národnostných


menšín. "Finančné prostriedkybazálnou podmienkou podpory kultúry a jazyka národnostných menšín žijúcich v SR a žiadateľom umožňujú realizovať aktivity tak
vlastnú prevádzku fondu určené štyri percentá. Orgánmi Fondu pre kultúru národnostných menšínriaditeľ ako štatutárny a výkonný orgán fondu, odborné rady
novej verejnoprávnej inštitúcie, ktorá bude koordinovať finančnú podporu pre kultúru národnostných menšín,zelenú aj od Výboru Národnej rady SR pre kultúru
čas sa jeho úradu podarilo vypracovať Správu o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za predošlý rok, ale aj vypracovať Akčný plán ochrany práv
s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny a za účasti zástupcov národnostných menšín. Návrh akčného plánu schválil Výbor pre národnostné menšiny
osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšíntakisto z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry SR
osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšíntakisto z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry SR
osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšíntakisto z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry SR
januára (TASR)Fórum inštitút pre výskum menšín zverejnil chronológiu národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny bude mať na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2017 o 621.000 eur viac ako v tomto roku. Vyplýva to
menšinovej kultúry by mal po novom dozerať Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorýbyť verejnoprávnou inštitúciou. Fond bude poskytovať finančné
Čaká nás práca súvisiaca so zriadenímspomínaného Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Bude to veľmi zložitý fond, treba si uvedomiť, že to sú
septembra 2017 a reagujú na potrebu starostlivosti o kvalitu vzdelávania na národnostných školách. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Most–Híd Klára Debnár
štipendiá pre svoje aktivity. V tomto roku zriadený Fond na podporu kultúry národnostných menšín na svojom webovom sídle www.kultminor.sk zverejnil prvú dotačnú
systéme 828 žiadostí, ktoré sa uchádzajú o dotáciu v programe Kultúra národnostných menšín (KNM) 2017. Celkový počet projektov, ktorých sa žiadosti
SR pre kultúru prijala dnes návrh Zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Zároveň ho vláde SR odporučila na schválenie. TASR o tom informoval
Na základe schváleného zákonavzniknúť Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorýbyť verejnoprávnou inštitúciou. Fond bude poskytovať finančné
SR dnes vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín. Uchádzači o post šéfa novej verejnoprávnej inštitúcie môžu podať
šiesty ročník, ktorý do centra mesta prináša folklór a hudbu tradičných národnostných menšín žijúcich v SR. "Všetky koncerty sa konajú na Hviezdoslavovom
obcí, ale svoj návrh neskôr stiahol. "Na riešenie problematiky práv národnostných menšín nemôže podľa nás slúžiť zákon o dráhach," odpovedal Kóňa. Povinnosť
základe zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2015 bolo na Úrad splnomocnenca vlády SR
onedlho koordinovať nová verejnoprávna inštitúcia - Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Návrh zákona o fonde dnes schválila vláda, ktorá odporučila
však podľa neho nemajú len Maďari, ale napríklad aj rómske deti. "Pre ľudí národnostných menšín je slovenčina druhý jazyk a mali by sme ho tak aj vyučovať
troch podporných fondov – okrem FPU aj AvF a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Novela presnejšie vymedzuje činnosti AvF a FPU tak, aby bolo zrejmé
by mal podľa Solymosa dohliadať napríklad na dodržiavanie zákona o jazyku národnostných menšín. „Mal by mať právomoci hovoriť do vecí, ktoré sa
definitívne stanovila štátne hranice Maďarska a zaväzovala ho rešpektovať práva národnostných menšín, bolá podpísaná v zámku Grand Trianon vo Versailles pri
by mal podľa Solymosa dohliadať napríklad na dodržiavanie zákona o jazyku národnostných menšín. „Mal by mať právomoci hovoriť do vecí, ktoré sa
menšín Parlament bude diskutovať aj o novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Poslanci za stranu Most-Híd ňou chcú odstrániť nesúlad zákona
SR, ktorý si mohla prísť verejnosť dnes pozrieť, boli vystúpenia súborov národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Úrad vlády tak chcel priblížiť kultúru
doteraz potvrdilo v jednom prípade. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach národnostných menšín v SR za rok 2013, ktorú schválila vláda. 29. mája 2014
kultúry Podujatie podporili Úrad vlády SR, Program kultúra národnostných menšín 2015 a Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
národ a všetkých občanov Slovenska vrátane etnických, národnostných, kultúrnych a sociálnych menšín. Predseda Matice slovenskej
realizovať spoločné aktivity na podporu cestovného ruchu, kultúry a tradícií národnostných menšín žijúcich v regióne. Pre TASR to dnes povedal Vladimír Pálfi
košickým štúdiom, kde od roku 1964 vytvoril vyše 500 relácií, národnostných magazínov, večerníčkov, publicistických magazínov ako napr. Mystérium života, Roky
prvého a druhého ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín. V školskom roku 2017/2018 sa taktiež rozšíri ponuka odborov na
očakáva od ukrajinskej vlády, že nebude obmedzovaťexistujúce práva národnostných menšín, že bude s menšinami rokovať a že splní všetky odporúčania Benátskej
a riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý bude zároveň reprezentovať aj záujmy národnostných menšín. Zastúpenie v zbore voliteľov však
obcí, sa postupne obmenia. Kým doteraztabule s názvom obcí v jazyku národnostných menšín veľkosťou menšie a modré, po novom budú rovnako veľké ako tabule so
je za zachovanie pôvodných tabúľ. "Nevedel som o vyhláške, ktorá zväčšuje tabule národnostných menšín pri vstupoch do obcí. Vnímam to ako zbytočný krok, ktorý
zložky a praktická časť odbornej zložky. V prípade SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín k týmto štyrom predmetom pribúda ešte vyučovací jazyk. Žiak
ďalší voliteľný predmet," uviedol rezort školstva. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenským jazykom
ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Pri školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín patrí ich vyučovací jazyk spolu so slovenčinou a cudzím
podľa vlády po vlastnom štáte a slovenský národ spoločne s príslušníkmi národnostných menšín budú mať 1. januára 2013 príležitosť osláviť 20. výročie existencie
hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo
, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou nadačného programu Kultúra národnostných menšín, sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny
EHMK vidno, že sme venovali priestor aj na prezentáciu kultúry národnostných menšín, pričom dominuje maďarská menšina, čo je úplne prirodzené. História
republiky, schválená v roku 1992, vo svojom štvrtom oddiele Práva národnostných menšín a etnických skupín, zaručujúc právo na vzdelanie v materinskom jazyku
učebných plánoch pre školy s vyučovacím jazykom a s vyučovaním jazyka národnostných menšín ako aj o hodnotiacej správe o stave národnostného školstva. Minister
Na ich dosiahnutie potrebujeme využiť schopnosti a sily každého Slováka, ako aj národnostných menšín na našom území. Naše šance sú v obrodení národa, v tom, že
deviatich hláv. Upravuje základné práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, sociálne, kultúrne a hospodárske práva, právo