamenaniu
i hrané filmy, ktorý si sadol aj na dramaturgickú, režisérsku a pedagogickú stoličku, cena zaskočila. "Scenárista stojí väčšinou v pozadí, som preto
prerástla do mnohých divadelných postáv. Stanislav Štepka vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
všetko odpúšťal," priznal futbalový nadšenec, ktorý v Prešove ukončil pedagogickú fakultu. Slovenský reprezentant do 21 rokov hľadal športovú
roku 1750, ale už v roku 1748 z nej pozorovali zatmenie Slnka). Svoju vedeckú pedagogickú dráhu zavŕšil na univerzite v Halle, kde pracoval až do svojej smrti
priestorov inštitúcií v rôznych mestách. Získala viaceré ocenenia, z nich niektoré aj za pedagogickú činnosť.  Maliarka Elvíra Antalová zomrela v roku 2011.
vyznamenania. Za jeden zo svojich najväčších životných úspechov považuje svoju pedagogickú činnosť. "Čo si vysoko vážim a verím, že i preto mi navrhovatelia
a opustených psov Nádej v Novom Meste nad Váhom a Klementa Hrkotu za celoživotnú pedagogickú prácu a úspechy pri práci s talentovanými a nadanými žiakmi.
 Rakús sa narodil 20. januára 1940 v Šúrovciach. Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Prešove. Po pôsobení na rôznych stredných školách pracoval v rokoch 1969
škole (ZDŠ) vo Vrábľoch (1951-1959, 1961-1970). Popri zamestnaní vyštudoval Pedagogickú fakultu (PF) v Nitre, odbor slovenský jazyk a literatúraruský jazyk
- 1848 v dvojizbovom byte. Po zákaze pôsobenia na lýceu preniesol sem aj svoju pedagogickú činnosť. Dva razy do týždňa sa po večeroch schádzala u neho slovenská
Lekárskej fakulty UPJŠ prišla morálne podporiť aj prodekanka pre pedagogickú činnosť Eva Mechírová. Navštívila študentov v miestnosti Spolku medikov mesta
- Švajčiarska vysoká škola technická). Prijali ho bez skúšok na pedagogickú fakultu, kde vyštudoval učiteľstvo matematiky a fyziky a v roku 1900 získal
, kde má dnes sochu a na Dunajskej ulici zase navštevoval Strednú pedagogickú školu nachádzajúcu sa pôvodne v blízkosti novovzniknutej ulice. Železobetónové
režimu bol dôvodom, pre ktorý bol Veigl prenasledovaný a nútený ukončiť pedagogickú činnosť. Po poštátnení cirkevných škôl odišiel do duchovnej správy a ako
za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za literárnu a pedagogickú činnosť aj Dušanovi Dušekovi. Na snímke Dušan Dušek preberá
v českej Prahe Vysokú školu politickú a sociálnu a Vysokú školu pedagogickú. V Prahe sa spriatelil s českým židovským spisovateľom Arnoštom Lustigom a česko
o podporu regionálnej archeológie, zlepšenie ochrany archeologického dedičstva, pedagogickú sféru či popularizáciu archeológie," priblížil Horňák. Podotkol
2002 na základe obhajoby habilitačnej práce v odbore aplikovaná zoológia získal vedecko-pedagogickú hodnosť docenta. V roku 2005 ho prezident SR vymenoval za
skladal diferenciálnu skúšku zo slovenčiny predtým, ako sa vydal na pedagogickú dráhu. V rokoch 1921-1923 absolvoval vojenskú prezenčnú službu vo viacerých
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD , „Za osobný prínos k ekonomickej vede a pedagogickú činnosť“ a celkove štvrťtisícim laureátom v 24-ročnej histórii sa stal prof
a získali dobrú rutinu v hre na organe. "Za túto trpezlivú a náročnú pedagogickú prácu si dlhoročný učiteľ zaslúžil Cenu Sebastian. Mnohí úspešní hudobní
až 93% uviedlo, že dodané metodické materiály boli veľkým prínosom pre ich pedagogickú prax. Za ich najväčšie prednosti označili to, že uľahčujú prácu pedagóga
Neskôr pôsobila ako pedagogička na strednej aj vysokej škole. Za dlhoročnú pedagogickú prácu jej v roku 1999 udelili cenu ministra zdravotníctva. Po prvý raz
v Banskej Bystrici habilitačnú prácu a v tom istom roku získal vedecko-pedagogickú hodnosť profesora v odbore Slovenské dejiny. Vo svojich prácach sa venoval
celú generáciu hercov, ktorí pôsobia vo všetkých divadlách na Slovensku. Pedagogickú činnosť zanechal po nástupe do riaditeľskej funkcie v SND. Riaditeľom
strany Slovenska (KSS) mu štátna moc v roku 1970 zakázala pedagogickú činnosť. V rokoch 1970-1979 pracoval ako dokumentarista Novinárskeho študijného ústavu
pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona
Trstenej a Námestove, kde v roku 1955 zmaturoval, vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave odbor slovenčinadejepis. Po skončení štúdia v roku 1959
pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona
stavia dodnes. "Občas ma napríklad pozvú zahrať do Dubového na organ," dodal Remenár. Rád si spomína si na svoju klavírnu pedagogičku Martu Schultzovú.
pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona
pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona
pochybnosti odstraňuje výslovným začlenením pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania, do zákona
sa umiestnila 18-ročná Bratislavčanka Claire Grdničová, ktorá navštevuje Pedagogickú a sociálnu akadémiu blahoslavenej Laury v Trnave, jej práca mala názov
na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Pedagogickú kariéru začala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole (SPTŠ) v Trenčíne
Jubilanti si pripomenuli svoj príchod na akademickú pôdu v Prešove, na pedagogickú aj vedeckú činnosť ale aj na inú prácu, keďže medzi
starší sa na Orechovú dostal ešte v roku 1966, keď pre víno zanechal pedagogickú prax. „Vinič je pre mňa hlavnejší. Je to rastlina, ktorej treba rozumieť
, ktorých táto učiteľka tanca a zborového spevu vyučuje. A keďže svoju pedagogičku zbožňujú, pristúpili na nápad Ollieho a miestnej tanečnej akadémie. Pre
na tom, že deti poznávajú svet z vlastnej iniciatívy. A hoci žena, ktorá túto pedagogickú metódu stvorila, žila pred sto rokmi, práve teraz je veľmi moderná
v roku 1946, keď odišiel študovať telesnú výchovu a zemepis na dnešnú Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave. Takmer hneď po príchode
dychovej hudby Pavel Šianský za dlhoročnú úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, laureátstvo v autorských
univerzity. Ako jej prednosta Hrubiško orientoval svoju odbornú, pedagogickú a výskumnú prácu na formovanie nového integrovaného odboru hematológie