cirkvi


toľko, že v súčasnosti ľudia, ktorí prichádzajú do chrámu, majú odlišný postoj voči cirkvi. Máme skupinu ľudí, ktorí chodia do chrámu na základe toho, že ich
si nemyslí, že by štát nemal cirkvám vôbec prispievať. "Myslím si, že cirkvi by vzhľadom na svoju funkciu v štáte mali byť sčasti financované aj zo štátneho
následne zobral dnešný Snem v Prešove na vedomie. Za metropolitu Pravoslávnej cirkvi napokon schválil arcibiskupa Rastislava, ktorý získal 87 percent hlasov. Na
Bohozjavenia (Epifánia) 6. januára, ktorého hlavným obsahom bol krst Pána. V rímskej cirkvi za pápeža Júliusa I. (337-352) v 4. storočí sa tento sviatok oddelil
hovorkyňa SNS Júlia Kollárová. Maďarič zdôraznil, že nový spôsob financovania cirkví musí byť konsenzom. "Nejaký konsenzus"našli podľa jeho informácií
už sv. Augustín aj sv. Lev Veľký, pripomína dekrét. V novodobej histórii cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď blahoslavený Pavol VI
veriaci z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej Cirkvi československej husitskej. Ako
obrade. Okrem Filipovky, teda pôstu pred Narodením Pána, je v gréckokatolíckej cirkvi Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica, pred Veľkou Nocou - Paschou (marec
už sv. Augustín aj sv. Lev Veľký, pripomína dekrét. V novodobej histórii cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď blahoslavený Pavol VI
je pre ňu pevne rozhodnutý. Podľa Maradiagucentrálne štruktúry cirkvi príliš rozrastené a zbyrokratizované a mali by byť pružnejšie. Bude ich podľa
obdobie podobné Adventu v Latinskej cirkvi,však viac pôstny charakter 27. decembra, na rozdiel od Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá si sviatok sv. Štefana
a pokánia. V Rímskokatolíckej cirkvi sa obdobie 40-dňového pôstu číslo 40, pôst sa v Gréckokatolíckej cirkvi predĺžil zo šiestich na sedem týždňov (
Na podujatí sa mali pôvodne zúčastniť lídri 14 nezávislých pravoslávnych cirkví. Jedným z cieľom synody je podpora jednoty 300 miliónov pravoslávnych kresťanov
ktoré sa začalo 28. novembra 2014 a skončí sa 7. januára 2015. Veriaci tejto cirkvi, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára, začali sláviť Vianoce v utorok
dotácia použitá na výstavbu konferenčného centra, ktoré bude slúžiť jednak cirkvi, ale aj turistom. Treťou investíciou bude vybudovanie misijného centra pri
Sme presvedčení o tom, že aj po tomto referende nastal čas na systémovú odluku cirkvi od štátu. Systémovú preto, že rozprávať sa už iba o finančnej odluke podľa
(ECAV) na Slovensku sa neprikladá dodržiavaniu pôstu taký význam ako v Katolíckej cirkvi. Na prvom mieste je pokánie, návrat k Bohu a prehĺbenie viery. Pre
obrad ukladania plaščenice do hrobu a jej uctievanie v celej Východnej cirkvi. Predtým sa vo Východnej cirkvi na Veľký piatok uctieval svätý kríž, ako je to
snímka Foto: TASR/Milan Kapusta   Bratislava 6. augusta (TASR) - V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa 1. augusta začal Uspenský pôst, nazývaný aj
že je veľmi dôležité a potrebné, aby sme mysleli aj na druhých ľudí. Jednou z úloh cirkvi je poukazovať na tieto hodnoty. Je mnoho ľudí, ktorí sa dajú do služby
rozhovory medzi cirkvami a ministrom kultúry Danielom Krajcerom o zmene financovania cirkví. Podľa Fica z rokovania vyplynulo, že Krajcer si dosť vymýšľal
2005, sa dostane aj pápežovi Jánovi XXIII. Ten stál na čele katolíckej cirkvi v rokoch 19581963 a zvolal Druhý vatikánsky koncil. Kanonizovaný sa stane aj
Deň modlitieb za svetový mier, na ktorom sa zúčastnilo mnoho predstaviteľov rozličných cirkví. Dňa 7. apríla 2002 sa konal Deň za svetový mier i vo Svätej zemi
Pápež František dnes vymenoval členov komisie, ktoráskúmať rolu žien v cirkvi. Oznámil to dnes Vatikán. Komisia pozostáva z 13 členov, z toho šiestich
do Veľkonočnej nedele, ktorá v tomto roku pripadá na 16. apríla. V gréckokatolíckej cirkvi trvá pôst pred Veľkou nocou - Paschou od pondelka 27. februára do
. Kardinál Koch sa stretol aj so všetkými biskupmi Evanjelickej cirkvi a. v. na SlovenskuMilošom Klátikom, Milanom Krivdom a Slavomírom Sabolom, podpredsedom
zhruba o dva týždne neskôr. Pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa obdobie štvortýždňovej duchovnej prípravy na
Počuj plač môjho úbohého ľudu z ďaleka a široka v krajine. Prešovský kazateľ Cirkvi bratskej Martin Jurčo príde v utorok 23. januára v rovnakom čase medzi
a cťou, že vás môžeme medzi sebou privítať v dňoch pre obe naše cirkvi tak významného jubilea a poprosiť vás za modlitby za celosvetové pravoslávie,“ odznelo
je otázkou na diskusiu" a takisto "nie je možné očakávať" zmenu postoja cirkvi k interrupciám. Dodáva však, že je potrebné "primerane sprevádzať ženy vo veľmi
posolstva pri príležitosti 47. Svetového dňa pokoja v roku 2014. V katolíckej cirkvi sa slávi od roku 1968 vždy 1. januára. Posolstvo k Svetovému dňu
voči kritikom, ktorí negatívne hodnotia jeho osemročné pôsobenie na čele cirkvi. Vyjadril pritom presvedčenie, že Benediktov pontifikát (2005-13) napokon vojde
pôste (Nicejský koncil). Podľa starodávnej tradície sa soboty a nedele vo východnej cirkvi nepovažujú za pôstne dni. Aby sa dosiahlo číslo 40, pôst sa
), ale aj rímski katolíci (58 percent z prihlásených). "Teda aj v katolíckej cirkvi, v ktorej je toto problematická téma, je viac ako polovica z oslovených
, ktorej podstatou bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Spomínajú na udalosť, keď v posledný októbrový deň roku 1517 Dr. Martin Luther
Štyridsiatnica - začal o dva dni skôr, už v pondelok 16. februára. V tejto cirkvi východného obradu pôst trvá prakticky 36,5 dňa, čo predstavuje jednu desatinu
pápež neeurópskeho pôvodu za 1300 rokov, od svojho zvolenia do čela katolíckej cirkvi v roku 2013 zdôrazňuje, že chce, aby cirkev bola chudobná a pre chudobných
nocou. Je to o päť týždňov neskôr ako napríklad v katolíckej či evanjelickej cirkvi. Takýto rozdiel v dátume slávenia Veľkej noci medzi kresťanskými cirkvami sa
nového liturgického roka sa veriaci modlia a prosia Boha o požehnaný nový rok v cirkvi, vo svojej krajine, meste či obci. Počas celého liturgického roka si
pôst pred Paschou aj v pravoslávnej cirkvi, ktorá sa riadi podľa juliánskeho nedeľu v rovnakom termíne ako ostatné kresťanské cirkvi - čiže 16. apríla, čo býva
sa tu v rámci svojej jednodňovej návštevy zúčastní na podujatí Svetovej rady cirkví (SRC), informuje agentúra AP. Súčasťou jeho pobytu je i slávnostný obed
akademický sochár Peter Beňo. Socha meria 2,3 metra a váži 500 kilogramov. Zámerom cirkvi bolo urobiť sochu, ktorá nebude príliš dominantná, ktorej by sa mohli
ale tiež preto, aby som vám oznámil veľmi dôležité rozhodnutie pre život Cirkvi. Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote
sú tak tesne viazaní na svojich duchovných otcov a prebudil takú diskusiu o viere a o cirkvi, aká u nás ešte nikdy nebola. "Ja čakám, že jeho dajú do vyšších
šírenie viery a za jej zachovanie. Podobne aj evanjelici a veriaci ďalších kresťanských cirkví spomínajú na oboch apoštolov a ďakujú Bohu za ich misijné dielo
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, slávením Roka viery v katolíckej cirkvi, ako aj titulom Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. "Názov
či evanjelikov začína prvou adventnou nedeľou (tento rok 1. decembra), v Gréckokatolíckej cirkvi sa pôst Filipovka začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14
Narodil sa 24. 8. 1929. 15. 11. 2009 - Zomrel patriarcha srbskej pravoslávnej cirkvi Pavle (vlastným menom Gojko Stojkovič). Hlavou srbskej pravoslávnej
Svätého. Posolstvo, ktoré sprítomňujú svätodušné sviatky podľa biskupov učí, že vznik cirkvi aj dianie v nej nie sú dielom človeka, ale dielom Ducha Svätého
do Jeruzalema slávia v dnešnú Kvetnú nedeľu aj gréckokatolícki veriaci. V tejto cirkvi je to druhá významná udalosť po vzkriesení Lazára, ktoré si pripomenuli