národnosti


a malé zastúpenie tu majú aj obyvatelia rómskej, českej a nemeckej národnosti. V dávnej i bližšej minulosti bola obec viackrát ťažko postihnutá rôznymi
menšinovým právam pripomína, že národnosť by si každý mal určiť sám a pociťovanie národnosti sa za života môže aj meniť. Na vysvedčeniach to podľa nej nie
vo svojom stanovisku aj Správa cintorínov. „Sú tu pochovaní vojaci rôznych národností a vierovyznaní, ale aj civilisti. Všetci bojovali spoločne a preto tu bol
, že v súčasnosti ešte nie je spoločnosť zrelá na to, aby bol prezident maďarskej národnosti. Ale táto nominácia je o tom, že nie sme druhoradí občania SR. A do
by mali posudzovať kandidátov nie podľa národnosti, ale podľa výsledkov práce," dodal aby nenávideli niekoho, kto je inej národnosti, som z toho smutný, že to
alebo malého množstva ľudí, ktorídanej národnosti. Najpríťažlivejšie národnosti podľa žien:  01. Íri  (Colin Farrell
prvých štyroch mesiacov tohto roku 110 utečencov prevažne somálskej a sudánskej národnosti. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v SR na svojom webe
to vziať. Je jedno, či je vo výbere jeden hráč či šiesti jednej národnosti. V prvom rade hrajú za svoje krajiny," zdôraznil tréner. Mužstvo sa tak bude snažiť
pamätajú na švábčinu (nemčina nemeckých kolonistov, pozn. TASR) a hlásia sa k nemeckej národnosti, je približne len 10 percent. Navyše, ide o ľudí vo veku nad
. " Naše jazykové práva v tejto krajinedefinované na základe počtu príslušníkov národnosti. Čo vnímam ako nesprávnu prax, lebo mali by sme to viazať na
že štruktúra obyvateľstva na Slovensku je relatívne stabilná. Obyvateľov slovenskej národnosti boli vlani 4.421.538. Slovenská národnosť tak dosiahla podiel 81
centrom regiónu severného Spiša a Pienin. Každoročne nás navštevujú ľudia rôznych národností či etnické skupiny. Preto sme sa rozhodli spojiť všetkých ľudí
dedinou, postupne sa však zloženie obyvateľstva menilo. „Dnes je občanov maďarskej národnosti zhruba 25 percent. Rómov môže byť tiež okolo 25 percent, ale oni
ktorýsituáciu vyriešil a jeho poslúchli hneď. No, čo sa týka celkovo národnosti, je to pravda, každá je špecifická. Slováciveľmi vďační, nerobia žiadne
320 tisíc ľudí tohto etnika. V sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo 105,7 tisíc ľudí, čo predstavuje asi dve percentá z celkového
Dedinapribližne 360 obyvateľov, z toho 64 percent je maďarskej národnosti. Oprávnených voličov je 314. Mladí voliči, ktorých oslovila agentúra SITA
by mali posudzovať kandidátov nie podľa národnosti, ale podľa výsledkov práce," dodal žije 21 percent obyvateľov maďarskej národnosti. "Získal som zhruba 40
zvolená osobnosť tak, že všetci občania Slovenskej republiky, bez rozdielu národnosti, budú hrdí na to, že hlava štátu zastupuje ich záujmy," zdôraznil
svojím priateľom ruskej národnosti. Blogerka, hudobníčka
v rokoch 19141915. Pochovaných je na ňom 427 vojakov rôznych národností. Foto: TASR/Henrich Mišovič Nitra 28. júla (TASR)Pietnou spomienkou
283 obyvateľov. Z nich takmer 80 percent je maďarskej národnosti, necelých 20 percent slovenskej národnosti a menej ako jedno percento tvoria Rómovia. "V 32
našla ju v obyčajných ženách. Ženách rôznej farby pleti, sociálneho statusu, národnosti či vierozvynania. Od nehostiných kútov dažďového pralesa až po rušné
Módí Ďalší Guinnessov svetový rekord vytvorili účasťou najväčšieho počtu národností na jedinej akcii. Na predchádzajúcej najväčšej hodine jogy
a na hrad čoraz častejšie zavítajú napr. Španieli, Taliani či Francúzi a iné národnosti. Práve tento fakt je podľa riaditeľky akýmsi záväzkom do budúceho leta
scén z Mongolska a Čínyv Súľovských skalách ľudia zhruba 20 národností celého sveta, napríklad z Nového Zélandu, Austrálie, Kazachstanu, Číny a Mongolska
ľudských zdrojov Attila Fülöp pri tejto príležitosti zdôraznil významnú úlohu národností v histórii krajiny a upozornil, že dané školské zariadenie je dobrým
v desiatich domoch. Deväť rodín bolo slovenskej národnosti a jedna maďarskej národnosti. „Obyvatelia sa vtedy živili dobytkárstvom, ovčiarstvom a roľníctvom
pôvodných obyvateľov. No zapájajú sa aj obyvatelia, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti. Aj preto sa toto podujatie nazýva Súzvuky,“ uviedla Jana Halašková
batoliat do dvoch rokov. "Všetci žiadatelia o azyl v Rakúskusýrskej národnosti," uviedla Paulenová pre TASR. Podľa jej slov sa dočasní rakúski azylanti
byť hrdý na vlastnú kultúru, ale nemali by sme mať predsudky voči ľuďom nejakej národnosti, iba preto, že k nej patria - to je posolstvom, ktoré je ukryté vo
1895, bol členom štvorčlennej slovenskej delegácie na Kongrese nemaďarských národností v Pešti. Delegáciu viedol Pavol Mudroň, ďalšími členmi boli Samuel
ako Aloysius Joannes Szokol). Najúspešnejším rakúsko-uhorským olympionikom slovenskej národnosti bol plavec Zoltán Halmaj, ktorý na troch olympiádach získal
slávnostný stôl, kladú naň národné jedlá i pokrmy typické pre jednotlivé národnosti žijúce v Kazachstane. Pre Kazachov je 16. december aj dňom spomienky
prispievajúce k bližšiemu spoznaniu a porozumeniu medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Podpora
a rovnako to platí i o maďarskej menšine žijúcej na Slovensku. Tieto dve národnostispojené aj v rámci kresťanstva a vyznávajú spoločné ciele," povedal dnes
tam je málo. V rakúskej prihraničnej obci Pama žije päť národností, okrem Slovákov je tam početná menšina Chorvátov. Medzi
. "Sú na to aj historické, možno aj osobné dôvody, že sa k tej národnosti tak veľmi nehlásia. Robíme všetko pre to, aby sa aj v nasledujúcich sčítaniach ľudu
je pre mňa zaujímavé, že tu na tomto podujatí sa stretnú aj z inej národnosti, nielen Slováci, ale aj Nemci. Ale prišli napríklad v niektorom roku aj zo Srbska
je materinské, tak to je jedinečné. Myslím si, že by aj príslušníci tejto národnosti, Rusíni a Rusínky, boli veľmi ochudobnení o to. Každý by mal byť hrdý na to
"Po Nežnej revolúcií sa objavovali najmä na južnom Slovensku. Občania maďarskej národnosti cítili potrebu dobehnúť zameškané. Aj v tomto období vidím, že ľudia
postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk. "Celkovo 40.202 maturantov bude
najznámejšou väznicou v Ríme. Trest si v nej odpykávajú väzni asi 60 národností. Nachádza sa v štvrti Trastevere blízko Vatikánu, na brehu rieky Tiber. Komplex
, Moldavčania, Nemci, Rusi, Tatári, Ukrajinci, Uzbeci, Židia a ďalšie národnosti. Oficiálnym štátnym jazykom je kazaština; ruštinou sa dorozumievajú národy
, ktorí seba samých definujú ako konzervatívcov (31 percent), respondentmi maďarskej národnosti (31 percent), respondentmi vo veku 65+ rokov (30 percent
1 036 respondentov nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Z prieskumu vyplýva, že
zhoršenie, pričom tieto očakávaniavýrazne častejšie u občanov maďarskej národnosti (35 percent) a najmä voličov SMK (46 percent). Zachovanie terajšieho
Na Jankovom vŕšku je Pamätník SNP. Ide o pamätník padlým partizánom štyroch národností z obdobia povstania. Na oslavy príde aj podpredsedníčka NR SR Renáta
Aš. Sociálna, časozberne nakrútená snímka o ženách rôzneho veku, vzdelania a národnosti je podľa PR manažéra Cinematiku Petra Konečného „asi najlepší slovenský
SR, krajoch, okresoch a obciach podľa pohlavia a veku, národnosti, náboženského vyznania, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, materinského jazyka, najčastejšie
príslušnosť filmu len podľa jazyka, ktorým sa v ňom hovorí alebo národnosti jeho hlavných hereckých predstaviteľov, ktorými sú v tomto prípade francúzski