jazyk a nemeck%


i podpora školstva a odborného vzdelávania. Nemecký jazyk sa vyučuje v 56 stredných školách v pôsobnosti ŽSK nemecké spoločnosti sa aktívne zapájajú aj do
jazykového priestoru (rakúske, nemecké, švajčiarske) preferujú nemčinu ako interný firemný jazyk pred angličtinou. "V tejto
Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca a Slovenský národný zo súčasnej francúzskej hudby, nemecké a ruské piesne i španielsky tanec
britská spoločnosť Oxford Dictionaries. Nemecké slovo alebo slovné spojenie už od roku 1972 Spoločnosť pre nemecký jazyk (GfdS) so sídlom vo Wiesbadene.