Vyznačila


obyvateľov SR je slovenský jazyk (78,6 percenta - 4 240 453 obyvateľov). "Vyznačila si ho aj väčšina trvalo bývajúcich obyvateľov v každom z ôsmich krajov
asi 1825 metrov na mieste, ktoré im na Zlomiskovej rovni vyznačila skupina dobrovoľných záchranárov z chaty pri Popradskom plese vedená chatárom Miroslavom
upravili a preznačili chodníky zo Stráňav, Strečna a Trnového k pamätníku na Javorine. Vyznačila sa červená značka hrebeňom z Krásna nad Kysucou po Radôtsku, či
nového systému spoplatneného parkovania v širšom centre Košíc spoločnosť EEI dosiaľ vyznačila vodorovným dopravným značením 650 parkovacích miest pre rezidentov
vyhráva nepretržite od roku 2011. V regióne severného Spiša a Pienin miestna OOCR vyznačila 50 km bežeckých trás pre lyžiarov. "Žiaľ, v tomto roku nemáme
v uplynulom roku v spolupráci s Klubom slovenských turistov (KST) v Rožňave vyznačila nový turistický chodník do Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Brzotínske