literatúry


rozhodne postavili za navrátenie Dominika Tatarku (1913-1989) do slovenskej literatúry. Čo vás viedlo k takému postoju? Jeho literárne kvality, najmä prózy
řeč (1917-1929). Je autorom základných diel o dejinách českej a slovenskej literatúry 19. storočia : Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úsp
alebo do Literárneho informačného centra. Boli venované na vydávanie slovenskej literatúry, na preklady slovenských autorov do zahraničia. Jeden z krokov, ktorý
2000 doktorom vied (DrSc.). V rokoch 1994-2004 bol vedúcim Katedry slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte UKF, od roku 1999 bol členom vedeckej rady UKF
: TASR   Zlaté Moravce/Bratislava 22. októbra (TASR)Básnik a popredný autor literatúry faktu Jozef Leikert sa vo štvrtok 22. októbra dožíva 60 rokov
aj nad otázkou, či je oprávnený chronický nárek nad súčasným postavením slovenskej literatúry v spoločnosti. "Je to akési slepé črevo diskusií zo začiatku 90
trhu, ale chýba to, lebo keď je dielo preložené, stáva sa súčasťou národnej literatúry, má na ňu vplyv, či už po jazykovej, alebo obsahovej stránke. Tu nám
do časopisu Živena. V nich hodnotila mnohé diela slovenskej a zahraničnej literatúry. Do Národných novín, Elánu, Slovenských pohľadov, Kultúrneho života písala
Matice slovenskej v Martine, odkiaľ v roku 1951 prešiel do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave (1951-1960, bol jeho predsedom, riaditeľom 1953-1957
ktorí chcú čitateľsky pútavo tematizovať aktuálne dobové fenomény. Autori tzv. vysokej literatúry budú už na Slovensku asi vždy zaujímaví len pre relatívne úzky
Viac ako 34.000 deviatakov písalo test zo slovenského jazyka a literatúry, z toho 768 žiakov elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť
(1943) signalizovala, že je pripravený samostatne napísať syntetické dejiny slovenskej literatúry. A aj to urobil. No knižného vydania diela sa už nedožil
(TASR) - Ondrej Sliacky sa v literárnovednej oblasti vyprofiloval na uznávaného historika literatúry pre deti a mládež. V sobotu 30. júla sa dožíva 75 rokov
tvoria štvrtinu z celkového počtu diel zo zoznamu povinnej literatúry pre stredné školy. V zozname je celkovo 32 diel, s ktorými sa majú žiaci na vyučovaní
sa malo vynechať, no malo by byť súčasťou výučby budúcich učiteľov slovenčiny literatúry, kde by im prednášatelia mali odporučiť, že toto a toto je vhodné na
a slovenčina. Na menšinových školách aj z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry. Test z matematiky obsahuje 20 úloh, test zo
mestskom dvore na Štúrovej ulici.bude hlavným uzlom podujatia – Noc literatúry tu spoločne otvoríme a na záver aj vyhodnotíme súťaž o knihy a modranské vína
kníh si môžu v Košiciach opäť vychutnať nočné čítania v rámci projektu Noc literatúry, ktorý súčasne prebieha v mnohých mestách na Slovensku aj po celej Európe
, keď odišiel do penzie. Napísal monumentálny opus, dvojzväzkové Dejiny slovenskej literatúry. Prvý zväzok zachytáva obdobie 9. až 18. storočia a vyšiel v roku
(TASR) - Nie je jednoduché určiť, kde sa začínajú dejiny modernej slovenskej literatúry. Dá sa však povedať, že jedným z hlavných medzníkov vstupu moderny do
Po štúdiách zostal pôsobiť na UK ako asistent na Katedre slovenského jazyka literatúry (1957-1958). Redaktorom vo Vydavateľstve Tatran bol v rokoch 1958
Priznám sa, že po prvý raz budem na verejnosti prezentovať takýto druh literatúry. Som veľmi rád, že k zaujímavým projektom, ktoré prezentujú významné diela, sa
tituly z nich už nie je možné inde zaobstarať si. Festival Dni literatúry si kladie za cieľ šíriť slovenskú literatúru, propagovať umelecky hodnotné diela
Historické mesto Kežmarok sa 11. mája zapojí do európskeho podujatia Noc literatúry. Cieľom je priblížiť európsku literatúru na netradičných miestach, ktoré
by bežne asi nenavštívili. Jedno zo zaujímavých miest tohtoročnej Noci literatúry je ubytovacie zariadenie na radnici mesta, o ktorom väčšina Žilinčanov asi
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Odvtedy ste sa venovali prekladu umeleckej literatúry a okrem dramaturgie aj písaniu scenárov. Veľmi dôležitá je však vaša
absolutóriu pôsobila ako redaktorka v denníku Smena a v časopise Revue svetovej literatúry. Ako mladá novinárka, publikujúca aj preklady a články v literárnych
sa bežne s literatúrou nespájajú, prinesie v Bratislave 16. mája 10. ročník Noci literatúry. Čítať sa bude na 14 miestach v okolí Štefánikovej ulice. TASR o tom
po roku 1989 (2007). Zostavil zväzok edície Zlatého fondu slovenskej literatúry venovaný tvorbe Vincenta Šikulu (2007) Vincent Šikula - Dielo II. Časopisecky
v literárnych dielach, ale aktívne vplýval aj na podobu a charakter literatúry. Táto vývinová koncepcia posilňovala sociologický ráz Kusého výskumnej práce
externú časť maturitnej skúšky (písomné maturity) zo slovenského jazyka a literatúry pomocou počítačov a online pripojenia (e-test). Bratislava, 17. marca 2015
zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry sa čas na
neuveriteľný čas.Trvalo mi asi tri týždne navrhnúť a nakresliť Mapu literatúry, často som však pracoval aj viac ako 15 hodín denne,“ povedal
5; Úsek náučnej literatúry, Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16;, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1; Úsek literatúry pre deti
v českej Prahe, potom sa vrátil do Bratislavy a bol zamestnaný v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV). V auguste 1968 sa stal opäť členom
%,“ informoval NÚCEM. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka literatúry bola 55,5 %. Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne
Jána Čaploviča. Rudolf Brtáň sa narodil 9. októbra 1907 v obci Hybe. Do literatúry vstúpil už ako stredoškolák. Verše, preklady poézie zo slovanských jazykov
osudmi prevažne z 19. či začiatku 20. storočia. Kolekciu bábik literatúry získalo múzeum ako dar od Danice Kocúrovej z Bratislavy. Výstavu sprístupnia o 15
termíne 42.483 maturantov zo 707 škôl. V testoch zo slovenského jazyka literatúry dosiahlo 39.386 študentov priemerne 54,7 percenta. Z matematiky písalo test
na tri základné oblasti dokumentovania, ide o oblasť orálnej histórie vrátane literatúry, hudobné dedičstvo Rómov, kde bude mať zastúpenie aj tanec a treťou
ktorá má k slovenskej literatúre blízkoodmalička. Úryvky z diel slovenskej literatúry budú znieť na 24 zastávkach v Bratislave, kde Rádio Point vysiela
poslednom čase oslovila? Čo by ste odporučili svojim čitateľom a fanúšikom dobrej literatúry?- Čítam stále, knižky kupujem skoro každý deň. Teraz som práve
po prevzatí ceny povedala Andrea Bokníková. Redakcia Revue aktuálnej literatúry RAK už po siedmy raz vyhodnotila túto súťaž
vlastnej tvorby sa tiež venoval prekladom z francúzskej a anglickej literatúry, najmä poézie. Foto: TASR/Tomáš Halász Veľké Kostoľany/Bratislava
. Zo slovenských osobností v minulosti ocenenie Rytier Rádu umení a literatúry získali napríklad spisovateľ Albert Marenčin, herec Milan Kňažko, literárny
-1958 šéfredaktorom Slovenských pohľadov, 1959-1973 vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV). V roku 1965 sa stal členom
skepsou. Napriek tomu sa Erich von Däniken zaradil k najúspešnejším spisovateľom literatúry faktu na svete. Jeho diela významne ovplyvnili a inšpirovali aj
ktorý financovala Európska únia. V roku 2009 sa habilitovala za docentku literatúry na univerzite v Novej Gorici v Slovinsku, kde v rokoch 2010-2011 prednášala
autorov. Edícia bola pomerne populárna a pre mladých autorov znamenala vstup do literatúry. Dôležitú úlohu zohrala aj okolnosť, že keď som bol v Prahe na
zo slovenského jazyka literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka literatúry a ukrajinského jazyka literatúry sa čas na