fyziky


inak, hovoríte, že pre život. Ako to je? Ako vyzerá vaša hodina fyziky? Ťažisko práce na vyučovacej hodinebyť na žiakoch, ináč povedané na
„Som si vedomý, že tento problém systematickej prípravy sa netýka iba fyziky, ale práve vo fyzike je vynechanie niektorých poznatkov tak závažné, že
18. apríla 60 rokov. Geniálny vedec je pokladaný za "otca modernej fyziky" , ktorý zásadne zmenil pohľad ľudí na hmotu, priestor a čas. Zlomovým bodom
v priemyselnej praxi prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových
keď predmet učí učiteľ, ktorý ho pozná a má rád," uviedol Beňuška. Budúcich učiteľov fyziky by sa podľa neho dalo spočítať možno na prstoch rúk. "A aj z tých
(TASR) – Na výročnej konferencii Atlas sa zúčastní viac ako 300 odborníkov časticovej fyziky z viac ako 100 inštitúcií z celého sveta. Konferencia sa začne dnes
z 11 krajských gymnázií v uplynulých dňoch nahliadla do sveta časticovej fyziky prostredníctvom 14. ročníka medzinárodného programu Masterclasses na Žilinskej
navštevoval aj prednášky z matematiky fyziky (1725-1730). Po promóciách ako mimoriadneho profesora matematiky fyziky. Odtiaľ prešiel na novozaloženú
sa stala svetovým lídrom v oblasti fyziky elementárnych častíc. Podľa Sitára sa v organizácia organizuje aj školenia učiteľov fyziky, do ktorého sa zapája asi
13. júna uplynie od narodenia vedca, na ktorého výsledkoch stavali také esá fyziky ako napríklad Albert Einstein, 185 rokov. James Clerk Maxwell sa narodil
s absolventmi fakulty," priblížila pre TASR Anna Komová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Záujemcovia sa podľa jej slov dozvedia i zaujímavosti
na svojom webe. Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom
priameho televízneho prenosu z paluby orbitálnej stanice Tchien-kung 1 odučila hodinu fyziky určenú najmä mládeži vo svojej vlasti. Posádka tak učinila z výšky
a zveľaďovaniu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), ktorej bol profesorom fyziky a súčasne prednášal aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
tam vyučovať na Trinity College, ale neskôr sa dostal na fakultu fyziky na Marischal College v škótskom Aberdeene. Tu sa venoval výskumu Saturnovho prstenca
januára (TASR)Jedinečné výsledky v oblasti výskumu dosahuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Prispieva k tomu aj
a v roku 1891 spravila ako prvá žena v histórii Sorbonny prijímacie skúšky na fakultu fyziky a chémie. Cez deň študovala, po večeroch doučovala a zarábala si na
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU), kde bol profesorom fyziky a súčasne prednášal aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK
-PM, prezentácie vedných odborov SNM v samostatných stánkoch; miniplanetárium a stánok fyziky; veda ako hra; metódy a výsledky súčasného výskumu prírodných vied
-u (Európska organizácia pre jadrový výskum) a na založení nórskeho inštitútu jadrovej fyziky. Fyzik Niels Bohr zomrel 18. novembra 1962 v rodnej Kodani vo
 vrátil v roku 1934, stal sa vedúcim katedry fyziky, neskôr dekanom fakulty inžinierstva a aplikovanej fyziky a v roku 1951 bol menovaný profesorom matematiky
dnes maďarská Budapešť). Po získaní doktorátu filozofie pôsobil ako profesor fyziky a prírodopisu na gymnáziu v Rábe (dnes maďarský Györ) a neskôr na Kráľovskej
Pavúka veľkosti ľudskej dlane pomenovali dolomedes briangreenei po profesorovi fyziky z Kolumbijskej univerzity Brianovi Greenenovi. Foto: Queensland Museum
za Osobnosť roka 2015 vyhlásili profesora Tibora Hianika z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Dôvodom bol
konkurujú Šikmej veži v Pise. Na prvý pohľad sa zdá, že celkom ignorujú zákony fyziky a je neuveriteľné, že stoja. Potom si však uvedomíte, že na to, aby mohli
škole (SPTŠ) v Trenčíne. V roku 1963 prešla do Nitry na Katedru fyziky vtedajšej Pedagogickej fakulty, kde pôsobila až do svojho predčasného skonu. Popri
za staršou sestrou do francúzskej metropoly Paríž, aby tam začala so štúdiom fyziky. Už v lete 1893 sa mohla tešiť zo štipendia za skvelé študijné výsledky
život neexistuje. Ako informoval portál Metro, podľa neho to neumožňujú zákony fyziky . Po dlhodobých štúdiách a výskumoch je presvedčený, že na to, aby mohol
našej najlepšej univerzity a jeden z piatich najlepších v odbore environmentálnej fyziky na svete, zakladateľ niekoľkých odborov a laboratórií prispel významnou
a budúcnosť nie sú protikladné, ako sme si veľmi dlho mysleli. V oblasti fyziky toto tvrdenie zrušilo jedinú istotu, ktorou je prítomnosť. To je pár príkladov
Na snímke sedemčlenný tím vranovského gymnázia, ktorý projekt pripravil. Vľavo učiteľ fyziky a informatiky Ján Motešický 19. februára 2018 vo Vranove nad Topľou
profesora na berlínskej univerzite. Jeho berlínske prednášky z oblasti teoretickej fyziky sa stali veľmi obľúbenými a dočkali sa aj niekoľkých knižných vydaní
obhájil v roku 1866 a v tom istom roku sa stal profesorom matematiky a fyziky na Slovenskom patronátnom gymnáziu v Revúcej. Tu sa zaslúžil o rozvoj vyučovania
, predchádzajúce štyri boli vývojové prototypy," doplnil Baláž. Ústav experimentálnej fyziky SAV prispel aj ku konštrukcii vesmírnej sondy Európskej kozmickej
prvého ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jakub Bahyl študent prvého ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Žilinčan Jakub Bahyl
o tom, čo v CERNe výskumníci robia a prečo to robia. "Trvalo nám roky štúdia fyziky, než sme sa dostali tam, kde sme dnes a nepovedal by som, že verejnosť
proces nášmu testovaniu, ale naopak, ak má napríklad hodinu fyziky a my máme testovanie fyziky, tak žiakov prihlásia na tento termín," ozrejmila Grebeňová
sa členom Maďarskej vedeckej akadémie, pričom bol zanieteným bádateľom v oblasti fyziky.Bol predovšetkým vynikajúcim praktikom, menej sa sústreďoval na teóriu
uznávanou expertkou v odbore časticovej fyziky. Jej mandát vo funkcii generálnej experimentálnej časticovej fyziky. V
. Napriek svojej chorobe sa stále aktívne venuje štúdiu fyziky, písaniu a verejnému životu. Podľa režiséra Jamesa Marsha si
mesto), v Hohenheime a v Giessene. V roku 1888 získal miesto vedúceho katedry fyziky na univerzite vo Würzburgu a v roku 1900 na mníchovskej univerzite. Hoci
základných škôl s novými didaktickými pomôckami. Oživia im hodiny biológie, fyziky či chémie. Vybavenie zabezpečí národný projekt Podpora polytechnickej výchovy
dnes agentúra AP. Fabiola Gianottiová je renomovanou expertkou v odbore časticovej fyziky. Jej mandát generálnej riaditeľky CERN-u sa začne 1. januára 2016
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. , ktorý pracuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenený bol za významný prínos
Hráme sa na Einsteina, v rámci ktorého deti získavajú základné vedomosti v oblasti fyziky a prírodných vied. Projekt mal svoju premiéru pred troma rokmi. Podľa
mali s internetovým signálom problém. Rovnaký problém riešil aj Jason Cole , doktorand fyziky na Imperial College v Londýne, ktorý využil práve svoje vedomosti
tábora tvorili témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, počas tábora tvorili témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, ekológie,
, že aj svet fyziky možno pochopiť. Obálka rišskú univerzitu a ponoril sa do štúdia fyziky. O niekoľko rokov neskôr, v roku
(82) je emeritným profesorom na Washingtonskej univerzite. Haldane (65) je profesorom fyziky na Princetonskej univerzite v štáte New Jersey. Kosterlitz (73) je
z radov záujemcov o neľahké, ale jedinečné štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Dostanú tak vstupenku na zaujímavý kariérny rast, prestížne