chápal


a vynikajúco parodoval všetko patetické, vznešené, aristokratické. Hereckú postavu chápal ako montáž premien. Nerešpektoval autorský text a improvizovaním na
Starosta obce zápis podpísal v dobrej viere, pretože to inšpektori SOZA požadovali. "Chápal som to tak, že to potrebujú pre svojho zamestnávateľa o tom, že
až do 16. storočia zároveň novoročnou oslavou, pretože 1. január sa chápal len ako ôsmy deň vianočný. Začínal sa nimi nový
boli až do 16. storočia zároveň novoročnou oslavou, pretože 1. január sa chápal len ako ôsmy deň vianočný. Začínal sa nimi nový hospodársky rok, a preto
, aj môj dedko rád rozprával, mala som ho veľmi rada. Dedko vlastne jediný chápal, o čo mi ide, bo mama nechcela, aby som sa stala herečkou. Hovorila - tak
Vianoce boli až do 16. storočia zároveň novoročnou oslavou, pretože 1. január sa chápal len ako ôsmy deň vianočný. Začínal sa nimi nový hospodársky rok, a preto
Mičieta. K profesorovi Vilčekovi sa obrátil so slovami, aby čestný titul chápal ako vyjadrenie rešpektu, obdivu a úcty k jeho osobnosti i jeho dielu. "Vedzte
von Goethe zomrel 22. marca 1832 vo Weimare vo veku 83 rokov. Bol jednou z najväčších osobností svetovej literatúry, ktorú chápal ako okno do umelcovej duše.
škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako satisfakciu za dlhoročnú prácu chápal umelec udelenie Talichovej medaily Slovenskej filharmónie za prínos do
škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Ako satisfakciu za dlhoročnú prácu chápal umelec udelenie Talichovej medaily Slovenskej filharmónie za prínos do
poradili, ako ďalej v otázke uzákonenia spisovnej slovenčiny. Ľudovít Štúr chápal tento problém ako otázku života a smrti slovenského národa, lebo jazyk
, ale že nech neráta s tým, že sa vrátim. To on samozrejme všetko chápal. Tak som, našťastie, bez nejakých problémov prišla na Slovensko, i keď musím povedať
v oblasti funkčnej gramatiky mal na neho filozof Karl Wilhelm von Humboldt, ktorý chápal jazyk ako činnosť, nie ako hotový produkt. Pri výklade podstaty jazyka
19. storočia vyslovil myšlienku, že svet ovláda princíp iracionality. Učenec chápal svet ako vôľu a predstavu, dospel k poznaniu, že základy sveta nevytvára
Mig 21. "Producent trval na Jirkovi Macháčkovi, ja som sa tomu nebránil, pretože som chápal, že je to jasná voľba, nielen kvôli jeho vizuálnym kvalitám, ale aj
si myslím, že by sa to malo hovoriť jednoducho, aby to každý chápal. Pretože široká verejnosť je náš zákazník a nie odborníci. A kolegyňa prezentuje veci, ktoré
vynikajúco parodoval všetko patetické, vznešené, aristokratické. Hereckú postavu chápal ako montáž premien. Nerešpektoval autorský text a svojím improvizovaním
vierovyznaní i rás. Mal spory s vládou, ale nikdy neutiekol. Mal rád Ameriku a chápal, že ťažké rozhodnutiadaňou za slobodu. Národ by sa mal hodnotiť podľa
10-% DPH, ktoré sa vďaka tomuto kroku môžu radiť medzi " luxusné" . "Ťažko som chápal výber potravín, ktoré ste dali do skupiny s 10-% daňou. Na mlieko je 10
ako embryo, pravdepodobne často cítite potrebu, aby vás niekto chránil , chápal vás a sympatizoval s vami. Snažíte sa odrezať od problémov, ktorým v živote
. Ja ešte tomu ani neverím...“ Takto domácky Hurban reagoval na chýry o Világoši. Chápal, že vojna sa skončila, no dobre vedel aj to, že starosti sa neskončili
Miloš Nedbal. "Nedbal bol moja spása. Aj psychická. Prešiel Osvobozeným divadlom chápal jeho poetiku aj štýl herectva. Bol som asi jeden z mála študentov
, alebo aspoň ináč ako tvoj otec.“ Mal som jedenásť rokov, ale už som chápal jeho i svoje vtedajšie postavenie. A ešte som si povedal: „Nepočúvaj otca, nech si