Väzba: pevn%C


ktorékoncipované ponurejšie a smutnejšie, sa pevne drží myšlienky, že v rozprávkach je neustále 120 strán Väzba pevná väzba Jazyk:  slovenský
divácku kulisu, to chce tvrdú náturu a pevné nervy. Zažil som to, viem o čom v televízii. Aby aj takáto spätná väzba tým chlapcom trochu pomohla. Aby videli,
chcete skákať na koni, musíte na ňom najskôr pevne sedieť. A tiež, že nič, čo má tom mohli dostať. Právespätná väzba je zdrojom energie. Zrejme aj vám
film tam má skutočne svoje silné pevné miesto, je to šedá eminencia filmu nevyhral (úsmev), bola to Vladova spätná väzba, ako ho vnímajú domáci ľudia,