latinčina


v kostoloch výrazne ustúpila od používania latinčiny v prospech miestnych jazykov. Latinčina však zostala oficiálnym jazykom cirkvi a používa sa ako referenčný
tzv. mŕtve jazyky kladú na adepta viac nárokov ako štúdium živého jazyka. Latinčinazložitú sústavu slovesných časov a spôsobov. Dlho sa tu buduje základná
sa v tom čase používali len tri jazyky - gréčtina, hebrejčina a latinčina. V roku 868 pápež Hadrián II. vyhovel požiadavke vierozvestcov a povolil slúžiť
s ušným šelestom, prvýkrát prihovoril publiku. Úspešný absolvent odboru latinčina-gréčtina na londýnskej univerzite a vyhlásený odporca alkoholu sa zaviazal
Pečať bola vložená do drevenej, neskôr pozlátenej kapsle. Ich jazykom bola latinčina. K písomným heraldickým prameňom patria ešte erbové knihy, ktoré zastávali
rodinnom statku Kokuškino. Veľa času venoval štúdiu jazykov (gréčtina, latinčina, francúzština, nemčina a angličtina), aj literatúre nemeckého filozofa Georga
1932 v obci Krivá na Orave. Po absolvovaní štúdia v odbore archeológialatinčina od roku 1957 pôsobil v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV
že Verne v tomto diele predpovedal, že sa zo škôl vytratí gréčtina a latinčina, a namiesto spievania sa bude v pesničkách kričať. Foto: REPROFOTO ARCHÍV
ovládal niekoľko slovanských, ale aj orientálnych jazykov, problémy mu nerobila latinčina, gréčtina, nemčina, maďarčina či francúzština. Bol riaditeľom Dvorskej
latinčinou v Európe, veď aj na našom území sa pomerne dlho používala latinčina ako úradný jazyk, respektíve jazyk štátnej správy. A veľmi podobná situácia bola