a slohovú


zopakujú. Ako prvý napíšu maturanti test zo slovenského jazyka a literatúry a slohovú prácu. Slovenčina je ako maturitný predmet povinná, test z nej napíše
a športu SR. V stredu 14. marca budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre
a športu SR. Nasledujúci deň budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre
by bol rád, keby sa táto forma využívala viac. Externý test slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry v utorok píše 40.202 maturantov. Z predmetu
na úrovni B1. Zo slovenského jazyka a literatúry musí test, resp. slohovú prácu, opakovať 371 žiakov. Z nemeckého jazyka si napíše opravnú písomnú maturitnú
maďarský jazyk a literatúra ako vyučovacieho jazyka bude písať test slohovú prácu 1836 žiakov. Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov," uviedol
(13.-16.3.) absolvuje 43.541 žiakov v 707 stredných školách. Externý test slohovú prácu zo slovenského jazyka a literatúry v utorok píše 40.202 maturantov