nemčina


anglicky učilo 95,9 percenta žiakov. Na druhom mieste bola nemčina - 55,2 percenta. Po anglicky sa v roku 2014 učili všetky
. júna - Na väčšine slovenských škôl sa ako cudzí jazyk učí angličtina alebo nemčina, v niektorých prípadoch sú to aj iné jazyky, ktoré sa väčšinou študenti na
zložitý a dohovoríte sa s ním takmer všade. Rozšírená je aj francúzština, nemčina či španielčina. Vo Švédsku to však majú trochu inak, najobľúbenejším jazykom
ktorí sa narodili v zahraničí, a ľudí, ktorých rodičiaprisťahovalci. Nemčina nie je materinským jazykom pre približne 60 percent z detí navštevujúcich vo
webu Tour v júli 2011 4 jazykové mutácie (francúžština, španielčina, nemčina, angličtina) 700 000 fanúšikov na Facebooku SPRIEVODNÁ KARAVÁNA 180
na spomínané výročie. Ako dodala, jej obľúbenými predmetmi boli cudzie jazyky, nemčina a matematika. V triede odučila hodinu dejepisu, počas ktorej si ju
ľudí je v Luxembursku (99 percent), kde ako druhý jazyk prevláda najmä nemčina a ako tretí jazyk francúzština. Nasledujú občania Litvy (97 percent) a Lotyšska
, že až 94 percent študentov stredných škôl v EÚ za si za svoj druhý jazyk vyberá angličtinu. S 23 percentami nasleduje francúzština a 21 percentami nemčina.
udeľované nemecky píšucim literátom, ktorých materským jazykom však nie je nemčina, rodáčka zo Zlatých Moraviec Magdaléna Sadloňová. Odvtedy Chamissovu cenu
všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia
a marketingu Univerzity Komenského. Jazykové znalosti: angličtina (aktívne), nemčina, ruština (pasívne) Hráčska kariéra: Rapid Bratislava, ČH
všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, angličtina, nemčina, ruština, maďarský jazyk a literatúra, ale aj biológia, fyzika, chémia
je v štyroch jazykových mutáciách, okrem slovenčiny to je angličtina, nemčina a maďarčina. "Súčasťou je aj mobilná aplikácia Banskej Štiavnice na stiahnutie
. Veľa času venoval štúdiu jazykov (gréčtina, latinčina, francúzština, nemčina a angličtina), aj literatúre nemeckého filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela
Počas pracovného života pôsobil ako stredoškolský učiteľ s aprobáciou slovenčina, nemčina, francúzština, dejepis a ruština a ako pracovník osvetového oddelenia
, aby sa pri určitých obradoch popri latinčine používala aj slovenčina, či nemčina a maďarčina, teda jazyky, ktorými v tom čase hovorili na našom území bežní
jazyk. V prípade, že sa vyžaduje druhý cudzí jazyk, požadované boli nemčina či francúzština. Požiadavky po znalostiach cudzích jazykovtrendom, ktorý sa
slovenčina, a potom jazyky okolitých krajín. Teda maďarčina, poľština a nemčina. "Zvyšné jazykyangličtina a ruština," vymenoval Bódis. Rovnako ako
stredoškolákov. Na druhom mieste je francúzština (33,7 percenta), nasleduje nemčina (23,1 percenta) a španielčina (13,1 percenta). Štúdium francúzštiny je
sa o prácu v logistike je znalosť cudzieho jazyka. Je to najmä angličtina, nemčina, ale vítaná je aj maďarčina. Prax na danej pozícii je takisto žiadaná, ale
. Pre TASR to povedala starostka Gabriele Nabingerová. „Hlavný vyučovací jazyk je nemčina, druhý jazyk, ktorý sa tu vyučuje, je angličtina“, uviedla s tým, že
Georga Hartla, v budúcom roku detí v škôlke pribudne. Základnou rečou v škôlke je nemčina, nemecky hovoriace deti sa majú možnosť učiť aj po slovensky, sčasti
literátov, ale aj viacero súťažiacich, ktorých materským jazykom nebola nemčina. Predseda poroty Hubert Winkels vyzdvihol vo svojej sumarizácii jubilejného
Slašťanová odhaduje, že ľudí, ktorí si ešte pamätajú na švábčinu (nemčina nemeckých kolonistov, pozn. TASR) a hlásia sa k nemeckej národnosti, je približne
ročníka. Od piateho majú žiaci možnosť učiť sa ďalší jazyk (nemčina, ruština, francúzština). Jazykovú zdatnosť chlapcov a dievčat rozvíjajú aj ďalej a to
, že v budúcnostinaplánované aj iné jazykové mutácie. Pravdepodobne to bude nemčina a do úvahy pripadá aj maďarčina. Finálny zoznam jazykov určí analýza
je taktiež viac ako 200 detí, je často témou rodičov slovenčina verzus nemčina, keďže prevažná väčšina detí v oboch zariadeniachSlováci. „Pedagógovia
je zasa dôvodom, prečo sa okrem angličtiny na škole vyučuje aj nemčina a takisto sa rozvíja cezhraničný projekt vzájomného jazykového vzdelávania detí BIG SK
niet pochýb.odnepamäti sa tam okrem slovenčiny používala aj maďarčina a nemčina. Avšak angličtina je svetový jazyk a tak aj Slováci žijúci v tejto oblasti
"V poradí druhým cudzím jazykom podľa výberu maturantov je opäť nemčina, ktorú si zvolilo 3397 žiakov, teda 7,8 percenta. Na najvyššej
slovenčinu ako materinský jazyk. Jazyky ako angličtina, francúzština či nemčina majú potom tieto slovenské deti v škole ako druhý jazyk. "Nemám
všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. V poradí záujmu nasleduje nemčina (3397 žiakov) a ruština (870 žiakov). Francúzštinu si vybralo 33 maturantov
maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. Nasleduje nemčina (3397 žiakov), ruština (870), francúzština (33), španielčina (13) a najmenej
maturovať na všetkých troch úrovniach náročnosti 36.328 žiakov. Nasleduje nemčina (3397 žiakov), ruština (870), francúzština (33), španielčina (13) a najmenej
, ale aj orientálnych jazykov, problémy mu nerobila latinčina, gréčtina, nemčina, maďarčina či francúzština. Bol riaditeľom Dvorskej knižnice vo Viedni. Jeho
, pretože po dlhom čase otvárali jazykovú kombináciu francúzština - nemčina," spomínala. Študovala odbor prekladateľstvo - tlmočníctvo. Šťastie jej prialo
školstva vedy výskumu a športu SR z roku 2011, podľa ktorej sa nemčina vyučuje len ako jeden z viacerých povinne voliteľných jazykov," uviedla Tomášiková
, že Englisch ist ein Muß, Deutsch ist ein Plus, angličtina je nutnosť, nemčina je plus. Vidíme však záujem rodičov a máme pekný projekt, ktorý je zameraný
ktorá je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov. Od prvého ročníka je povinná nemčina a od tretieho ročníka angličtina. Pri tohtoročnom zápise bolo na školu
jazykov. Najbežnejšie materinské jazyky (okrem angličtiny) boli fínčina, turečtina, nemčina, ruština a maďarčina. Väčšina ľudí, ktorí kvíz dokončili, boli vo