experimentálnych


materských škôl. Promócii predchádzala štátnica, ktorú škôlkari absolvovali formou experimentálnych dielní. Vyučujúci si počas nej overili vedomosti, ktoré deti
tienisté stránky. V pestrej ponuke hraných, dokumentárnych, animovaných aj experimentálnych filmov nájdu návštevníci filmového seminára aj niekoľko noviniek
najmä fanúšikov experimentálneho filmu. Sekcii bude dominovať prvý výber slovenských experimentálnych titulov z národnej súťaže Iné vízie SK. Diváci si ich budú
Peter Gašparík, úvodný deň festivalu bude patriť odovzdávaniu cien súťaže experimentálnych diel Iné vízie SK. Festival 4 živly premietne výber ôsmich videí
sa bude používať v budúcnosti. Pirelli už v minulom roku nasadilo do tréningov mnoho experimentálnych zmesí, tento rok je to ale prvýkrát, čo sa bude skúšať
odbor slovenský jazyk – bulharský jazyk. V Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre pracoval od roku 1978
dopĺňajú aktivity pre zabezpečenie špičkového technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Riešiteľské kolektívy
januára o 18.00 hodine. Pod názvom Hladné oko ponúkne pásmo avantgardných a experimentálnych filmov z obdobia rokov 1923-2003 od rôznych režisérov. V januári si
divákom osobitý dramaturgický výber najzaujímavejších hraných, dokumentárnych i experimentálnych, televíznych a krátkych filmov, zaznamenať a ukázať to, čo
roka, najmä pokiaľ ide o jeho záber a obsah a silné zastúpenie experimentálnych umeleckých foriem a kreativity," uviedol hovorca ministra kultúry Jozef Bednár
Petra Budinského. V porote Medzinárodnej súťaže videoklipov a nenaratívnych, experimentálnych a hraničných foriem animácie bude Slovensko zastupovať Maroš Brojo
V Minneapolise bol spoluzakladateľom a režisérom divadla SmikSmak a nakrútil niekoľko experimentálnych filmov. Od roku 1990 žije v Prahe a spolupracuje s Českou
storočia nakrútil viac ako 30 krátkometrážnych a dlhometrážnych animovaných, experimentálnych dokumentárnych a hraných filmov, z ktorých viaceré boli ocenené na
rodinným domom, získal v roku 1969 Hlavnú cenu v kategórii hraných a experimentálnych filmov na Dňoch krátkeho filmu v Karlových Varoch. Z vyše tri
Stretne sa v nej dvadsiatka krátkych hraných, dokumentárnych, animovaných aj experimentálnych filmov. Medzi nimi aj snímka Miry Fornay Záhradníci, film Chronos
dočasnosti. Kollár sa navyše stane aj jedným z porotcov súťaže experimentálnych filmov Iné vízie SK, ktorú 4 živly organizujú v spolupráci s časopisom
u Rudolfa Sikoru. Venuje sa predovšetkým grafike s využitím rôznych experimentálnych postupov ako fotografia, video, monotypia, maľba organickými látkami
Gašparík. Dnešný deň bude na podujatí patriť aj oceňovaniu najkvalitnejších experimentálnych diel súťaže Iné vízie SK. 4 živly sú jej organizátormi spolu
, zároveň však i platformou pre predstavenie nových metodík, nových experimentálnych overovaní, ktorých je ŠPÚ garantom. V rámci diskusných príspevkov, ktoré
účely. „Z pohľadu odborníkov to bude veľmi dôležité, pretože pri takýchto experimentálnych rekonštrukciách si môžu vyskúšať pôvodné stavebné techniky, ktoré sa
, ktorý okrem programu plného hraných, dokumentárnych, animovaných či experimentálnych filmov ponúka aj zaujímavé workshopy a prezentácie," podotkla Tásler
na ekofyziologických výskumoch chladnomilnej vegetácie na dlhodobých experimentálnych plochách, najmä zbere údajov o mikroklíme a fyziologickej aktivite
festivale budú mať diváci možnosť vidieť výber z jej krátkych nenaratívnych experimentálnych filmov a súčasťou festivalu bude aj workshop, ktorý bude sama viesť
solárnych automobilov schopných prepravovať cestujúcich. Väčšinu zo súťažiacich experimentálnych vozidiel vyvinuli tímy odborníkov z univerzít alebo súkromných
a ďalšími odborníkmi. "Doteraz máme potvrdených 500 hostí zo zahraničia. experimentálnych filmoch bude celodenná konferencia, ktorá je ojedinelá na filmových
"Diváci budú mať možnosť vidieť výber z jej niekoľkých krátkych nenaratívnych experimentálnych filmov," doplnila na margo umelkyne, ktorá sa okrem filmu venuje
vedci z oddelenia dendrobiológie. Ukážky laboratórnej techniky a jednoduchých experimentálnych metód uplatňujúcich sa v spektrofotometrii si budú môcť študenti
tkanivo, nie plnohodnotnú chrupku. "Ako ukazujú naše výsledky experimentálnych pokusov na zvieratách, nami vyvinutý bioimplantát dokáže významne podporiť
zlyhávajú alebo nie sú realizovateľné. „Jednou z nových experimentálnych metód u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je liečba pomocou transplantácie
účastníci dokonca osobne zúčastniť – na festivale vyhlásia víťazov súťaže experimentálnych filmov Iné vízie SK. Snímky balansujúce na pomedzí filmu, animácie
pracoval Remek počas pobytu v orbitálnom komplexe na niekoľkých experimentálnych výskumoch. Skúmal rozmnožovanie rias v podmienkach vesmírneho letu, teda
zvukom. "Samotný film obsahuje širokú škálu v tom čase ešte experimentálnych animačných techník. Pri reštaurovaní bolo najzložitejšie určiť, čo sú chyby