duchovnom


dôkazom toho, že Nitra a jeho okolie sa nachádzalo v silnom duchovnom prúdení vtedajšej Európy. Vzdelanosť u našich predkov šíril Kláštor svätého Hypolita
od hlboko veriacich až po materialistovpričom všetci odpovedajú na otázky o duchovnom svete v pozoruhodnej zhode. Jeho záznamy otrasú našimi názormi na smrť
v ECAV dobrovoľné. Pri správnom, teda nielen vonkajšom, ale predovšetkým duchovnom ponímaní, je pôst dôležitým nástrojom duchovného rastu a duchovnej prípravy
ponúka vlastný výklad Máraiho, aby ukázalo, čo si myslí duchovnom dedičstve legendárneho autora, a predstavením oživuje dielo tohto spisovateľa - kronikára
- Jána XXIII. a Jána Pavla II., ktorým bolo milosrdenstvo veľmi blízke. V duchovnom denníku Jána XXIII. možno nájsť mnohé hlboké úvahy o Božom milosrdenstve
Darwina. Pred 31 rokmi na Námestí sv. Petra v Ríme v duchovnom spojení so všetkými biskupmi sveta, ktorých k tomu vopred "zvolal", zasvätil
predchádzajúcom majiteľovi, dr. Mosesovi Gasterovi (1856-1939), učencovi a duchovnom vodcovi sefardských židov v Londýne. Názorne dokazuje, ako islamské umenie
všetkom dorastali“. (Ef 4, 14 – 15). Hoci tieto verše hovoria o duchovnom raste v kontexte cirkvi, „byť pravdiví v láske“ je základným predpokladom aj
uviedol pre TASR Stano. Zároveň pripomenul, že kniha hovorí aj o súčasnom duchovnom prostredí v našom okolí: aké rôzne duchovné smery sa objavujú a získavajú
v zasvätenom živote vyrozprávali svoju cestu k povolaniu a priblížili život duchovnom stave," priblížil Girovský. Veľký vplyv na povolanie každého rodáka
videl spojenie umeleckej slobody a pôvodného mýtu. Jeho úvahy o kultúre a duchovnom rozmere človeka majú v slovenskej kultúre kľúčový význam. Typická na ňom
cirkevnoslovanským jazykom je pomerne chudobný. Vieroučná pravda o Bohu, cirkvi a duchovnom živote sa, aspoň z môjho pohľadu, nedá vyjadriť cez slovenský jazyk
prednášky s premietaním a odbornými radami o množení včiel, gazdovskej obrode - duchovnom význame, samorodom hrozne, chove sliepok na vajcia, oprave starých
plodnosti. Oslobodenie z otroctva v Egypte pred tisíckami rokov chápu židovské komunity ako medzník, keď sa stali slobodným národom v duchovnom zmysle slova.
keď vieme, že ich podstata tkvie v ich hlbokom duchovnom rozmere,"  dodáva Tomko. Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s ďalšími
videl spojenie umeleckej slobody a pôvodného mýtu. Jeho úvahy o kultúre a duchovnom rozmere človeka majú v slovenskej kultúre kľúčový význam. Typická na ňom
posledné otázky nemali zmysel. Skutočný dôvod, prečo máme skúmať seba, nespočíva v duchovnom či intelektuálnom cvičení, ale v tom, že niečo nie je v poriadku
Panny Márie, ale aj krížovou cestou v prírode. „Každý, kto túži po duchovnom zážitku, sa jej môže zúčastniť vždy v piatok, práve počas obdobia Veľkého pôstu
plodnosti. Oslobodenie z otroctva v Egypte pred tisíckami rokov chápu židovské komunity ako medzník, keď sa stali slobodným národom v duchovnom zmysle slova.
druhý exorcista. "Spolu vytvárame priestor pre tých, ktorí hľadajú pomoc duchovnom živote," uviedol Čintala s tým, že realizujú modlitby za uzdravenie