gymnázií


matematiku vybrali ako voliteľný predmet, bola 63,7 percenta.maturanti z gymnázií, ktorí si matematiku zvolili ako dobrovoľný predmet, dosiahli úspešnosť 62
o tom hovorkyňa PU Anna Polačková. „Som veľmi rád, že u väčšiny gymnázií v Prešovskom a Košickom kraji mala naša iniciatíva pozitívnu odozvu. Kooperácia PU
roku 2017/18 otvoril BSK 17 tried pre prvákov v rámci osemročných gymnázií," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Podľa poslanca NR SR Branislava
- Pravidlá určovania počtov žiakov osemročných gymnázií by sa mali zmeniť. Národná rada počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
určuje limit na žiakov. Úprava rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií. Po novom počet
do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Najviac osemročných gymnázií - 25, je v Bratislavskom kraji. V Banskobystrickom kraji je ich 19, v Prešovskom
21. februára (TASR)Literárne nadaní školáci zo základných, stredných škôl, osemročných gymnázií, ale aj dospelí literáti môžu aj tento rok zabojovať o Cenu
o tom hovorkyňa PU Anna Polačková. „Som veľmi rád, že u väčšiny gymnázií v Prešovskom a Košickom kraji mala naša iniciatíva pozitívnu odozvu. Kooperácia PU
februára (TASR) - Zvýšenie kvóra pre počet prijímaných žiakov do osemročných gymnázií v Bratislavskom kraji zo súčasných päť percent na desať je iba čiastkové
Bratislava 9. mája (TASR)Podstatou úpravy pri pravidlách pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií je to, aby sa počty tried a žiakov týchto druhov
a starší žiaci (6. až 9. ročník základných škôl a sekundakvarta osemročných gymnázií). Súťažné práce treba odovzdať do 30. apríla osobne alebo poštou na
Opoziční poslanci chcú právnou normou riešiť aj problematiku osemročných gymnázií. Tvrdia totiž, že v súčasnosti platné ustanovenie školského zákona o postupnom
prostredí o tzv. duálnom vzdelávaní. Treba otvoriť problém optimalizácie siete gymnázií a stredných odborných škôl. Pri tomto procese budeme dbať na spoluprácu
Päť zo šiestich cirkevných osemročných gymnázií v Bratislave nebude môcť otvoriť prvú školského roka malo do osemročných gymnázií nastúpiť len päť percent
ktoré ponúka Lubyová, je zvýšenie kvóty prijatých detí do prvých ročníkov osemročných gymnázií z päť percent na desať. Tým sa však podľa neho situácia nevyrieši
limit na žiakov. Podľa návrhu počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre nasledujúce prijímacie konanie nesmie prekročiť
žiakmi štvorročných alebo osemročných gymnázií. Hrnčiar s Poliačikom , ktorá by umožnila vznik šesťročných gymnázií. Na Slovensku zatiaľ funguje len jedno
Tvrdoň. Obáva sa, že VÚC, ktorésami zriaďovateľmi verejných gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a odborných učilíšť, budú pri rozhodovaní
či Združenia katolíckych škôl. Šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň je rád, že hľadajú spoločné riešenia
zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Ide o aktualizovanú verziu portálu o školách, ktorý inštitút prevádzkuje
ktorých bolo viac ako 5 700 z 231 škôl - základných, štvorročných i osemročných gymnázií a stredných odborných škôl. Testovanie sa vlani zameralo na matematickú
Podľa neho je štúdium na SOŠ výhodnejšie z viacerých pohľadov. Na rozdiel od gymnázií sa pri výučbe na SOŠ sústreďujú na praktický výcvik, ktorý je pre žiakov
roky 2014/2015 a 2015/2016 sa môžu uchádzať študenti 2. a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl mladší ako 18 rokov s výborným prospechom a so zvládnutými
ktorý začne platiť od septembra tohto roka. Zmeny sa dotknú 1. ročníkov gymnázií so štvorročným štúdiom a päťročným štúdiom, ako aj 1. a 5. ročníkov osemročných
obľúbená Výtvarná súťaž je určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Témou tej tohtoročnej je
určenie výšky finančných prostriedkov pre školu. PSK je zriaďovateľom 16 gymnázií, ôsmich stredných priemyselných škôl, 45 stredných odborných škôl, ôsmich
, Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 11 gymnázií, 27 stredných odborných škôl a dve spojené školy. V školskom roku
JAVYS-u sa podľa Žiakovej zaujímali zväčša študenti stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl, vrátane zahraničných. Infocentrá navštívili napríklad študenti
cieľom online prírodovednej súťaže Junior Freshhh. Určená je pre študentov gymnázií, stredných odborných a stredných priemyselných škôl, ktorí sa do nej môžu
znížiť počet tried a škôl, čo sa týka gymnázií a všeobecného vzdelania, prípadne osemročných gymnázií. A vrátiť sa k variantu, ktorý navrhol minister Čaplovič
ročníku alebo ho neskončili úspešne. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 19 gymnázií, dve konzervatóriá, dve spojené školy a 40 stredných odborných škôl
programu. Tešiť sa na ne môžu žiaci v 7. ročníkua 2. ročníku gymnázií s osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska
odbory školstva okresných úradov rozhodnúť o počte tried a žiakov 1. ročníka osemročných gymnázií, čiže uplynula už aj lehota. Nie je teda splnená ani jedna
informovala prorektorka TU Viera Peterková, sa zúčastnia žiaci 3. a 4. ročníkov gymnázií a vo svojej kategórii aj študenti odborných škôl. "Zmerajú si znalosti
technickým zameraním 2,44 percenta a pri školách vyžadujúcich talentové skúšky, okrem gymnázií, bol nárast o 6,96 percenta,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba
školách, by sa mali po novom zúčastniť aj žiaci osemročných gymnázií.doteraz testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry neabsolvovali. Výbor
škôl, 5800 žiakov učňovských škôl, 182.000 študentov gymnázií a 168.000 študentov odborných gymnázií. Časť maturantov však ešte musí absolvovať ústne skúšky
, že by tak samospráva dostala právomoc rozhodovať o likvidácii "nepohodlných" gymnázií, konzervatórií, stredných škôl a odborných učilíšť. Rodičom sa tiež
ich absolventov na trhu práce. Zmeny vo financovaní by sa dotkli aj gymnázií. Rezort plánuje zvýhodniť tie, ktoré zriadia aspoň jednu triedu prírodovedného
samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 škôl – 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá, tri spojené školy a dve
okien v školách. Kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 škôl – 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá, tri spojené školy a dve
kraja. Kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 škôl – 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, dve konzervatóriá, tri spojené školy a dve
nevedomosti," myslia si učitelia. Nepáči sa im ani zmena financovania osemročných gymnázií, ktoré majú prísť od januára o časť peňazí, keďže dostanú na
neverím, že ju niekto bude ignorovať,“ povedal šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň. Myslí si, že vstupujú do spôsobu vyjednávania v prospech
podpísali napríklad Rada vysokých škôl, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Združenie samosprávnych škôl Slovenska, Asociácia súkromných škôl a školských
oddelenie nemocnice privíta v rámci akcie aj študentov stredných škôl a gymnázií z Levoče a blízkeho okolia. Pracovníci oddelenia tiež plánujú výjazdy do
V tomto školskom roku je na základných školách 42 602 deviatakov, v minulom roku ich bolo 44 173. Na Slovensku je 245 gymnázií a 468 stredných odborných škôl.
na pedagogické fakulty," dodala Kleštincová. Prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR a člen iniciatívy Pavel Sadloň spomenul optimalizáciu siete
skvalitnení výberu uchádzačov o učiteľské povolanie, aby to neboli najhorší žiaci gymnázií a odborných škôl. Negatívne však vnímame, že správa zostáva v rovine
škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. V uplynulom školskom roku v nich študovalo