fakulte


získavajú kontaktypočas štúdia Prijímačky na STU sa začínajú na Strojníckej fakulte, kde treba podať prihlášky na bakalárske štúdium do 28. februára. Do
. Po ukončení gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Galante študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 do roku 1999 bol
sa v Novom Meste nad Váhom v roku 1942 a po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na nej aj dlhý čas pôsobila. Stála pri
, ktorášiesty rok po sebe pripravila rebríček vysokých škôl a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov. Je zostavený na základe priemerného
a krajinného inžinierstva, na Technickej fakulte, na Fakulte biotechnológie a potravinárstva a na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov. Návštevníci
školou na Slovensku od roku 1921, teda dva roky po otvorení prvých fakúlt univerzity. V tom roku boli otvorené štyri študijné odbory, a to národopis, história
ukážku študentských výrobkov na témuHrou do sveta techniky. Na Ekonomickej fakulte (EF) UMB sa návštevníci dozvedia o dôvodoch, prečo študovať práve na EF
UK Andrea Földváryová. Tri dni sú vyčlenené pre darcov krvi na Prírodovedeckej fakulte UK, kde bude toto podujatie prebiehať od pondelka 13. novembra do stredy
UCM Zuzana Masáková. Zástupcovia všetkých fakúlt a inštitútu priblížili v týchto fakulte, Fakulte sociálnych vied, Fakulte masmediálnej komunikácie a Fakulte
na štyroch pracoviskách - fakulte špeciálnej techniky, fakulte mechatroniky, fakulte priemyselných technológií v Púchove fakulte sociálno-ekonomických vzťahov
získať informácie o systéme výučby na fakulte prírodných vied, fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, fakulte stredoeurópskych štúdií, filozofickej a tiež na
(1966) v roku 1989 ukončila štúdium na Katedre psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Gakushuin. V roku 1995 ukončila prvú časť doktorandského štúdia
pokles záujmu o vysokoškolské štúdium. Keby sa takáto situácia na niektorej z fakúlt opakovala, môže to ohroziť jej existenciu. Podľa Ostrovskéhopritom viac
a dozvedeli sa, ako funguje štát, kto je zodpovedný občan. Na Lekárskej fakulte sa naučili ošetrovať rôzne poranenia a zistili, prečoľudia chorí. Navštívili
vybrať zo študijných programov na Fakulte sociálnych vied, Pedagogickej fakulte, Filozofickej fakulte i Fakulte humánnych štúdií. UK v Prahe predpokladá
fakulty, ale i pokusy odstrániť ju z Banskej Bystrice. "Želám vašej fakulte, aby oslávila ďalších šťastných 20 rokov, aby dokázala pripraviť
Jeho organizátorské a koncepčné schopnosti sa ešte plnšie uplatnili na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, kde sa stal
praktickú skúsenosť s prácou s ľuďmipočas štúdia na právnickej fakulte. „Na výučbu klinických právnych predmetovPrávnická fakulta UPJŠ v Košiciach
medika inovátora vyhrala Lucia Mládenková zo Žiliny, šiestačka na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Získala finančnú výhru 1000 eur. Do súťaže
vedu a výskum. V rokoch 2008-2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval ako docent
1998 a 1999 bol podpredsedom Rady STV. Externe pôsobil aj na Fakulte produkcie VŠMU. Neskôr bol členom správnej rady spoločnosti IP, externým poradcom
vývoj univerzity v tejto chvíli nie je možné predpokladať, nevylučuje však vznik ďalších fakúlt. „Ale ak by bola doba zrelá na prírodovednú fakultu, tak to
hrubý mesačný plat ľudí celkovo, vysvetľuje Dravecký. "Absolventi dvoch fakúlt z Prešovskej univerzity teda prispôsobujú svoje platové očakávania kraju, odkiaľ
1953 v Bratislave. V rokoch 1972 až 1977 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave odbor slovenský jazyk – bulharský jazyk
vied. V roku 1965 emigroval do USA, kde začal pracovať na Lekárskej fakulte New York University. Je držiteľom či spoludržiteľom 46 vedeckých patentov. V roku
externý riaditeľ popri svojom vedeckom a pedagogickom pôsobení na Prírodovedeckej fakulte UK). Počas svojho pôsobenia na poste riaditeľa tohto ústavu inštitúciu
gymnázium v Českom Brode a pokračoval štúdiom češtiny a francúzštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Počas druhej svetovej vojny prišlo
jednoduché prezentácie či odkazy na stránky jednotlivých univerzít, vysokých škôl a fakúlt. Študenti Mediálneho centra Filozofickej fakulty (FF) UKF zvolili vo
tvárí pod jednou strechou dnes mohli záujemcovia vidieť na Fakulte informatiky a informačných technológii Slovenskej technickej univerzity (STU). Mladí študenti
svojimi skúsenosťami počas štúdia. Na FIIT, ktorá je jednou zo siedmich fakúlt STU, sa dnes uskutočnila aj študentská vedecká konferencia. Študenti v rámci
, ktorí ju nemajú. Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so zameraním na
ísť študovať humanitné vedy, a preto sa rozhodol pre štúdium na Fakulte odvetvových ekonomík Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave. VŠE absolvoval v roku
filozofickú fakultu (1922-1924) a štúdiá zavŕšil na evanjelickej teologickej fakulte v nemeckom Lipsku. V roku 1934 získal doktorát z filozofie. Povolanie kňaza
Karol Mičieta. Prvenstvo v počte darcov krvi patrí aj tento rok Prírodovedeckej fakulte UK, kde kvapka krvi prebiehala tri dni. Dobrovoľne darovať krv sa tu
. Toto vytvára kempus Fakulty manažmentu,“ uviedol Štefko. Prešovská univerzitaosem fakúlt a zhruba 8900 študentov. Na FM študuje 2076 osôb, z toho 75
doktorandských študijných programoch, vrátane bakalárskeho a magisterského štúdia na fakulte práva, a potvrdila postavenie vysokej školy. TASR o tom informovala
sa stal prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. , ktorý pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenený bol za významný
jednoduchšie uplatniť sa. Najnižšie platové očakávania majú absolventi fakúlt humanitného a pedagogického zamerania. Bývalí študenti Fakulty stredoeurópskych
školy v Lučenci (1959) študoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave (1959–1964). Prvým pracoviskom
či v nemocniciach. Základným problémombyť, že zo slovenských lekárskych fakúlt nevychádza dosť absolventov. "Len u všeobecných lekárov nám chýba viac
pracoval najprv na Povereníctve školstva a neskôr na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) UK v Bratislave. Ako telovýchovný
na tej istej alebo inej vysokej škole či s funkciou dekana na inej fakulte tej istej alebo inej vysokej školy. "Nakoľko sa v praxi vyskytli nejednoznačnosti
Siemens a ŽU môže mať pre záujemcov o štúdium na Fakulte riadenia a informatiky a Elektrotechnickej fakulte ŽU a tiež ich absolventov zásadný význam," dodala
do rigoróznej práce, ktorú v roku 1976 obhájila na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v českej Prahe. Vzťah dlhodobých variácií slnečného vetra
Ako externý pedagóg pôsobil Breier na VŠVU a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V súčasnosti externe vyučuje na
Cyrila a Metoda v Trnave. O rok neskôr učil predmet Dokumentárna fotografia na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, na nej bol zvolený
-Uhorsku). Po ukončení gymnázia študoval v rokoch 18881898 na Lekárskej fakulte na Českej univerzite Karlo-Ferdinandovej v českej Prahe, kde sa aktívne
Iréne Joliot-Curieová v roku 1932, v roku 1937 sa stala profesorkou na fakulte prírodných vied. V roku 1938 jej výskum ťažkých častíc znamenal významný pokrok
triedy v Amerike" je bývalý vojak a absolvent jednej z najlepších právnických fakúlt na svete, ktorý vyrástol v živoriacom mestečku v Hrdzavom páse (Rust Belt
univerzite v Košiciach (TUKE). Zameraný je na propagáciu jej deviatich fakúlt a vybraných pracovísk. Podujatietiež predstaviť akreditované študijné odbory