materinským


sa učia päťkrát do týždňa, ale spôsobom, akoby bola ich materinským jazykom. " Je tu otázka vhodnej metodiky výučby slovenského jazyka," doplnil
už na najbližšej schôdzi. Zimenová navrhuje zaviesť pre deti s iným materinským jazykom novú formu výučby slovenského jazyka. "Riešením je učiť tieto deti
pobytom. V 22 obciach žili v rozhodujúcom okamihu sčítania len obyvatelia s materinským jazykom slovenským a v ďalších 2293 obciach si ho uviedlo 50 a viac
RSI prináša informácie najmä poslucháčom, ktorých slovenčina nie je materinským jazykom. Vysiela v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a španielčine
tým, čo sa mu stalo. Nebol schopný hovoriť anglicky , teda svojím materinským jazykom. Namiesto toho však začal hovoril plynule po španielsky , ako keby to
zahraničí, a ľudí, ktorých rodičiaprisťahovalci. Nemčina nie je materinským jazykom pre približne 60 percent z detí navštevujúcich vo Viedni predškolské
prebehne na dva razy. Pre deti materinským jazykom maďarským 16. marca, kým pre deti materinským jazykom slovenským 23. marca," konkretizovala riaditeľka
- Ruskoďalšieho olympijského víťaza, pre ktorého nie je ruština materinským jazykom, zlatú medailu v paralelnom obrovskom slalome snoubordistov na XXII
aj vo februári neprišli. Mladým medvedíkom postačovalo, že ich pred zimou ochránila medvedica svojím teplom materinským mliekom," konštatuje skúsený zoológ.
ktorá je dorozumievacím jazykom vo Vatikáne medzi ľuďmi s rozdielnym materinským jazykom. Pri minulých synodách bola oficiálnym jazykom písomných dokumentov
to dokážu iní. Mladá tanečníčka Cassandra Naud (22) sa narodila s veľkým materinským znamienkom na tvári. Napriek tomu, že okolie aj pracovné prostredie na
lesnými plodmi, kvetmi stromov a vtáčími vajcami. "Naše mláďatá sa živia materinským mliekom, začínajú však ochutnávať i tuhú stravu, ktorú dávame ich rodičom
rôzne možnosti. Napríklad občan Slovenskej republiky rómskeho pôvodu, ale s iným materinským jazykomdosť veľký problém sa definovať ako Róm, Slovák, Rusín
Európan sa len s ťažkosťami dohovorí iným jazykom ako materinským. Do série snáh o zlepšenie vzdelávania bude patriť aj
veľkých ekonomických a vojenských mocností," tvrdí federácia. Okrem toho môže byť materinským jazykom aj samotné esperanto. Na svete je asi tisíc ľudí
nezaradení poslanci pomôcť novinárom, alebo návrh, aby sa deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, mohli učiť slovenčinu inak ako doteraz. Pokiaľ