latinčinu


Vatikán. Františkov predchodca, pápež Benedikt XVI., latinčinu obhajoval a pred dvoma rokmi založil nový vatikánsky
, má svoje stále miesto aj v študijnej ponuke na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. Latinčinu je možné na UK študovať už od vzniku univerzity (v roku 1919
mal prezývku "slovenský Sokrates". Okrem materinského jazyka ovládal aj latinčinu, gréčtinu, nemčinu, maďarčinu, francúzštinu, slovanské a orientálne jazyky
keď mal Škultéty vyše 75 rokov, a ovládal slovenčinu, maďarčinu, nemčinu a latinčinu, naučil sa aj po francúzsky. Ladislav Škultéty, ktorý v sedle odslúžil
, ktoré sám napísal, daroval otcovi ako trinásťročný. Mladý Goethe ovládal latinčinu, gréčtinu, francúzštinu, taliančinu a učil sa aj po hebrejsky a anglicky
Wittenbergu, Lipsku, ale aj Berlíne. Ovládal slovenský jazyk, nemčinu, latinčinu, ale aj maďarský jazyk. Bol členom Učenej spoločnosti malohontskej, historikom
a filozofické systémy. Ovládal 11 jazykov (uvádza sa aj 13): latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, nemčinu, maďarčinu, angličtinu, ruštinu, poľštinu, srbčinu
ešte dvoch synov. Tomáš Masaryk vyštudoval klasickú filológiu, teda latinčinu a gréčtinu na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity v Rakúsku. Študoval aj
živočíšnej rockovej energie, v ktorej cítiť náznaky dunivých černošských rytmov, latinčinu i biely beat 60. rokov. Všetko vyviera z pozitívneho názoru a pohľadu
vzdelanie nadobudol vo svojom rodisku, kde sa veľmi dobre učil najmä latinčinu. V roku 1641 vstúpil do parížskeho kláštora s cieľom venovať sa modlitbám
vzdelanie nadobudol vo svojom rodisku, kde sa veľmi dobre učil najmä latinčinu. V roku 1641 vstúpil do parížskeho kláštora s cieľom venovať sa modlitbám
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudovala slovenský jazyk a latinčinu. Pracovala ako redaktorka v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied
veľmi tragický, osamelý, zomreli mu dve manželky. Tým, že zavrhol latinčinu a začal zavádzať nemčinu a národné jazyky, vlastne, obrazne povedané, dokopal národy
Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že pre nevzdelaných ľudí, ktorí neovládali latinčinu, bolo jednoduchšie zapamätať si túto skratku práve pomocou mien troch
vo svojom po latinsky napísanom životopise. Pri vstupe do života ovládal latinčinu perfektne. Zdokonalil sa v nej na bratislavskom lýceu. No pravdou zostáva, že
o ďalšie dve. Hlaholika v tom čase fonologicky prevýšila gréčtinu latinčinu, rešpektovala fonetické zvláštnosti staroslovienčiny, ale obsahovala aj teologické
o ďalšie dve. Hlaholika v tom čase fonologicky prevýšila gréčtinu latinčinu, rešpektovala fonetické zvláštnosti staroslovienčiny, ale obsahovala aj teologické
aj dnešnú Bratislavu a maďarskú Budapešť). Plynule ovládal nemčinu, maďarčinu, latinčinu a slovenčinu. Popri štúdiu sa venoval fotografovaniu. V rokoch 1848
Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že pre nevzdelaných ľudí, ktorí neovládali latinčinu, bolo jednoduchšie zapamätať si túto skratku práve pomocou mien troch
ešte dvoch chlapcov. Tomáš Masaryk vyštudoval klasickú filológiu, teda latinčinu a gréčtinu na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity. Študoval aj