memorandovom


a akú účasť brala na pohyboch slovenského národného hnutia v porevolučnom, memorandovom a matičnom období? Skrátene a v našom ponímaní - ako sa na slovenskom
Veniec víťazov, ktorý sa bude konať v priestoroch evanjelického kostola na Memorandovom námestí. V pestrom programe NMS je zahrnutýDeň otvorených dverí MS
. S nadšením vítal revolúciu v rokoch 1848 - 1849. Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine, bol tiež zakladajúcim členom Matice slovenskej. Je po ňom
na proklamovaní Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši (1848), memorandovom zhromaždení v Martine (1861) a iných. Za záslužné národnobuditeľské práce