maďarčiny


Literárne činným bol v prvých desaťročiach 20. storočia. Začínal prekladmi z maďarčiny. Autor básní s ľúbostnou tematikou bol významnejší ako prozaik. Výrazovo
, verše pre deti: Jarný karneval, Rozprávky na predaj a i. Prekladal predovšetkým z maďarčiny, najmä Gyulu Illésa a Imre Madácha. Narodil sa 6. septembra 1922
minulého roka, a to nielen angličtiny, ale aj nemčiny, ruštiny, maďarčiny a tí príslušníci, ktorí doložili absolvovanie jazykovej prípravy a úspešne absolvovali
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená
Imre Madácha 2012. V rámci nej ocenenie za preklad zo slovenčiny do maďarčiny porota neudelila. Prémie získali Lajos Grendel za dielo Távol a szerelem - Ďaleko
na čítanie," uzavrel spisovateľ, ktorého knihy boli preložené do arabčiny, maďarčiny, poľštiny, češtiny, chorvátčiny, slovinčiny a bulharčiny. Je autorom troch
. marca. Testy budú písať z matematiky a slovenčiny, na menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny. Písomné maturity prebehnú v týždni od 18. do 21. marca
. marca. Testy budú písať z matematiky a slovenčiny, na menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny. Písomné maturity prebehnú v týždni od 18. do 21. marca
operátoradostupné celkovo v 17 jazykoch vrátane slovenčiny, češtiny maďarčiny. Okrem aktívnych hier umožňuje bet365.com nielen sledovať športové výsledky
Prekladal zo slovanskej poézie (Adam Mickiewicz, Alexej Stepanovič Chomiakov) a z maďarčiny (Sándor Petöfi). Publikoval v časopisoch (Sokol, Orol) a almanachoch
. Na žiakov z menšinových škôl čakajú ešte v piatok testy z maďarčiny a ukrajinčiny. Témy vyhlásia na Rádiu Slovensko Témy slohovej práce
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená
POPRAD 27. júna - Tatranci si zrejme budú musieť oprášiť základy maďarčiny. V lete by do Vysokých Tatier mohlo prísť novou vlakovou linkou
budú písať z matematiky a slovenčiny, v menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Náhradný termín monitora
1931 napísal Hodegussacerdotis. Sprievodca kňaza pri najnutnejších cirkevných obradoch. maďarčiny preložil dielo Antala Szuzaia: Apológia čili sústavná obrana
SNK Katarína Krištofová. V písanke je Štúrov krasopis z latinčiny, maďarčiny, nemčiny, gréčtiny a slovakizovanej češtiny z rokov 1827 - 1929. „V tých
zo škôl národnostných menších, ktorých čaká test a slohová práca z maďarčiny či ukrajinčiny. Témy písomnej formy maturity (sloh) Slovenský jazyk
rokov od jej narodenia. Zguriškine diela sa prekladali do češtiny, maďarčiny a ruštiny. Mnohé sa zdramatizovali a upravovali pre Československý rozhlas
, preložili ho do češtiny, ruštiny, slovinčiny, bulharčiny, nemčiny, maďarčiny a litovčiny. V roku 1973 ho sfilmovala aj Slovenská televízia. František
, bol húževnatý a nesmierne činorodý. Bol básnikom, dramatikom, prekladal z češtiny, maďarčiny a rumunčiny. Pochádzal z Ľubietovej, kde sa 27. júna 1900 narodil
tom sa vie veľmi málo, prekladal snemové zákony z roku 1844 z nemčiny maďarčiny do slovenčiny. Takto pripravený mohol kritizovať a navrhovať riešenia aj pri
budú písať z matematiky a slovenčiny, v menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Náhradný termín monitora
spisovateľa Alana Edgara Poea (prekladal z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, maďarčiny, nórčiny). Preložil libreto k prvej slovenskej opere Jána Levoslava
dvaja Slováci“, uviedol starosta a doplnil, že v základnej škole sa okrem maďarčiny môžu deti učiť aj po nemecky. Obec Dunasziget (Dunajský ostrov) sa
aj záujmom. Tipovali sme, že 15-17 kníh môže byť preložených do maďarčiny. Nadviazali sme kontakty s ich prekladateľmi, dali im naše ponuky a oni si sami
Prekladal zo slovanskej poézie (Adam Mickiewicz, Alexej Stepanovič Chomiakov) a z maďarčiny (Sándor Petöfi). Publikoval v časopisoch (Sokol, Orol) a v almanachu
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená
mutácie. " Je požiadavka z maďarských škôl na Slovensku, aby sme to prežili do maďarčiny. Ozvali sa viaceré, keď videli prvé demo ukážky. Neprávom sme na ne
Večne je zelenýpreložené do mnohých cudzích jazykov ako napríklad maďarčiny, angličtiny, francúzštiny či poľštiny. Diela Pavla Vilikovského sa dočkali aj
čestným hosťom na medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti a len do maďarčiny bolo tento rok preložených a podporených okolo 40 titulov. Najťažšia časť
dielo, najmä Zbojnícka mladosť, bolo preložené do češtiny, ukrajinčiny, slovinčiny, maďarčiny, nemčiny a stalo sa základom niekoľkých filmových scenárov.
, aj cenu čitateľov Kniha roka.dnes sa prekladá do poľštiny, maďarčiny, češtiny, ukrajinského a srbského jazyka, na spadnutie je podpis zmluvy (nechcem to
i príspevkom k súčasnému spolužitiu dvoch národov v susediacich štátoch. Text maďarčiny do slovenčiny preložila Galina Sándorová, jazykovou redaktorkou je
je renomovanou umeleckou prekladateľkou z francúzštiny, ruštiny, srbochorvátčiny a maďarčiny, ale aj vysokoškolskou pedagogičkou a publicistkou tvoriacou ako
služieb v Komárne, kde texty pracovných listov pre deti preložili do maďarčiny, aj do niekoľkých základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. JA Slovensko
dedina). Názov Garanszeg sa objavil v 16. storočí a vo voľnom preklade z maďarčiny znamená Hronklin. Postupne sa obec volala Hronec (1806), Hronsek-Skalka (1920
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená
tlači. Okrem toho prekladal hry z ruštiny, češtiny, francúzštiny maďarčiny. Organizoval spoluprácu slovenských spisovateľov na prekladoch svetovej klasiky
nakrútený film Zlatá réva (1977). Autorka prekladala z francúzštiny, taliančiny, maďarčiny a nemčiny. Detskí, ale i dospelí čitatelia jej vďačia napríklad za
. Testy budú z matematiky a slovenčiny, v menšinových školách aj z maďarčiny a ukrajinčiny, slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Náhradný termín monitora
jeden v češtine, druhý v ukrajinčine. "Preklad románu sa pripravuje do maďarčiny, nemčiny, taliančiny, srbčiny, poľského jazyka, rumunčiny," uviedol pre TASR
. Kultúrna verejnosť ju pozná ako významnú prekladateľku z ruštiny, nemčiny, maďarčiny a ukrajinčiny. Láska k literatúre ju spojila s jej manželom, novinárom
Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny. Ďalej fond udelí cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku
slovenského spisovateľa Ivana Habaja boli preložené do bulharčiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny a ruštiny, ďalšie vyšli v antológiách slovenskej prózy
a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená