Učenej


k Zákonu o športe a jeho dopadom. Tú sme sprístupnili aj na stránke Učenej právnickej spoločnosti a bude aj na stránke mesta Košice. Zároveň sme pripravili
15. marca (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Rada Učenej spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku
rokom 1939, období od čias Mateja Bela po vznik Matice slovenskej, o učenej spoločnosti Šafárika, o predchodkyni SAV - Slovenskej akadémii vied a umení (SAVU
Olomouci (dnes ČR) bol autorom nezrealizovaného návrhu na založenie celouhorskej učenej spoločnosti. Matej Bel zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave vo veku
slovenský jazyk, nemčinu, latinčinu, ale aj maďarský jazyk. Bol členom Učenej spoločnosti malohontskej, historikom, ale aj literárne činný. Okrem iného sa
, Berlíne a Olomouci bol autorom nezrealizovaného návrhu na založenie celouhorskej učenej spoločnosti. Matej Bel zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave vo
básnickej školy Štúrovej" . Po prvý raz vyšlo ako 25. zväzok Prác Učenej spoločnosti Šafaříkovej v Bratislave v roku 1938. Monografia bola odvtedy vydaná
všetci mešťania, notári, učitelia, kňazi, lekári, inžinieri a členovia Uhorskej učenej spoločnosti. "Ženy, samozrejme, nemohli voliť, ani byť volené. Samotná
v krátkej monografii z roku 1823, ktorá vyšla v zborníku Solennia Učenej spoločnosti malohontskej. Etymológiu pomenovania obce na základe rybárskej siete