nepovinný


tak sme ho zrušili, ale keď niekto chce, môže si ho vybrať ako nepovinný predmet“ , doplnila Nabingerová. V Neue Mittelschule (Nová stredná škola) je 112 žiakov
strany Štátneho pedagogického ústavu," doplnil Izrael. Mediálna výchova ako nepovinný predmet je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu od školského roka
povedala pre denník Právo ministerka školstva Kateřina Valachová. Dvadsaťhodinový nepovinný kurz doplníprebiehajúcu výučbu českého jazyka, ktorá trvá 400
edukačné účely. Jednou z najvýznamnejších preventívnych aktivít Ligy proti rakovine je nepovinný predmet „onkologická výchova“, ktorý sa 15 rokov vyučuje na 60
dobré známky z matematiky a cudzieho jazyka na maturitnom vysvedčení a bonusy za nepovinný test SCIO, čo je hodnotenie všeobecných predpokladov pre štúdium na
colníkov vo vzťahu k vykonávaným činnostiam v daňovom sklade na lieh. "Nepovinný výkon tak predstavoval objem pracovného času 58 zamestnancov úradov, čo
o chorých?- Na Lekárskej fakulte UK už osem rokov organizujeme nepovinný predmet pre medikov. Nechodí ich tam veľa, čo je