Vysokoškolské


uvoľní odo dňa pozastavenia výplaty. Znamená to, že ak sa študentovi začne vysokoškolské štúdium napr. 17. septembra, sirotský dôchodok mu bude vyplatený aj za
štýl. Celé dielo Čo nevošlo do dejín mapuje jeho detstvo, vysokoškolské štúdiá a spôsob, ako sa dostal k žurnalistike, k písaniu, k dramaturgii aj k surrealizmu
už 75 rokov Cieľom univerzity je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych
Lukša. Kandidát na post riaditeľa Plemenárske služby SR má mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vítaná je prax v riadení štátnych podnikov alebo
. S tým súhlasila aj štátna tajomníčka. V priebehu uplynulého roka dokončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 52.245 ľudí, čo
25. augusta (TASR) - Prezident USA Barack Obama sa domnieva, že vysokoškolské vzdelanie by v Spojených štátoch nemalo byť luxusom. Uviedol to v pravidelnom
20. septembra - Projekt z eurofondov za 17 miliónov eur má priblížiť vysokoškolské vzdelávanie praxi. Ide o národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja
u nich počet uchádzačov ešte narástol. Podľa demografických údajov by záujem o vysokoškolské štúdium mal klesať aj v najbližšom desaťročí, zastaviť by sa mohol
- prváka na tejto škole vyšli portálu na 2125 eur. Najlacnejšie vysokoškolské štúdium možno podľa prieskumu získať na Akadémii ozbrojených síl gen
mnohí študenti v tejto juhoamerickej krajine získajú nárok na bezplatné vysokoškolské vzdelávanie. Informovala o tom agentúra AP. Prijatý zákon je jedným
svojím rozhodnutím navrhne ministrovi školstva priznať PEVŠ právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie na všetkých piatich fakultách v súlade s doteraz platnou
prihlášok je 2. júna 2016. Agrorezort vo výberovom konaní požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, riadiacu prax minimálne tri roky v pozíciách
Obaja prezidentskí kandidáti sľubujú, že za ich vlády sa nielen vysokoškolské vzdelanie stane cenovo dostupnejším. Donald Trump chce študentské pôžičky odňať
Novým rektorom sa stal György Juhász, vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
má 25 rokov: Polyhistorovi odhalili v areáli bustu Vysokoškolské vzdelávaniev Banskej Bystrici viac ako šesťdesiatročnú tradíciu
. V rámci spolupráce v oblasti vzdelávania si Slovensko a Rusko budú vzájomne uznávať vysokoškolské diplomy a rozšíriť by sa mali aj výmenné pobyty študentov
za účelom možnosti rozšírenia oprávnenia vysokej školy uskutočňovať vysokoškolské štúdium v nových študijných odboroch a stupňoch. "Zároveň sa v modifikovanej
podarí otvoriť študentom nové obzory a iniciovať a možno aj usmerniť ich záujem vysokoškolské štúdium. Budem veľmi rád, ak o rok či dva pri podávaní prihlášok
) a tá prisľúbila vytvorenie komisie, ktoráprísť s riešeniami pre vysokoškolské vzdelávanie. Zastúpenie by v nej mali mať zamestnávatelia, akademická obec
konca augusta, v niektorých prípadoch až do konca septembra. Záujemca vysokoškolské štúdium si môže podať akýkoľvek počet vysokých škôl. O spôsobe prijatia
vytvoriť optimálne podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov a ich prípravu na vysokoškolské štúdium. Podľa vypracovaných osnov by bolo vhodné, aby sa
SR, ktorý je voliteľný do NR SR, dosiahol vek 40 rokov,vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní.istá osoba
nikto z trvalo bývajúcich obyvateľov neuviedol, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Väčšina Slovákov hovorí slovensky Zo sčítania tiež vyplýva
Na základe novely bude môcť byť spoplatnené aj denné vysokoškolské štúdium, ak bude v inom ako slovenskom jazyku. Úpravou prechádza
škôl, troch štátnych a 12 súkromných. Okrem toho mali oprávnenie poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na našom území aj štyri zahraničné školy so sídlom
prah dvorany aj štvornásobný účastník Zápasu hviezd NBA Bernard King a vysokoškolské trénerské legendy Jerry Tarkanian, Guy Lewis a Rick Pitino. Ženskú
využívaní dohody podľa súčasných právnych predpisov. Stredoškolské a vysokoškolské diplomy Za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu sa
súčasnosti budujem online platformu pre všetkých perspektívnych i súčasných študentov zo Slovenska, ktorí majú záujem získať vysokoškolské vzdelanie v Dánsku.”
obchádzkou, ktorá zdržiava? Vysokoškolské vzdelanie - mať
- Kučera a Repčík - tesne pred svetovou univerziádou úspešne ukončili vysokoškolské štúdium. A obajaabsolventmi veľmi náročných špecializácii. Jozef Repčík
si nemyslí, že ho z boja o palác diskvalifikuje, že nemá vysokoškolské vzdelanie. Poukazuje na svoje skúsenosti, precestovanú Európu a znalosť niekoľkých
je na Slovensku v súčasnosti najmenej nezamestnaných tých, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Títo ľudia taktiež získavajú aj zaujímavé platové ohodnotenie
Angelinum, na ktorú pôjde 2,1 milióna eur, hovorí prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie a jeden z vedúcich riešiteľov projektu Pavol
každých štyripäť rokov. Výber je veľmi tvrdý, vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie, bezchybný zdravotný stav, vedecká prax. Netrúfam si preto odhadnúť, či
. Na diplomatickom športovom poli sa viem pohybovať, ovládam anglický jazyk, mám vysokoškolské vzdelanie. Stav v našom športe je taký kritický, že s ním treba
aj pre absolventov," priblížila Glevická. Pracovné ponuky požadujúce minimálne vysokoškolské vzdelanie mali približne v 21 % uvedené, že sú vhodné aj
75 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Ministra školstva Dušana Čaploviča zaviazal k tomu, aby jeho
75 percent priemerného platu ostatných povolaní, v ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Na platy reagovali najviac Platy učiteľov bola podľa
Slovenskej republiky. Trenčín 1. októbra (TASR) - Prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť
. A v časoch krízy môže zavážiť aj to, či financovať päťročné vysokoškolské vzdelanie. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku je aktuálne 803
. A v časoch krízy môže zavážiť aj to, či financovať päťročné vysokoškolské vzdelanie. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku je aktuálne 803
Rusnok. "Dohoda mimoriadne zľahčuje život všetkým študentom, ktorí získajú vysokoškolské vzdelanie v Českej republike, a naopak, aj študentom, ktorí ho získali
zoškrabuje. Josef Valčík, rodák z českého Kyjova, absolvoval vysokoškolské štúdium dejín umenia a kultúry, no k výtvarnému
pokračoval na viedenskej Universität für Musik und darstellende Kunst a vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je
kategória 30 až 39 rokov. Takmer 40 % užívateľov internetustredoškolské vzdelanie s maturitou a viac než 20 % vysokoškolské alebo vyššie odborné vzdelanie.
ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia
Námestí M. R. Štefánika začne kultúrny program škôl. Predstavia sa vysokoškolské súbory Technik Slovenskej technickej univerzity, Gymnik Univerzity Komenského
zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie, na ktoré mu poskytli štipendium, bude musieť peniaze vrátiť
Tatranskej Lomnici. V Bratislave projektoval administratívne budovy Incheby, Vysokoškolské internáty v Mlynskej doline, budovu Najvyššieho súdu, Prírodovedeckej
kategóriou vysokoškolských učiteľov. Na nich sa viažu práva garantovať vysokoškolské študijné programy.soľou a korením v živote každej vysokej školy