maturovať


je, že celkovo 1300 žiakov z bilingválnych stredných škôl bude po prvý raz maturovať z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Prvou skúškou pre maturantov
vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakovtradične bude maturovať z talianskeho jazyka. V tomto školskom roku budú traja. Školáci budú písať
NÚCEM je pravdepodobnejšia práve druhá možnosť, že žiaci budú maturovať v testovacích pracoviskách, ktoré budú plne vybavené technikou a internetovým pripojením
a literatúra sa prihlásilo 2055 žiakov, z ukrajinského jazyka a literatúry bude maturovať 26 žiakov. Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na 11
- Roman Hanc   Bratislava 18. mája (TASR) - Žiaci bilingválnych škôl budú maturovať po novom. Od nového školského roka 2016/2017 absolvujú maturitu
jazykov podľa zvolenej úrovne jazykovej náročnosti. Najviac ich bude maturovať z angličtiny, nemčiny a ruštiny, nasleduje francúzsky jazyk, ktorý si vybrali
úrovni C1. "Najčastejšie si maturanti vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. V poradí záujmu
si podľa rezortu školstva najčastejšie vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. Nasleduje nemčina
si podľa rezortu školstva najčastejšie vyberali anglický jazyk, z ktorého bude maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. Nasleduje nemčina
a hodnotiť. V tomto školskom roku bude na 462 stredných odborných školách maturovať 33 497 žiakov a záverečné skúšky absolvuje 7830 žiakov. Maturitné skúšky
Veľká vďaka patrí riaditeľovi našej školy a jej pedagógom, ktorí mi umožnili maturovať z troch predmetov v normálnom termíne – a štvrtý som si mohla preložiť
, ktorí pristúpili k tejto skúške vôbec po prvýkrát, majú šancu zo zákona maturovať zo slovenského jazyka túto časť pomocou počítača. Všetci žiaci, ktorí mohli
do 7. septembra. "Tí, ktorí sa na tieto termíny neprihlásili, môžu opäť maturovať v riadnom termíne, teda v marci 2016. Žiaci, ktorým sa nepodarilo v uvedených
talent, kým sa nezačal profilovať ako výborný študent. Adrián bude tento rok maturovať na gymnáziu v Bardejove a po jeho skončení chce pokračovať v štúdiu na
. Z celkového počtu maturantov v opravnom termíne bude 1107 žiakov maturovať z jedného predmetu a 113 maturantov si zopakuje dva vyučovacie predmety
žiakov z bilingválnych stredných škôl bude po prvý raz maturovať z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1. Nasledujúci deň
21. mája (TASR)V pondelok sa začína v stredných školách postupne maturovať. Počas ústnych maturitných skúšok bude svoje vedomosti pred skúšobnými komisiami
43.000 stredoškolákov, ktorí budú počas nasledujúcich dni postupne ústne maturovať, by mali počas dní, kedy sa postavia pred skúšobné komisie, dodržiavať
Výnimočná chvíľa si vyžaduje výnimočné oblečenie: Anička prišla maturovať v kroji Maturantka Anička sa rozhodla pre neobvyklý odev
hovorového štýlu. Prezident povedal, že keby si mal opäť zvoliť, z čoho by chcel maturovať, tak by to bol anglický jazyk. "Ja som mal vždy rád aj matematiku
rómskeho jazyka na Slovensku, umožnilo v tomto školskom roku 11 žiakom maturovať z predmetov ako na bežnom osemročnom gymnáziu, avšak s možnosťou maturity