liturgie


chráme na prestole a na ňom, na ostatkoch svätého, sa slávia sväté liturgie. "Táto liturgia je obzvlášť spomienkou na ustanovenie kňazskej služby, preto sa
za OĽaNO Eriky Jurinovej, podľa ktorej RTVS neodvysielaním gréckokatolíckej liturgie jednoznačne porušila slobodu náboženského vyznania a viery, ktorú garantuje
Peter Rusnák. Tohtoročná slávnosť bude významná tým, že biskup Rusnák v úvode sv. liturgie posvätí ikonu sv. Petra a Pavla a osadí do nej pravé relikvie týchto
narodenia sa v Detvianskej Hute v okrese Detva nenesie len v obrade tradičnej liturgie. Tamojší kostol sa stáva aj miestom, kde začínajú svoju dvojdňovú púť po
, do chrámu je možný vstup aj keď nie je skanzen otvorený. Pravoslávne liturgie v skanzene sa konajú iba počas letnej sezóny, a to raz do týždňa," uviedol
prijať eucharistiu. "My sa v prípade prijímania postíme už od polnoci, liturgie slúžime len doobeda," dodal. Za štedrovečerný stôl si pravoslávni veriaci
vyjadriť cez slovenský jazyk. Mohli by sme nájsť veľa pojmov zo samotnej liturgie, ktoré, ak by sme preložili do slovenského jazyka, nevyjadrovalo by to celú
utiereň. Podvečer sa koná Svätá liturgia Bazila Veľkého. Počas tejto liturgie sa udeľujú iniciačné slávnosti katechumenom - krst, birmovanie, sväté prijímanie
vydá poštovú známku, ktorá pripomenie 1150. výročie schválenia slovanskej liturgie. Vatikánske filatelistické a numizmatické oddelenie zaradilo tento projekt do
14.00 h. Omša sa bude niesť v duchu 1150. výročia schválenia prekladu liturgie do staroslovienčiny. "Počas dňa si ľudia budú môcť uctiť relikvie duchovných
utiereň. Podvečer sa koná Svätá liturgia Bazila Veľkého. Počas tejto liturgie sa udeľujú iniciačné slávnosti katechumenom - krst, birmovanie, sväté prijímanie
sa stráni pompéznosti a protokolu, odslúžil jeden z najkomplikovanejších obradov katolíckej liturgie. Vianočné slávnosti sa však vo Vatikáne začali poobede
, trvajú aj tri hodiny. Ďalšie dni sa konajú slávnostné liturgie oslavujúce „Roždestvo Isusa Christa“, neskôr je bohoslužba venovaná Presvätej Bohorodičke
dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha i lásky k blížnym. Súčasťou liturgie počas omší v rímskokatolíckych kostoloch je v dnešný deň posvätenie popola
dnes slávia Nedeľu Božieho milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II. uviedol tento sviatok do liturgie v roku 2000 na Druhú Veľkonočnú nedeľu. Je to prvá nedeľa, ktorá
sv. liturgii sa nečítajú pašie, používa sa svetlé rúcho a na konci liturgie je myrovanie (pomazanie olejom). História slávenia Kvetnej nedele siaha do
obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie
Bratislave na Legionárskej ulici. Sakrálnymi spevmi z ruskej ortodoxnej liturgie si sólisti svetoznámeho Veľkého zboru donských kozákov uctia pamiatku obetí
chórov a striedavo sa osadzujú do spoločného rámu oltára podľa aktuálnej liturgie počas roka. V kostole sa stále konajú evanjelické služby Božie. Na
odpustová svätá omša. Program zahrňujúci ďalšie sväté omše, ako aj liturgie východného obradu bude pokračovať až do nedeľného poludnia. Levočská púť sa
sa do príprav P15 zapojí napr. registračný tím, ďalej skupiny výtvarníkov, liturgie a programu či komunikačný tím. "Najväčšiu záťažmomentálne pred sebou
pápežskú baziliku spravuje. V Ruskej Bystrej sa konajú pravidelne nedeľné sväté liturgie. Pri nedávnej slávnosti si tu pripomenuli veriaci 7. výročie zápisu
v nedeľu na otvorenie Svätého roku milosrdenstva sláviť sväté liturgie svojich delegátov. Do Chrámu svätého Petra a Pavla
textílií, ktoré boli po Druhom vatikánskom koncile vyradené z dôvodu zmeny liturgie. Ona tieto textílie spracováva do obrazových koláží. "Sú s náboženskými
Povýšenia sv. Kríža a v ďalších chrámoch konajú liturgie vopred posvätených darov. V nedeľu 6. marca gréckokatolíci
umývania nôh dvanástim mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie
priblížil Jáger. Počas dňa sa v chrámoch konali eucharistické slávnosti, liturgie. Sviatok Kristovho zmŕtvychvstania je podľa Jágra potvrdením toho, že cesta
nadnes podarilo dopraviť aj Svätý oheň, ktorý sa zapálil v sobotu počas liturgie v jeruzalemskom Chráme Božieho hrobu. Pravoslávnym veriacim v USA a vo svete
Bardejovských kúpeľoch patrí pod Šarišské múzeum a konajú sa v ňom aj liturgie, folklórne slávnosti i prezentácia remesiel. Podľa Fediča, ktorý je aj vedúcim
hradu, skanzenu, ukážkou remesiel, folklóru či liturgie v staroslovienčine. Ako informovala Zuzana Lehotská z občianskeho
prevzal záštitu exprezident SR Ivan Gašparovič“, uviedol celebrant sv. liturgie, generálny vikár Vladimír Skyba. V hudobno-poetickej kompozícii Na chválu
za kolísku františkánskej rehole. Počas následnej liturgie pápež vyzdvihol význam evanjeliového princípu odpustenia pre
východného obradu sa v dnešný deň konajú na Slovensku sv. omše a sv. liturgie zasvätené Narodeniu Matky Božej. Mnohí veriaci sa zúčastňujú aj na tradičných
Nový rok sa slávi v synagóge i v domácnosti. Počas špeciálnej liturgie v synagóge sa trúbi na baraní roh - šofar, zatrúbenie naň
- Slávenie Kazanskej ikony Božej Matky. V pravoslávnych chrámoch sa uskutočňujú liturgie. V mestách sa v minulých rokoch konali nielen slávnosti, koncerty
predpoludním koná v pravoslávnych chrámoch svätá liturgia. Snímka z liturgie v chráme svätého Rastislava v Bratislave 6. januára 2015.Foto
ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Súčasťou liturgie v katolíckych kostoloch je v tento deň posvätenie popola a následne kňazi
ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha i lásky k blížnym. Súčasťou liturgie počas sv. omší v rímskokatolíckych kostoloch v tento deň je posvätenie
podľa jeho slov používa pri krstoch a myropomazaní - birmovke. "Na konci svätej liturgie vychádza biskup pred oltár, 12 kňazov si sadne okolo neho a začne
svieca (Paškál), symbolizujúca zmŕtvychvstanie Ježiša,“ spresnila Tománková. Súčasťou liturgie Veľkonočnej vigílie je aj záverečná procesia na hlavnej ulici
Katedrále Povýšenia sv. Kríža sa konajú predpoludním viaceré sv. liturgie v slovenskom alebo v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorých súčasťou je posvätenie jedál
obradom umývania nôh 12 mužom. V gréckokatolíckej cirkvi sa počas svätej liturgie na Zelený štvrtok predpoludním posväcuje myro - olej používaný na vysluhovanie
. Kríža pri Ondrejskom cintoríne budú dnes pri príležitosti spomínaného sviatku dve sväté liturgie. Prvá, cirkevno-slovanská sv. liturgia sa začala ráno o 7.00
k slovienskemu prekladu evanjelia aj veľkomoravského zákonníka. Po obhajobe slovanskej liturgie u pápeža Hadriána II. ostal v Ríme, vstúpil do kláštora, prijal
stíšiť sa v modlitbách, zažiť ozajstné spoločenstvo pri slávení sv. liturgie, si budú môcť účastníci vychutnať aj atmosféru obľúbených zábavných večerných
deo gratias. Korene týchto piatich spevov v tradičnej kompozícii kresťanskej liturgie siahajú až na Ďaleký východ," vysvetlila Huťanová. Okrem Kremnice sa
Nový rok sa slávi v synagóge i v domácnosti. Počas špeciálnej liturgie v synagóge sa trúbi na baraní roh - šofar, zatrúbenie
Putin bol pri príležitosti sviatku Bohozjavenia v kláštornom chráme aj na časti liturgie a večer sa zúčastnil na rituálnom kúpaní vo vodách Seligerského jazera
ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. Súčasťou liturgie v katolíckych kostoloch je v tento deň posvätenie popola a následne kňazi
bolo v minulosti používané v rímskokatolíckej cirkvi na prikrytie kalicha počas liturgie. Centrálny motív pelikána s mláďatami a s kráľovskou korunou je na