materčinou


Ako sa na ňom zúčastnila uhorská šľachta slovenského pôvodu, ktorej materčinou bol slovenský jazyk, a akú účasť brala na pohyboch hnutia v porevolučnom