fakultu


geotechnológií; hutnícku fakultu; strojnícku fakultu; fakultu elektrotechniky a informatiky; stavebnú fakultu; ekonomickú fakultu; fakulta výrobných technológií
a chemické materiály. Prihlášku si treba podať do 11. augusta. Na Strojnícku fakultu STU sa možno prihlásiť do 15. augusta na bakalárske študijné programy
strojnícku fakultu, fakultu elektrotechniky a informatiky, stavebnú fakultu, ekonomickú fakultu, fakultu výrobných technológií, fakultu umení a leteckú fakultu
strojnícku fakultu, fakultu elektrotechniky a informatiky, stavebnú fakultu, ekonomickú fakultu, fakultu výrobných technológií, fakultu umení a leteckú fakultu
agrobiológie a potravinových zdrojov do 3. augusta, na Technickú fakultu do 10. augusta, na Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva do 10. augusta, na
prišlo 79 darcov. Na Právnickú fakultu UK 65, Fakultu telesnej výchovy a športu UK 53, Fakultu managementu UK 36 a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK 35
síl generála Milana Rastislava Štefánika, Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach Fakultu vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Brno so sídlom
ročníkov. "Počas februára je možné vybrať sa aj na Farmaceutickú fakultu UK. Návštevníkov čaká aj prezentácia aktivít študentského spolku a tiež prehliadka
Peter Kažimír sa narodil 28. júna 1968 v Košiciach. Vyštudoval Obchodnú fakultu na Vysokej škole ekonomickej (VŠE) v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného
s najnižšími očakávanými platmi patria tiež mladí ľudia, ktorí skončili Fakultu humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite. V Prešovskom kraji je
s najnižšími očakávanými platmi patria tiež mladí ľudia, ktorí skončili Fakultu humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite. Priemerná mzda na
palce. "Ak zmaturujeme úspešne, hneď si všetci pošleme prihlášku na právnickú fakultu v Plzni. A to bude niečo. Toľko ´medveďov´ na jednom mieste nemajú ani
vo Francúzsku, na prestížnej Sorbonne v Paríži navštevoval fakultu protestantského bohoslovia a filozofickú fakultu (1922-1924) a štúdiá zavŕšil na evanjelickej
piatich dní zaujímavý program. Dnes navštívia Univerzitnú knižnicu, Botanickú záhradu Fakultu verejnej správy, kde si vyskúšajú, aké by to bolo byť starostom
dramatik Ivan Bukovčan absolvoval po gymnaziálnych štúdiách bratislavskú Právnickú fakultu Univerzity Komenského (PF UK). Už ako vysokoškolák publikoval články
íska sa narodil 4. novembra 1936 v Prahe, v rodnom meste vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) a ihneď sa stal najmladším členom činohry
pokračoval v štúdiu v Innsbrucku (dnes Rakúsko). Po čase prešiel na lekársku fakultu do nemeckého Berlína, nakoniec v roku 1891 promoval v Prahe. V rokoch 1891
v Bratislave a obnove Trnavskej univerzity, kde založil zdravotnícku sekciu Fakultu zdravotníctva a bol jej prvým dekanom. Založil Vysokú školu zdravotníctva
(TASR)Americká astronautka Dorothy Lindenburgher navštívila dnes Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Študentom porozprávala o svojich dojmoch
odbornú komisiu presvedčila svojou koncepciou činnosti divadla. Vyštudovala Divadelnú fakultu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia
Vyplýva to z výskumu agentúry Focus pre Prírodovedeckú fakultu UK, Sociologický ústav SAV a Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity na vzorke 1012 respondentov
kamera. Rodák z Bratislavy chcel byť pôvodne architektom, keď ho na fakultu nevzali, odišiel pracovať do televízie, kde robil osvetľovača, asistenta kamery
1952 vo Veľkej Mani v okrese Nové Zámky. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju politickú kariéru odštartoval Pavol Hrušovský
Mika sa narodil v roku 1963 v Trenčíne. Pochádza z učiteľskej rodiny. Vyštudoval Fakultu ekonomiky riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej, externe
ďalších fakúlt. „Ale ak by bola doba zrelá na prírodovednú fakultu, tak to budeme stavať predovšetkým na slovenských potrebách a požiadavkách,“ naznačil
sa narodil v roku 1963 v Trenčíne. Pochádza z učiteľskej rodiny. Vyštudoval Fakultu ekonomiky riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej, externe
STU" – Cambo pre STU v Bratislave, konkrétne pre jej Materiálnotechnologickú fakultu v Trnave za viac ako 42 mil. eur. „Ide
dekana PF UPJŠ Gabriela Semanišina predstavuje projekt CELIM pre Prírodovedeckú fakultu novú výzvu. "Prináša možnosti na ďalší kvalitatívny posun v oblasti
priemyslovku spojovej techniky v Banskej Bystrici (1964) a neskôr Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor fyzika tuhých látok (1971). Po štúdiách pracoval ako
arbiter, od roku 1993 ako medzinárodný rozhodca FIBA. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor laserová technika a optoelektronika. Pracoval vo viacerých
na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Následne absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1986
pre sudcovské vzdelávanie. advokátka Zuzana Čaputová Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku
oblasti ho pozvali ako hosťujúceho profesora na jedinú vinársku fakultu sveta do francúzskeho Bordeaux. Popri členstve vo viacerých medzinárodných
S úsmevom dodal, že je to jeho prvý skutočný doktorát, keďže Lekársku fakultu skončil s titulom "promovaný lekár" a neskôr získal vedeckú hodnosť CSc. "Teraz
Sobotka sa narodil 23. októbra 1971 a v roku 1995 vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Bohuslav Sobotka sa ako člen Českej strany
parlamentnou stranou, Ivan Gašparovič sa znova vrátil učiť na Právnickú fakultu UK v Bratislave. V prvom kole priamych prezidentských volieb 3. apríla 2004
Narodil sa 9. mája 1938 v Košickej Novej Vsi. Vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (1962). Po ďalšom štúdiu anorganickej
. Po peripetiách pre svoje zmýšľanie absolvoval v roku 1969 Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Nasledujúce dva roky bol advokátom v Bratislave
Kisku. Narodil sa 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave. Po
jeho hlavnou doménouústavné právo a európske právo. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Právo študoval aj na Yale Law
Andreja Kisku Narodil sa 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave
Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave. Po
. Nový 44-ročný námestník - lekár sa narodil v Kežmarku. Lekársku fakultu absolvoval na Karlovej Univerzite v Prahe. Po skončení postgraduálneho štúdia nastúpil
Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave. Po
," zhodnotil jej tvorbu Gregor. Lucia Dovičáková (1981) absolvovala Fakultu umení Technickej univerzity v rodných Košiciach v ateliéri profesora Rudolfa
V mladosti sa venoval basketbalu, študoval na športovom gymnáziu a mal namierené na Fakultu telesnej výchovy a športu. Limitovala ho však výška 178 cm. Rozhodol
prerástla do mnohých divadelných postáv. Stanislav Štepka vyštudoval Pedagogickú fakultu v Nitre a novinárstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK
29. októbra 1919 v Slovenskej Ľupči. V roku 1946 absolvoval Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity (tak sa v tom čase nazývala Univerzita Komenského
Pešti. Absolvoval Institutum geometricum a v roku 1828 sa zapísal na tamojšiu filozofickú fakultu, kde ho v roku 1831 vymenovali za adjunkta na katedre fyziky
vysokom učení technickom (ČVUT). Po roku prešiel na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval niekoľko rokov