materinský


by sa lepšie naučili slovenčinu, ak by sa ju učili ako druhý jazyk, nie ako materinský. Myslí si to Most-Híd. Iný ako doterajší spôsob výučbyskúšajú v troch
k tomu, že ste Rusín. Aký máte vzťah k jazyku svojich predkov? "Je to môj materinský jazyk. Bol to jazyk, ktorý som prvý počul a učil sa ho, keďže je to
Bruseli je veľa národnostne zmiešaných párov - sa rozhodli pre slovenčinu ako materinský jazyk. Jazyky ako angličtina, francúzština či nemčina majú potom tieto
a viac percent trvalo bývajúcich obyvateľov. Maďarský jazyk za svoj materinský jazyk označilo 9,4 percenta trvalo bývajúcich obyvateľov v SR, rómsky jazyk
, že by sme brbtami v reči či hrúbkami v písme 'sprznili' svoj materinský jazyk. Nanajvýš urobíme hanbu sami sebe," hovorí odborníčka na slovenčinu
, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. "Celkovo 40.202 maturantov bude v utorok 13. marca
PISA vieme, že približne 23 % populácie je tzv. funkčne negramotných, teda nezvládajú funkčne ani svoj materinský jazyk,“ uvádza sa v správe rezortu školstva.
ako dabing. "Anglický jazyk je v súčasnosti najrozšírenejším jazykom na svete. Ako materinský jazyk ho používa 360 miliónov ľudí, ako druhý jazyk 375 miliónov
. Výstava odpovedá aj na to, aká je identita slovenských židov, aký je ich materinský jazyk, ich domov, aké sú ich tradície, sviatky, či aké dedičstvo prenášajú
dielach zobrazuje prežívanie vlastného tehotenstva a materstva. Dojčenie ako prirodzený materinský akt zachytený na jej obrazoch vyvoláva množstvo otázok, hoci
sedem primárnych emócií, a to strach, hnev, telesnú túžbu, materinský cit, pocit osamelosti, hravosť a radosť,“ vysvetlil neurochirurg Jaak Panksepp
sa oň ako o svoje vlastné. Pravdepodobne sa v nej prebudil silný materinský cit, ktorý však skutočnej matke chlapca zrejme chýbal. Foto: Huffington Post
že žije a pracuje prevažne u našich českých susedov. "Navyše, slovenčina nie je môj materinský jazyk, je to maďarčina, trošku sa na seba hnevám, ale dúfam, že
trénera reprezentácie mužov Milana Černického. "Slovenský jazyk nie je môj materinský, ale veľa ma naučila moja manželka," povedal na úvod konferencie
. A keď sa malý Nate narodil, pocítila obrovskú všeobjímajúcu lásku a ochraňujúci materinský cit . V nasledujúcich dňoch sa sústredila iba na to, že je mamou
máme najdlhšiu hranicu a až pol milióna Slovákovmaďarčinu ako svoj materinský jazyk. Preto je prirodzené, že maďarskí majitelia sú u nás zastúpení vo
to však majú trochu inak, najobľúbenejším jazykom je totiž ten materinský . Chcú sa vzdelávať Podľa Bozeny Pajakovej, vedúcej výskumu, ktorého výsledkom
ale aj k študijným a pracovným príležitostiam. Ale nesmieme zanedbávať ani náš materinský jazyk, ktorý nás ovplyvňuje najviac. Som rád, že pekná slovenčina hrá
školu, pretože by ste finančne vykrvácali. Avšak, ako sám povedal, "váš materinský cit bol silnejší ako jeho manažérsky rozum". Napriek nesúhlasu ste začali
zložitejším. Presadzoval myšlienku, aby sa v prvých rokoch školskej dochádzky používal materinský jazyk a nie jazyk latinský. Škola by sa nemala sústreďovať len
v maternici na reč reagujú, dokonca ešte viac, keď počujú svoj materinský jazyk. Psychologička teraz budúce mamičky vyzýva, aby sa pred narodením s dieťaťom
Ilustračné foto Foto: Flickr/MichaelBentley Materinský cit je niečo, čo ťažko opísať
jazyk, tým ľahšie sa ho naučia. Veď si spomeňte, ako prirodzene sa naučili svoj materinský jazyk. Kýmešte deťmi, poľahky sa naučia aj cudzí jazyk, ak s ním
rokmi s cieľom zachovať pre deti Slovákov žijúcich v Rakúsku slovenčinu ako materinský jazyk. Každú sobotu deti z Viedne a okolia navštevujú hodiny slovenčiny
, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Podľa neho je však materinský jazyk veľmi dôležitou súčasťou identity krajanov, nechžijú kdekoľvek
a v prípade chlapcov a dievčat maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Elektronickú maturitu tento rok absolvuje 2100 študentov zo 101
a v prípade chlapcov a dievčat maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk," povedala Lubyová. Elektronickú maturitu tento rok absolvuje 2100
výsledkov vyplynulo, že okolo 246.000 ľudí malo angličtinu ako svoj materinský jazyk, zatiaľ čo zvyšok respondentov ovládal dva alebo viac jazykov. Najbežnejšie
a v prípade chlapcov a dievčat maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. Školy mohli absolvovať tzv. elektronickú maturitu, ktorú si