a biológia


technológie a materiály 40. doc. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc. v odbore: biológia 41. doc. MUDr. Peter Stanko, PhD. v odbore: zubné lekárstvo
vyučovací proces prírodovedných predmetov, ako je fyzika, chémia či biológia. Zlepšiť by chceli i čitateľské zručnosti žiakov prostredníctvom dovybavenia
, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety slovenský jazyk
prvou Slovenkou, ktorej sa niečo také podarilo. Prezradila nám, ako. Biológia ju uchvátila na škole v Banskej Bystrici Mladá výskumníčka si svoju cestu
návštevnosť zaznamenali učebnice Geografia pre 8. ročník, Biológia pre 8. ročník a Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Žiakom
kakaová žaba. Foto: TASR/AP Paramaribo 4. októbra (TASR) - Biológia z americkej skupiny pre zachovanie živočíšnych druhov oznámila, že v odľahlej
, vo Švajčiarsku, a som členom aj redakčnej rady časopisu Biológia, ktorá vychádza v Bratislave. Organizoval som rôzne medzinárodné konferencie, pravidelne
každý semester využívať zhruba stovka poslucháčov, ktorí študujú odbory biológia a ekológia. Absolventi prírodných disciplín sa v praxi uplatňujú práve vo
, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika
, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika
kriticky myslieť. V anglickom jazyku bude výučba prebiehať na predmetoch biológia, dejepis a matematika. V meste aj v budove školy dnes študenti propagujú
verejného obstarávania. Pomôcky by mali slúžiť na predmety technika, biológia, chémia a fyzika v oblastiach vzdelávania Človek a príroda a Človek a svet
anglického jazyka a po jednom z odborov matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia a informačné a komunikačné technológie. Na projekte participovalo aj 183
vysoké školy,“ povedal dekan. Grejtáková je absolventkou študijného programu Biológia na FHPV PU v Prešove. Doktorandské štúdium zavŕšila na Katedre
kritické laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a Identifikačného systému nádorových vzoriek a zariadení s využitím 1D a 2D
pre náročné laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a Identifikačného systému nádorových vzoriek a zariadení s využitím 1D a 2D
pre náročné laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a Identifikačného systému nádorových vzoriek a zariadení s využitím 1D a 2D
kritické laboratórne aplikácie ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a Identifikačného systému nádorových vzoriek a zariadení s využitím 1D a 2D
náročné kritické laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a Identifikačný systém nádorových vzoriek a zariadení 1D a 2D kódov
náročné kritické laboratórne aplikácie, ako sú genomika, proteomika, molekulárna biológia a iné. Ďalej je to identifikačný systém nádorových vzoriek a zariadení
sa len na ne - pokrývajú aj oblasti, ako sú strojárstvo, psychológia, biológia alebo manažment. Podujatie organizuje vedecký humoristický časopis Anály
vyskúšajú, akými spôsobmi skúma kogníciu neuropsychológia. Genetici a biochemici v stánku Biológia a chémia Zeme umožnia návštevníkom pohľad do jadra bunky, kde
záujem o štúdium prírodných vied v predmetoch chémia, fyzika, matematika, geografia, biológia je aj tento rok cieľom online prírodovednej súťaže Junior Freshhh
najmä oblasť robotiky, bioelektronanosveta, ale aj genetika, či molekulárna biológia, i populárna zelená energia budúcnosti. Ako jedno z hlavných podujatí
, absolventka Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, odbor Molekulárna biológia a genetika. Foto: TASR - Pavel Neubauer
slovenského jazykamedzi digitalizovanými verziami napríklad aj učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. ročník študijného odboru sociálno-výchovný
slovenských dejín. V závere roka to bude pôžička z múzea v Komárne Biológia vzrušenia - pamätná výstava Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu," informovala
9, kde budú tiež predstavené nové priestory, a na Šrobárovej 2, časť programu odboru Biológia bude prezentovaná v areáli Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej 23
na ochrane súčastí kultúrneho dedičstva, akýmihistória, archeológia, biológia, chémia, fyzika, materiálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie či
fakultu STU a doktorát získal na Univerzite Komenského v odbore biochémia a molekulárna biológia. Popri vede študoval aj hudbu, a to na bratislavskom Ľudovom
podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad chémia, biológia či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí