náuka


," uviedla pre TASR rektorka univerzity Jana Mojžišová. Zvláštnosťou študijného programu Náuka o živočíchoch je to, že študenti študujú prvé tri semestre
najvýznamnejších Štúrových diel v ich pôvodnom vydaní. Ide o tituly: Nauka Reči Slovenskej (Prešporok, súčasná Bratislava, 1846), Krátka Mluwnica Slovenská
osemročným štúdiom, a to konkrétne v prípade predmetov chémia, dejepis, občianska náuka, fyzika a biológia. S rovnako aktualizovanými učebnicami aj pre predmety
matematika a mechanika, v druhom chémia, mineralógia a metalurgia a v treťom náuka o banských dielach. V rámci náuky o banských dielach sa v poslednom ročníku
má na svojom konte snímky ako Večný svit nepoškvrnenej mysle (2004), či Náuka o snoch (2007). Hlavným hrdinom príbehu je Colin, bohatý mladý muž a vynálezca
SNK zverejnila na internetovej stránke www.dikda.sk diela Ľudovíta Štúra Nauka Reči Slovenskej (Prešporok 1846), Krátka Mluwnica Slovenská (Prešporok 1852
www.dikda.sk sa nachádza aj sedem najvýznamnejších diel Ľudovíta Štúra: Nauka Reči Slovenskej (1846), Krátka Mluwnica Slovenská (1852), O národných povestiach
Jögeva SK Tähe (Est.). V ženskej časti sa predstavia v A-skupine Rubene (Lot.), Nauka-Trevelstroy (Rus.) a ŠK 98 Pruské (SR), B-skupina postaví proti sebe kluby
jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika. Testové úlohy by mali byť hotové do
, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika či informatika.
základnými jazykovednými dielami Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí Náuka reči slovenskej, ktoré vyšli v roku 1846, teda v čase, keď
Štúrov génius prejavil rozhodným spôsobom. Do desiatich mesiacov vypracoval spis Náuka reči slovenskej (tlačou 1846) a položil tak základy gramatickej sústavy
načrtol, že „zásady kodifikácie sformuloval Ľudovít Štúr (1815-1856) v práci Náuka reči slovenskej (1846), ktorá vznikla ešte v roku 1844. Metodologický základ
. 1. novembra 1950 na žiadosť takmer všetkých biskupov vo svete. Táto náuka hovorí, že "Nepoškvrnená a ustavične panenská Božia Matka bola po ukončení svojho
(Podľa všetkého, ide o rýchlu dotlač prvého vydania, no s rozšíreným názvom.) 4) Nauka reči slovenskej. Vydané v Prešporku v roku 1846 v Belnayovej tlačiarni
práce Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (1846) Nauka reči slovenskej (1846) mali zásadný význam pre teoretické základy spisovnej
Štúr so samohláskou ypsilon v systéme našej reči nerátal, čo v gramatickom spise Náuka reči slovenskej aj náležite prezentoval. Hodža bol za ponechanie ypsilonu
stretnúť aj v rámci vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, etická výchova a prierezovej témy mediálna výchova. "Žiaci sa
na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú
Čurillová. Ide najmä o predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra robí deťom najväčší problém
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval dejepisobčianska náukaetika. Neskôr absolvoval manažment na City University. Po
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval dejepisobčianska náukaetika. Neskôr absolvoval manažment na City University. Po
Štúrovi dve diela: Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej. V rokoch 1847-1848 bol Ľudovít Štúr poslancom uhorského snemu
trias) prvýkrát použil Teofil z Antiochie okolo roku 180. Od 3. storočia náuka o Svätej Trojici - jeden Boh v troch Božských osobách - tvorí jeden z hlavných