neučím


by ste sa chceli začať učiť najbližšie? Na každý jazyk mám istý dôvod, neučím sa ich len preto, aby som sa učila nový jazyk
a prečo sa o prvých Slovenkách, úspešných vo svojich odboroch, neučíme v školách. Otázky moderátora i publika zodpovedia producentka Barabara Janišová Feglová