Yager


, pretože poskytuje nové poznatky o ľudskom poznaní a kultúre," hovorí doktorandka Joanne Yager, ktorá sa zúčastnila výskumu v teréne. Ak by ste si mysleli