jazyka


-Čiže, na budúci rok bude veľké výročie, 100 rokov od zavádzania moderného spisovného jazyka do praxe. Máteinformácie o tom, čo ČĽR pripravuje v rámci osláv
celkov," vysvetlil. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok
na nej pripomenuli 100 rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ale najmä preto, že učitelia, pedagógovia
Katedry východoázijských štúdií FiF UK v Bratislave pri príležitosti Dňa čínskeho jazyka. Čínština sa tradične zaraďuje medzi analytické jazyky; v tomto smere
,3 percenta. Viac ako 50-percentnú priemernú úspešnosť dosiahli aj študenti z francúzskeho jazyka. Na úrovni B1 to bolo 56,7 percenta, na o stupeň vyššej úrovni
sa deň narodenia A. S. Puškina pripomína od roku 2010 ako Deň ruského jazyka. S rovnakým názvom sa z rozhodnutia prezidenta Ruskej federácie od roku 2011 slávi
pre maturantov bude v utorok externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, resp. v prípade žiakov s vyučovacím jazykom maďarským to bude test
v priemere 71,3 percenta. Z výsledkov vyplýva, že najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúryžiaci z okresu Košice I (71,7 percenta), najmenej úspešní
poškodené bunky v ústach a bolesť rýchlo ustúpi. Mentol a med Po popálení jazyka môžete na jeho povrch vytlačiť trochu mentolovej zubnej pasty, ktorá ho
po novom. Od nového školského roka 2016/2017 absolvujú maturitu z cudzieho jazyka na vyššej úrovni – C1. Tento rok absolvovali budúci maturanti generálnu skúšku
to bude sedem maturantov. Spolu 18 žiakov sa prihlásilo na opravný termín z ruského jazyka na úrovni B1 a deväť žiakov na úrovni B2. Na gymnáziách si 11 žiakov
a literatúry obsahuje 25 úloh, testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahujú 20 úloh. Cieľom testovania je
budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl
kraj Juraj Banský. Ústrednou témou rozhovoru bol alarmujúci stav výučby nemeckého jazyka na všetkých typoch škôl s ohľadom na výraznú prevahu dopytu nemčiny
s vyučovacím jazykom maďarským to bude test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Takýchto žiakov je 2058. Na žiakov z menšinových škôl
je spoločnosť China's MLS Electronics Co. Ltd., výučba čínskeho jazyka teda bude úzko prepojená s uplatnením v praxi, informovala dekanka Elena Horská
informácií sa možnosti neotvárajú, skôr naopak, zatvárajú sa a ide sa proti duchu jazyka. To hovorím ja, čo som prekladala Georgesa Pereca aj Borisa Viana, aj
budú pokračovať v stredu (15.3.) testom a slohovou prácou z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 a B2. Novinkou tento rok je, že celkovo 1300 žiakov
Zimenová chce, aby školy mohli používať špecifické metodiky pri výučbe slovenského jazyka v prípade, ak ich navštevujú žiaci s iným materinským jazykom, ako je
školskom roku budú traja. Školáci budú písať maturitu zo slovenského jazyka a literatúry v utorok 13. marca, o deň neskôr z cudzích jazykov.študenti
k tejto skúške vôbec po prvýkrát, majú šancu zo zákona maturovať zo slovenského jazyka túto časť pomocou počítača. Všetci žiaci, ktorí mohli, si radšej zvolili
posunkový jazyk je podobne náročné, ako sa naučiť cudzie jazyky. Súčasťou tohto jazyka sú aj mimika, pozície, pohyby hlavy a hornej časti trupu. Na začiatok sa
septembra zopakovalo 1456 žiakov. Najviac z nich - 538 opravovalo skúšky z anglického jazyka na úrovni B1. Test z matematiky si znova napísalo 370 žiakov
V rámci Medzinárodného dňa frankofónie sa aj v roku 2016 koná týždeň francúzskeho jazyka a frankofónie, a to v čase 12. - 20. marca. V tomto roku je zameraný na
Gelnica, Kežmarok a Vranov nad Topľou. Aj pri teste zo slovenského jazyka dopadli horšie žiaci z málotriedok. „Priemerná úspešnosť testu zo slovenského
dohody je experimentálne overovanie učebných osnov čínskeho jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne
syntax a sémantiku, na výskum slovnej zásoby, na teóriu národného a spisovného jazyka i na dejiny spisovnej slovenčiny. Ján Kačala sa narodil 8. apríla 1937
kde Bernolák v roku 1787 ukončil štúdiá, založil Spolok na pestovanie slovenského jazyka a študoval aj dejiny slovanských rečí. Už v roku 1787 vydal v latinčine
budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl
, histórie a reálií Rómov. Ako informovala riaditeľka školy Jana Tomová, z rómskeho jazyka úspešne maturovala aj študentka, ktorá nie je Rómka a učila sa ho ako
útočníkmi. Schôdzka v Hlbokom bola rozhodujúcim medzníkom vo vývine nášho spisovného jazyka. Tam sa táto myšlienka nielen rozvinula, ale ustanovili sa aj
textov. O pár rokov neskôr sa mu podarilo preložiť známu prvú vetu z jazyka Chetitov: „Teraz chlieb budete jesť, potom vodu budete piť." Svoju prácu Predbežné
školách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. septembra. Zmena sa dotkne slovenského jazyka, matematiky a cudzích jazykov. Pri externej časti maturitnej skúšky zo
roku pritom mali najmä kandidáti so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. "Veľmi vysoký záujem bol o výrobných pracovníkov na dočasné pridelenie i do
. O dva roky skôr vydal Hattala na vlastné náklady Gramatiku slovenského jazyka v porovnaní s českým (Gramatica linguae slovenicae collatae cum proxime cognata
pojmov zo samotnej liturgie, ktoré, ak by sme preložili do slovenského jazyka, nevyjadrovalo by to celú podstatu cirkevného učenia. Preto nepovažujem za správne
Univerzity Komenského v Bratislave aj tento rok organizuje Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry. Kurz sa uskutoční od 2. do 21. júla. Témou letnej
) v Bratislave dnes slávnostne otvorili 27. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov a cudzincov. Na kurze, ktorý potrvá
v príhovore konštatovala riaditeľka SAS - centra pre slovenčinu ako cudzieho jazyka na FiF UK Jana Pekarovičová. Zároveň zhodnotila ročník, ktorý absolvovalo
 Bernolák v roku 1787 ukončil štúdiá, založil Spolok na pestovanie slovenského jazyka a študoval aj dejiny slovanských rečí. Už v roku 1787 vydal v latinčine
hovoriť po anglicky alebo iným cudzím jazykom a to dokonca na úrovni materinského jazyka, sa rozhoduje už na začiatku ich života. Podľa aktuálnych štúdií sa
budú všetci maturanti písať externý test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2. Pre žiakov z bilingválnych stredných škôl
Testovania 9. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj
navrhuje zaviesť pre deti s iným materinským jazykom novú formu výučby slovenského jazyka. "Riešením je učiť tieto deti po slovensky nie z klasického šlabikára
) sa v pondelok 23. apríla v Košiciach uskutoční konferencia pre učiteľov nemeckého jazyka a ich študentov. "Cieľom projektu je posilniť dôveru mladých ľudí
2013/2014 by mali vďaka národnému projektu získať školy približne 3 287 učiteľov cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ. Z tohto počtu by malo byť 85 percent učiteľov
požiadavky na vyslaného učiteľa uplatňujú oficiálnou žiadosťou. Lektoráty slovenského jazyka a kultúryzriadené vo všetkých krajinách, kde je dostatočný
sa v SR sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského národného jazyka. Ústav vznikol v roku 1943, ale súčasný názov nesie od roku
, pretože tzv. mŕtve jazyky kladú na adepta viac nárokov ako štúdium živého jazyka. Latinčinazložitú sústavu slovesných časov a spôsobov. Dlho sa tu buduje
a aká forma nárečia bude všeobecne platná. Vieme, že za základ slovenského jazyka si Štúr zobral stredoslovenské nárečie, ktoré mu azda bolo blízke, možno aj