Wittenbergu


protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu
pitvy a jej výsledky zhrnul Jessenius v cykle deviatich prednášok. Vydal o nej vo Wittenbergu spis Johannis Jessenii á Jessen, Anatomiae Pragae, Anno MDC ab se
priateľa dánskeho hvezdára Tycha de Brahe. Mladý profesor univerzity vo Wittenbergu, vtedy 34-ročný Jessenius, pitval s povolením cisára Rudolfa II. v Rečkovom
mu potom udelila pražská Karlova univerzita. Stal sa profesorom univerzity vo Wittenbergu. Do Prahy sa dostal na pozvanie priateľa dánskeho hvezdára Tycha
deň roku 1517 Dr. Martin Luther vyvesil na dvere chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 odvážnych výpovedí proti predávaniu odpustkov, čím sa začal proces reformácie
začítať do 95 téz pribitých Martinom Lutherom na bránu kostola vo Wittenbergu, ktoré stoja na začiatku celého reformačného procesu. Súčasťou výstavystaré
kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu pod vedením predstaviteľov nemeckej reformácie Martina Luthera a Filipa
ktorá bola na tú dobu nesmierne vzdelaná. Študoval v rodisku reformácie vo Wittenbergu, Lipsku, ale aj Berlíne. Ovládal slovenský jazyk, nemčinu, latinčinu, ale
ocenení a uznaní: Pamätnú zlatú medailu Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (Nemecko, 1967), Medailu Moskovskej štátnej univerzity (ZSSR, 1967), Rad
, konštatuje sa vo vyhlásení rady schválenom na rokovaní vo Wittenbergu v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, ktorého obsah sprostredkovala tlačová
odpustkov. 31. októbra 1517 Luther pribil na dvere chrámu v nemeckom Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti cirkevným priestupkom,“ objasnila Tóthová s tým, že
roku 1517 dal teológ Martin Luther vyvesiť na dvere zámockého kostola v nemeckom Wittenbergu 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch.
mních Martin Luther vyvesiť na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 téz vystupujúcich proti predávaniu odpustkov a iným neporiadkom v cirkvi
protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu