historikom


spomienkach Okrem Markovho textu je v knihe nemeckým historikom Wolfgangom Wenohrom hodnotenie priebehu SNP, povstaleckého vojaka
jedného zo signatárov výzvy Františka Neupauera je dôvodom to, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti, ktoré sa
Petra Cabadaja bol Adam František Kollár knihovníkom, archivárom, historikom, pedagógom, prekladateľom, spisovateľom, básnikom, riaditeľom Dvorskej knižnice vo
, do krajiny sa tak vracia po 24 rokoch. Jej manžel Aris, ktorý bol historikom, zomrel v Oxforde v roku 1999. Su Ťij v roku 1990 udelili Sacharovovu cenu za
ako poďakovanie za záchranu rodiny pred tureckými vpádmi. Ale to sa asi ani historikom nebude veľmi pozdávať. Pretože nie je známe, že by sa turecké vojská
Ministerstva kultúry SR a Združenia miest a obcí Slovenska. Najvýznamnejším slovenským historikom venujúcim sa obecnej heraldike je Jozef Novák. Vydal niekoľko
, latinčinu, ale aj maďarský jazyk. Bol členom Učenej spoločnosti malohontskej, historikom, ale aj literárne činný. Okrem iného sa venoval ovocinárstvu, ale
vojvodinských Slovákov. Druhý rozhovor vo vnútri čísla so spisovateľom historikom umenia Milanom Augustínom sa zaoberá historickým významom kostolíka sv
vo vydavateľstve Marenčin PT a pôvodné texty príbehov rodín a domovhistorikom Štefanom Holčíkom dorozprávané až po súčasnosť. "Domov je zrkadlový
Literárny rozhovor s Tomášom Winklerom, prozaikom, literárnym a kultúrnym historikom o jeho životných osudoch, ale najmä o príčinách pretrvávajúceho
povolaní, aby preskúmali a zostavili genealógiu príslušného rodu. Takým trpezlivým historikom - genealógom bol u nás Pavel Horváth (1926 Šišov - 1999 Bratislava
Bratislava 3. augusta (TASR) - Vari najznámejším a najpopulárnejším slovenským literárnym historikom 20. storočia bol Rudo Brtáň (1907 Hybe - 1998 Bratislava
, podrobné priestorové modely v potrebnej kvalite a čase. Slúžia historikom pri skúmaní, architektom a reštaurátorom pri projektovaní rekonštrukcií a záujemcom
národného obrodenia, politikom, básnikom, novinárom, vydavateľom, historikom, filozofom, pedagógom, jazykovedcom a kodifikátorom spisovnej slovenčiny
kultúrnejšej časti národa Rozhovor s publicistom a historikom Pavlom Dvořákom. Na snímke historik Pavel
celkom presne nevie, kedy a za akých okolností domček natrvalo opustili. Historikom sa podarilo načrtnúť matnú líniu obyvateľov tohoto miesta, avšak k jasným
cenné, stali sa klenotom zbierok na Oravskom hrade. "Naša spolupráca so známym historikom Pavlom Dvořákom trvá 15 rokov. V roku 2014 sa k nej pridal jeho
čiernobielych snímok, ktorú pripravil fotograf Karol Kállay spolu s publicistom historikom fotografie Mariánom Pauerom, tak aj po rokoch potvrdzuje svoju
veži na Dukle začne program o 16.00 h. V ponuke je beseda historikom a študentmi histórie z Prešovskej univerzity na tému účasti 1. Československého armádneho
popravných a súdnych mečov. "V Matejovom dome oprašujeme spolu s historikom, archeológom, numizmatikom, ale aj kustódom a etnografkou rokmi napadaný
filozofom, teológom, pedagógom, univerzitným profesorom, spisovateľom, editorom, novinárom, historikom. Zomrel 6. marca 1975 v Ríme. "Sústredil okolo seba
Jubilant Dušan Kováč je významným slovenským historikom Takmer celý svoj tvorivý život sa
a jeho histórii. Prvé myšlienky a obsah dával dohromady ešte s regionálnym historikom Milanom Gajdošom, ktorý však medzičasom zomrel. Napriek tomu sa knihu
"jarmoku všetkých jarmokov", ako sa mu hovorí, ktorého sa podarilo historikom vypátrať. " Teší ma, že okrem partnerských miest prijal naše pozvanie
októbra bude spisovateľka Denisa Fulmeková diskutovať o svojej knihe Konvália historikom Ivanom Kamencom. Herci Ingrid Timková a Robert Roth budú vo štvrtok
Vajanského. Spoločenská rubrika prináša „Ľútoriadky“ za literárnym historikom Vladimírom Petríkom a jazykovedcom Milanom Zigom. V rubrike „Pripomíname
aj rozhovor nášho umeleckého sklára Ľubomíra Ferka s holandským filozofom a historikom umenia Fransom Jeursenom, autorom publikácie Sklárske umenie na Slovensku
účastníkmineterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovským. Záznam z diskusie odvysiela Rádio
o literárno-kultúrnych podujatiach prináša nekrológy za literárnym historikom, celoživotným pracovníkom Matice slovenskej Michalom Eliášom a slovenským
boli deportovaní do lublinskej oblasti. Ale až vďaka izraelským historikom a v prvom rade Robertovi Rozettovi, ktorí vydali Encyklopédiu o holokauste, sa
do silných medzinárodných súvislostí. Bol knihovníkom, archivárom, historikom, pedagógom, prekladateľom, spisovateľom, básnikom, riaditeľom Dvorskej knižnice
pozadie Pittsburskej dohody z roku 1918 na Univerzite v Pittsburghu. Slovensko bude na sympóziu zastúpené historikom Slovenskej akadémie vied Matejom Hanulom.
Šrámkovej. Uviedla ho režisérka Jana Chytilová s českým kritikom a historikom architektúry Rostislavom Šváchom. Hosťom druhej Clubovky bude architekt Martin
prehľad. Tentoraz je kniha napísaná v spolupráci so synom, historikom Miloslavom Čaplovičom, a tak predstavuje plodnú medzigeneračnú spoluprácu. Vytvára
Po noci deň“. Spoločenská rubrika prináša nekrológ za literárnym historikom a celoživotným pracovníkom Matice slovenskej Michalom Eliášom a pripomína životné
okolo riaditeľa Štátneho archívu v Nitre Petra Keresteša umožnia aj ďalším historikom začať nové výskumy starších dejín Nitry, pretože tieto dokumenty neboli