dejepis


si na Slovensku nemohla dovoliť splácať ani bežný úver. Na svoju vášeň - dejepis však nezabudla a deti (aj dospelých) učí aj naďalej, a to tým najprístupneším
si na Slovensku nemohla dovoliť splácať ani bežný úver. Na svoju vášeň - dejepis však nezabudla a deti (aj dospelých) učí aj naďalej, a to tým najprístupneším
ovplyvňovala osobnosť učiteľa. Keď sme mali dobrú učiteľku dejepisu, bavil ma dejepis, keď matematiky, tak matematika. Pred dobrými učiteľmi som sa za svoju
s náboženským a historickým zameraním. Medzi jeho najcennejšie práce patrí Dejepis superintendencie Nitrianskej (1891). Ladislav Pauliny sa narodil 1. júla
fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (1954-1960), odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč, kde
. Po jeho schválení rezortom školstva by sa tak všetky ročníky mohli učiť dejepis dve hodiny týždenne. "Pán minister povedal, že oceňuje tento návrh, zdôraznil
gymnázií s osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj
45. narodeniny. Absolvent Gymnázia Párovská v Nitre, ktorý obľuboval históriu a predmet dejepis, hudbe fandil od mlada. V roku 1991 spolu s bratmi Marošom
učia fyziku dejepisári či telocvikári. To tak potom vyzerá. Keby som ja išiel učiť dejepis, tiež by to nedopadlo dobre. Je veľký rozdiel, keď predmet učí učiteľ
pripravili interaktívne podujatie, ktoré je pokračovaním objektového vyučovania v predmete dejepis a regionálna história. Určené je žiakom piatehodeviateho
Asi áno, ale mala som rada humanitné predmety ako slovenčinu, literatúru, dejepis aj zemepis. Bolo to aj kvôli skvelým učiteľom. Vôbec mi nešla matematika
, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika. Testové úlohy by mali
, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika.
myslieť. V anglickom jazyku bude výučba prebiehať na predmetoch biológia, dejepis a matematika. V meste aj v budove školy dnes študenti propagujú heslo
7. marca 1940 v českej Prahe. Vyštudoval Pedagogický inštitút, krátko aj učil dejepis, češtinu a výtvarnú výchovu. Ťahalo ho to však k divadlu. Na vysokej
ako stredoškolský učiteľ s aprobáciou slovenčina, nemčina, francúzština, dejepis a ruština a ako pracovník osvetového oddelenia Krajského národného výboru
dojem urobili na nás prednášky dejepisné vôbec. Tam Štúr vyučoval, že dejepis nemá záležať len z vypočítania faktov a udalostí ako materiálu nesúvisiaceho a bez
75 rokov, narodil sa v Martine 7. septembra 1940. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Dva
deťom ukazovať a taktiež je potrebné začať v škole riadne učiť dejepis," povedala Uhrínová, pričom narážala na návrh zákona nezávislého poslanca Zsolta
Po absolvovaní pedagogickej školy v Lučenci (1959) študoval slovenský jazyk dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave (1959
Terany v okrese Krupina, detstvo prežil v Dudinciach a v Šahách. Študoval slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po
sa 10. decembra 1928 v Závažnej Porube na Liptove. Vyštudoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave, kde
. Ide najmä o predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra robí deťom najväčší problém a pri
Kusý je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval dejepisobčianska náukaetika. Neskôr absolvoval manažment na City
škole bolo podľa jej slov okrem klasických predmetov ako slovenčina, matematika dejepis či zemepis rozšírené aj o hudobnú, telesnú, výtvarnú a literárnu výchovu
Kusý je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval dejepisobčianska náukaetika. Neskôr absolvoval manažment na City
a slovenský jazyk, ale máme všetky vyučovacie hodiny, napríklad geografia, dejepis, výtvarná výchova. Popoludní je školský klub, kde sú tvorivé dielne
súvislosti, vplyv histórie na súčasnosť a poukázali aj na to, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií
Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave (1954-1960), odbor slovenčina a dejepis. Po ukončení štúdia nastúpil do redakcie satirického časopisu Roháč, kde
predmety, bavila ma fyzika, chémia trocha menej, ale nebavil ma dejepis a podobné veci. -Základná škola na Jelenej ulici bola strojcom vášho osudu
by ste odpoveď ako slovenčina, matematika, telocvik či dejepis? Nie. Kubov obľúbený predmet je štvorec.  Kameraman
učia fyziku dejepisári či telocvikári. To tak potom vyzerá. Keby som ja išiel učiť dejepis, tiež by to nedopadlo dobre. Je veľký rozdiel, keď predmet učí učiteľ
Juraja Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej, kde prednášal Dejepis všeslovanskej literatúry. V nasledujúcom roku (1837) založil Ústav reči
piesne, zvyky či tradície. Na druhom stupni sa deti učia regionálny dejepis, geografiu a biológiu. „Žiaci si pripomínajú rôzne dni, ktoré majú regionálny
nepotrebuje vedieť matematiku. Je tam aj budúci podnikateľ, ktorého nezaujíma dejepis alebo anglická literatúra. Je tam aj hudobník, ktorý naozaj nepotrebuje