odbor


: veterinárna morfológia a fyziológia 16. doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD. odbore: filmové umenie a multimédiá 17. doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD
. Následne občan vybavil svoju požiadavku pri jednej návšteve klientskeho centra na odbore cestnej dopravy za 7 minút, na dopravnom inšpektoráte do 11 minút, na
odbor, odbor krízového riadenia, majetkovoprávny odbor, odbor školstva, odbor výstavby a bytovej politiky, odbor opravných prostriedkov a organizačný odbor
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia získala titul PhD v odbore ekonómia na State University of New York v USA a CERGE-EI
bude len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Pediatrická ambulancia bude zase len
. Najmladším odborom na škole, ktorý vznikol len pred pár rokmi, je tanečný odbor. Svoje výsledky prezentujú jeho žiaci počas celého roka, no najmä na Dňoch
školstva mimoriadne rozhodne o študijnom programe podnik v svetovom hospodárstve v odbore 3.3.18 medzinárodné podnikanie, keďže podľa Sústavy študijných odborov
Slovenskej lesníckej komory sa zavádza odbor lesníctvo a lesnícky manažment. a tvarovanie dreva. Pribúda aj študijný odbor obrazová a zvuková tvorba a jeho
sa aj dve moderné učebne Polytechnická škola sa aj pre nový strojársky odbor chystá vybudovať dve moderne vybavené učebne. "Jedna bude zameraná technicko
vybraných miestach. "Napríklad na balkón rokovacej sály," uvádza komunikačný odbor. V budove parlamentutiež k dispozícii toalety pre hendikepovaných na
, že nemôže mať dobré nápady. Istý muž bez domova dokonca vymyslel študijný odbor, ktorý sa v susednom Poľsku stretol s veľkým záujmom. Toto štúdium by malo
roku 2020 cestovný ruch ako prioritu. Preto si myslím, že aj tento odbor zapadá do kolekcie odborov vo vzťahu k prírode, k realizácii sa ľudí v dovolenkách a aj
Dnes na žiadnej škole v Košiciach nemáme odbor, ktorý by špecificky učil UI/UX produktov. Verím, že nový študijný odbor prinesie odborníkov, ktorí v dnešnej dobe
nahrádzali absolventi odboru zdravotná sestra. Ukázalo sa, že je lepšie, ak sa odbor bude revitalizovať a opäť sa dostane do praxe, pretože po ukončení štúdia
zamestnancov sa z pôvodných piatich navýšil na 13. "Nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva. V ďalších
úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na Dúbravskej ceste odbor dizajnpriemyselný dizajn. Otvorili odbor mechanik hasičskej techniky V Senci na SOŠ na
(TASR) – Na prstoch jednej ruky je vraj možné zrátať počet súdnych znalcov odbore gemmológia, čo je veda o drahých a dekoračných kameňoch. Jedným z nich je aj
ich 17. Za čalúnnikov sa chce vyučiť až 33 rómskych chlapcov, zato v odbore stolár v tomto roku prvý ročník vôbec neotvorili. V druhom ročníku stolára je teraz
CSc. mu udelili v roku 1976, za docenta odbore chirurgia bol menovaný v roku 1988, za profesora odbore kardiochirurgia bol menovaný v roku 1999. Je členom
školstva zaradením nového študijného odboru klientsky manažér pošty," dodáva tlačový odbor. Na základe požiadavky Slovenskej lesníckej komory sa zavádza tiež
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pozemkový a lesný odbor, Odbor živnostenského podnikania, Evidencia motorových vozidiel Policajného zboru, Podateľne
v ďalšom roku sa nám podarí spolu s firmami získať žiakov aj pre tento odbor," dodala s tým, že okrem toho bude v "duále" ponúkaný aj ďalší, firmami žiadaný
v dennej forme štúdia v študijnom programe Riadenie leteckej dopravy v študijnom odbore Doprava, v študijnom programe Senzorika a avionické systémy v študijnom
a protokolu, odbore pre európske záležitosti, odbore legislatívy a aproximácie práva, odbore komunikácie s médiami a verejnosťou a odbore Parlamentný inštitút
zborov na strednom Považí priviedlo vedenie školy k myšlienke otvoriť študijný odbor v Považskej Bystrici. „So súhlasom zriaďovateľa (TSKpozn. TASR) sme sa
odboru ešte čaká na finálne schválenie navrhovaného európskeho rozpočtu. Odbor komunikácie považuje taktiež za úspech predsedníctva dohodu medzi všetkými
) - Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Košice otvára v školskom roku 2017/2018 odbor keramický dizajn. Do svojho študijného plánu ho zaraďuje po štyroch rokoch
hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Jana Holéciová, nový študijný odbor otvoria od školského roku 2017/2018 Stredná odborná škola (SOŠ
2025 každý rok v priemere 13 ďalších. V školách však tento odbor študuje sotva polovica žiakov. Učebný odbor „pekár“ alebo „cukrár-pekár“ môžu žiaci študovať na
68,3 %," priblížilo MPRV SR. Najvyšší kladný výsledok hospodárenia dosiahol podľa MPRV odbor výroby piva a sladu (44 miliónov eur), významnejšiu úroveň tiež
zamestnancov sa z pôvodných piatich navýšil na 13. "Nový analytický odbor bude mať súčasne väčšie kompetencie v centrálnom aparáte rezortu školstva. V ďalších
sa tento rok prihlásilo 30 uchádzačov, vybrali z nich 27. TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou parlamentu. Tento rok pôjde už o 21. ročník
určiť aj nižší počet žiakov v triede, ak daný študijný odbor alebo učebný odbor bude zaradený do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným
odboroch Kancelárie - Odbor zahraničných vzťahov a protokolu, Odbor pre európske záležitosti, Odbor legislatívy a aproximácie práva, Odbor komunikácie s médiami
roku 2015/2016 bilingválnu triedu. Po prijímacích skúškach prijali na bilingválny odbor 27 žiakov. Budúci žiaci pochádzajú jednak zo Starej Ľubovne, ale aj
v každom ročníku jednu triedu, pričom spolu je to 120 žiakov. "Kynológia je odbor pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem pracovať vo výcviku psov. S tým
vedenia nemocnicedôvody čisto ekonomické. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre odbor ortopédia Andrey Švec si myslí, že ide o nie celkom šťastný
škole veterinárnej v Košiciach. V odbore Digitálna maľbakoncept art sa Kukučínovej ulici otvárajú experimentálny študijný odbor Technik vodárvodohospodár.
proti nebankovým spoločnostiam, ak majú pocit, že sú poškodení. "Odbor ochrany spotrebiteľa naďalej posudzuje zmluvy aj s touto spoločnosťou a odporúča
. Preto sme oslovili niekoľko stredných škôl, aby sme našli buď študijný odbor, alebo iné riešenie na vzdelávanie v oblasti tepelná energetika. Veľké pochopenie
. augusta 1938 v Nitre. V roku 1961 získal titul promovaný historik v odbore históriadejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
nad Bodvou a na Strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. "Odbor je zameraný na technický servis a predaj modernej techniky využívanej
2017/18 tam otvárajú nový učebný odbor puškár s celoslovenskou pôsobnosťou. Podľa môcť študenti vzdelávať v študijnom odbore autotronik a v učebných odboroch:
škôl s týmto zameraním, ktoré budú reálne aj v budúcom školskom roku vyučovať tento odbor? Ak by sa nám aj v budúcom školskom roku podarilo znovu otvoriť učebný
tiež úrovne výučby. Škola dnes ponúka vzdelávanie odbore geodézia, kartografia, kataster a odbore staviteľstvo, v rámci ktorého sa študenti v druhom ročníku
času (kultúrno-výchovný pracovník). Taktiež odbor pedagogické lýceum, ktorý sa od počet žiakov. "Je to potrebný odbor. Zamestnávatelia by od nás potrebovali
odboroch Kancelárie - Odbor zahraničných vzťahov a protokolu, Odbor pre európske záležitosti, Odbor legislatívy a aproximácie práva, Odbor komunikácie s médiami
Plánek s tým, že veľký dopyt je aj po obchodných pracovníkoch. Tento odbor majú v ponuke Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne a Prievidzi, pričom
platné dva školské vzdelávacie programy pre študijný odbor agropodnikanie a študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena. V rámci agropodnikania môžu
schváleným odborom, budeme ho overovať ako experimentálny odbor. Mal by nahradiť učebný odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,“ povedal Lacko. Podľa