Pridanú


druhej sekcie, nasledovali prílohy. Teraz to bude mať jasný názov, ktorý evokuje pridanú hodnotu. Na prvých dvoch stranách druhej sekcie budú každý deň variovať
vyžitia a aktívneho prežitia voľného času je potrebné poskytnúť aj pridanú hodnotu v podobe komfortu pre návštevníkov. Taká je filozofia prevádzkovateľov
nemeria ani pridanú hodnotu školy inými faktormi, než je vzdelávací proces, a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola
to, či si myslia, že veci, ktoré robí majú pre nich pridanú hodnotu ,“ dodáva Marshall Goldsmith . Pre lepšiu pripravenosť slovenských manažérov byť lídrami
s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napríklad aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky
pridanej hodnoty. Otázkou je, ako môžeme na Slovensku produkovať väčšiu pridanú hodnotu. -A akéteda Slovensko možnosti?- Existujú dva spôsoby, ako
je jediný, s ktorým komunikujem,“ povedal. Procházka tiež zdôraznil, že zotrvanie predsedu KDH Jána Figeľa vo funkcii nepredstavuje pridanú hodnotu pre hnutie.
napríklad vlastnoručne vyrobené darčeky, ktoré okrem jedinečnosti obsahujú aj pridanú hodnotu, ktorou je úsilie tvorcu vytvoriť pre svojho partnera či
mnoho protikladov, preto sme zvolili takýto slogan." Anglická verziapridanú hodnotu širším významom slova "cool", originálu dali Rusi jednoznačnú podobu
vidíte jeho budúcnosť? Čo očakávate od rádia dnes a v čom vidíte hlavné výhody a pridanú hodnotu tohto média?" O 8:21 a tiež o 16:47 uvedie montáže o histórii
(DPMK) poskytne cestujúcim v mestskej hromadnej doprave okrem cestovania aj ďalšiu pridanú hodnotu - ide o voľný internet, čiže free wifi v prostriedkoch MHD
a intenzívnejšie. Najznámejšími z nichiontové nápoje, ktoré majú pridanú hodnotu v podobe minerálov a primeraného množstva sacharidov a znižujú pocit
nielen premietať, ale dať divákovi aj nejakú pridanú hodnotu." Komorné kino zatiaľ ponúklo filmovým priaznivcom niekoľko
môže podľa jeho slov prísť do úvahy iba v prípade, ak klient dostane nejakú pridanú službu. " S tou službou musí aj on sám súhlasiť, musí si ju dodatočne
a zároveň dokazuje, že spojenie teórie s praxou v sebe prináša konkrétnu pridanú hodnotu. A tá je napokon spečatená medzinárodným úspechom,“ hovorí minister
Hradecký. „Za každý nápad, ktorý zatraktívni naše mesto a dodá mu nejakú pridanú hodnotu, sa oplatí zabojovať. Uvidíme, či sa nám to napokon podarí, lebo
ošetriť, aby sa neetické správanie vylúčilo,“ povedal. Podľa neho však ide o pridanú hodnotu, ktorá by mala symbolizovať snahu o čistotu v politike. Záleží tiež
, s ktorýmipočas štúdia spolupracovali. Pre zamestnávateľov majú totiž pridanú hodnotu, dokážu riešiť konkrétne praktické zadania, navrhovať zlepšenia
, ktorý dokáže jednak zabezpečiť samotného jedinca a jeho partnerov, priniesť pridanú hodnotu pre spoločnosť v podobe nových pracovných miest a zároveň obstáť
," vysvetlil prezident organizačného výboru Dmitrij Černyšenko. Anglická verziapridanú hodnotu širším významom slova "cool", originálu dali Rusi jednoznačnú
teším. Podporu domácich umelcov vnímam v tomto prípade ako ďalšiu pridanú hodnotu," dodal Gogola. Výstavu pripravili mesto Banská Bystrica v spolupráci
na Slovensku", ďalej vyplýva, že automobilový priemysel vykazuje tretiu najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca na úrovni 75 tisíc eur. Vďaka automobilovému
sveťák a na MS bola štvrtá, tak to považujeme za pridanú hodnotu nášho úsilia." Strategicky sa Jana Dukátová nastaví
Väzba:  pevná väzba Jazyk:  slovenský jazyk ISBN:  9788080741013 Pridanú hodnotu dodávajú dielu ilustrácie od Markéty Vydrovej, ktoré
v takom počte a veľmi sa im u nás páči. Na Slovak Pointe vyzdvihli jeho pridanú hodnotu aj v jeho názve, slovíčko 'bod' im imponovalo. Pán Miró povedal
sme mali dve volebné obdobia smeráckeho prezidenta. Prinieslo to ľuďom nejakú pridanú hodnotu, efekt či ochranu? Veď za toto volebné obdobie prezident neprišiel
osláv na banskobystrickom Námestí SNP. Nasťa však ku zlatu pripojila aj pridanú hodnotu vo Svetovom pohári. Šieste miesto v celkovom hodnotení SP je dosiaľ
Rómov, aby si ako národ uvedomili, že iba tí, ktorí prijali svoje rómstvo ako pridanú hodnotu ľudskosti. Iba tí, ktorí si dokážu vážiť samých seba, svoj jazyk
Presque Isle v šprinte. Anastasia Kuzminová pripojila k olympijskému zlatu aj pridanú hodnotu vo Svetovom pohári. Šieste miesto v celkovom hodnotení SP bolo
ročne vyše stovky koncertov, ale len niektoré z nich majú túto zvláštnu pridanú hodnotu - teda Milanovu prítomnosť. Spievame spolu dve pesničky Music USA
zadarmo. "Politici k týmto zdrojom nepristupujú s cieľom získať najvyššiu pridanú hodnotu, ale s cieľom vyčerpať čo najväčší objem," uviedol. Nevyhnutným
si ešte väčšiu rýchlosť užívajú jazdci formuly jeden, kde ide o ďalšiu pridanú hodnotu. Je to môj najkrajší narodeninový darček," povedal v "cieli" 35-ročný
prijme a čo chce. "Ale vždy na to dali nejakú nadstavbu alebo pridanú hodnotu, ktorá potom zarezonovala nielen v našom regióne, ale rezonovala napríklad aj
perfektne do konca. Ste známy aj tým, že ku knižočkám dávate pridanú hodnotu, či už vo forme grafiky, ilustrácií, atypických formátov. Kde beriete
prezentáciu urobili jeho tvorcovia Štefan Klein a Juraj Vaculík. Šefčovič pripomenul pridanú hodnotu tohto projektu, keďže ide o koncept, ktorý by mohol
prínosný dlhodobo? Aký prístup zvoliť, aby rozvoj účastníkov znamenal pridanú hodnotu nielen pre nich, Foto: Janka Steckerová ale aj
, vyznačujúci sa kvalitou a bezpečnosťou stravovania. Zároveň vytvára pridanú hodnotu potravinárskym surovinám pôdohospodárskeho odvetvia. Navyše zahŕňa aj
miesta a stály príjem. Farmárom pomáhame vypestovať lepšiu úrodu, poskytujeme im pridanú hodnotu a prístup na medzinárodné trhy. Je to cesta, ako môžeme
. Belgicko a Luxembursko ukázali, že užšia spolupráca poskytuje skutočnú pridanú hodnotu pre svojich občanov a vytvára zároveň viac obchodných príležitostí
o expanzii. Preto veríme, že tento rok bude ešte úspešnejší. Dlhodobo budujeme pridanú hodnotu našich budov v Bratislave, ktoré sú pre nás prioritou ,“ povedal
APA. Sektor vlani vyprodukoval 10,4 miliardy eur a pridanú hodnotu 4 miliardy eur. Aj bez kritizovaného zdanenia
hudobným zážitkom - nielen pre virtuóznu hru na gitaru, ale aj pre pridanú hodnotu, ktorú im Al Di Meola svojimi aranžmánmi prepožičal. Všetky piesne obdaril
z minulého obdobia sa nám podarí postupne odstrániť a že zrealizujeme množstvo zaujímavých projektov, ktoré hradu prinesú novú pridanú hodnotu," uzavrel Baška.
premiér Robert Fico, ktorý zdôraznil, že ide o vysokú pridanú hodnotu a najmodernejšie technológie. Nové pracovné príležitosti navyše vznikajú v regióne
Slovenský eurokomisár pripomenul, že automobilka za posledný rok dosiahla hrubú pridanú hodnotu v hodnote 4,8 miliardy eur. " Som veľmi rád, že tie pracovné
vzdelávacou. Tým naviaže na koncept technologických konferencií a ponúkne ďalšiu pridanú hodnotu. Prednáškový blok TechFóra si nedáva nijaký menší cieľ, ako
, že kultúrne produkty predstavujú v našich životoch nielen emocionálnu pridanú hodnotu, ale prinášajú aj významný ekonomický stimul pre celosvetové
balíčka prepašovali veci, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu pre ochranu bezpečnosti občanov," podotkol. Procházka
prístupe. „ Aj pri výbere zubára je podstatné vedieť rozlíšiť kvalitu výkonu, pridanú hodnotu v podobe servisu pre pacientov, vybrať si riešenie, ktoré je rokmi
rád, že vďaka projektu protipovodňovej ochrany sme zároveň mestu priniesli aj pridanú hodnotu vo forme väčšej stability významnej dominanty Modry. Pri odkrytí