osvojil


súčasného primátora Petra Gogolu, ktorý si ho podľa Pirošíka osobne osvojil a z minuloročného rozpočtu mesta naň vyčlenil osemtisíc eur. Ďalších vyše dvetisíc
s niektorými sférami života," povedala Banášová. Ovečku Kvetku si osvojil slovenský herec Jozef Vajda, ďalšiu ovečku Múdroslavu pomenoval
námestí v centre Bratislavy. "Bol veľmi charizmatický, dokázal sa vcítiť. Dubček si osvojil scenár, ktorý som si ja napísal. Predložil som mu to a on so
v roku 1899. „Katona si podľa vzoru Ladislava Mednyánszkeho osvojil nielen formálne poznatky figurálnej kresby, ale od svojho učiteľa
ako číta hru, za relatívne krátky čas si osvojil náš herný systém," chválil Haláka hlavný kormidelník Washingtonu. Tím
Karol I. ho prijal na audiencii. Počas prvej svetovej vojny si osvojil myšlienku konštituovania československej štátnosti a stál pri zrode Československa. Svoje
bol farárom nemeckej evanjelickej cirkvi v Bratislave. V Halle si osvojil myšlienky nového prúdu v nemeckej protestantskej cirkvi v 17. a 18
vyštudoval 4. až 6. ročník gymnázia. Rodičia chceli, aby si v Trnave osvojil slovenský jazyk a v Bratislave jazyk nemecký - v roku 1831 nastúpil na katedru
bol farárom nemeckej evanjelickej cirkvi v Bratislave. V Halle si osvojil myšlienky nového prúdu v nemeckej protestantskej cirkvi v 17. a 18
Rimavskej Sobote a Kežmarku, kde v roku 1875 zmaturoval. Na školách si osvojil latinský, grécky, maďarský, nemecký a čiastočne aj slovenský jazyk. Zaujímal
kedysi politickú kariéru začínal zaujímavými návrhmi z daňovej oblasti, si teraz osvojil agendu urážok a neslušnosti. Obrazu Slovenska v Európe nepomôže, že
najskôr návrh architekta Miloša Chorváta. Investor sa ale rozhodol inak. Osvojil si návrh architektov Štefana Svetka, Štefana Ďurkoviča a Barnabáša Kisslinga
Ľudovít Štúr dokonale poznal uhorské právo. Jeho zákony si naštudoval osvojil, keď sa uchádzal o miesto poslanca na uhorskom sneme a potom v priebehu
nazvala,teraz 11 mesiacov a vyrastá ako domáci miláčik medzi svojimi psími kamarátmi. Osvojil si ich správanie a aj o sebe si teraz myslí, že je pes. Na
, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. Robert Fico si osvojil návrh terazbývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, ktorý sa
psíkom radosť do života. Pozrite sa ako Eugen si najprv osvojil asi 5 psíkov, ale jeho zvieracia rodina sa čoskoro rozrástla aj
Halle sa stal nadšeným poslucháčom jeho prednášok a s mladíckym nadšením si osvojil jeho idey. V roku 1848 zložil záverečné skúšky na budapeštianskej univerzite
," vysvetlil Kukan. Dodal, že v poslednom období si okrem medzinárodných vzťahov osvojil aj agendu zaoberajúcu sa problémami starších ľudí v krajinách
to môže demotivovať. Mali by ste sa radšej zamerať na podobnú metódu, akú si osvojil istý Jordan. Keď sa totiž prestal pozerať na ručičku váh a zameral sa na
republík (ZSSR) ovplyvnili jeho umeleckú tvorbu. Obhajoval stalinizmus, osvojil si sovietsku metódu tzv. socialistického realizmu. Ako jeden z prvých
hlavné zbrane mužstva - nasadenie a pohyb - zostali v šatni, respektíve si ich osvojil súper. "Prehrali sme takmer všetky osobné súboje, a potom sa nedá hrať
a možno i na svete, začali šíriť myšlienku ekumenizmu. Vajanský si to osvojil a zdôrazňoval po celý život. Rukolapným dôkazom toho je skutočnosť, že v roku
ktorí prišli vziať psov na prechádzku. Jeden zo záujemcov si psa dokonca osvojil. "D úfam, že táto hra Pokémon Go nebude trvať len pár týždňov ," uviedol
dielo sa stalo základom nového humanistického učenia o človeku. Dante si osvojil výsledky antickej kultúry, arabského myslenia, katolíckej teológie (tomizmus
biednych ľudí. Na jeho ceste mu robí spoločnosť iba pes Sára, ktorého si osvojil z útulku a karavan, v ktorom prespáva. Počas dňa však je vždy na nohách a beží
finančných prostriedkov formou verejnej zbierky. Primátor Ján Nosko si návrh osvojil a vstúpil do rokovaní s Akadémiou umení v Banskej Bystrici v súvislosti so
, že „neznáša žlté vlaky RegioJetu“ a návrat štátnych IC vlakov si osvojil ako svoju hlavnú politickú tému. „Na Slovensku, bohužiaľ, čelíme oficiálne snahe
súbežne s ňou. "Cvičila som doma pod jeho dozorom, nakoniec si tento nástroj osvojil aj on," povedala. Sólistu Opery SND Pavla Remenára, keď bol ešte žiakom
sa ním po celý život. Presne v duchu hesla, ktoré si tu pod prísahou osvojil: „Žiť pravde a národu!“ Ako vidieť, Hurban si aj po rokoch presne pamätal
. Najskôr som sa nad týmto nápadom smial, ale veľmi rýchlo som si ho osvojil. Mám veľa skúseností, môžem poradiť. Zamýšľali sme sa nad traťou, aby bola hlavne
bol Milan Bobula výrazným predstaviteľom realistickej školy, ktorú si osvojil u svojho pedagóga Janka Borodáča. Poznávacím znakom jeho javiskových réžií
Brigitte si adoptovali psa Nema koncom augusta. Čierneho kríženca si pár osvojil z útulku a médiá ho hneď označili za „prvého psa“ Francúzska. Elyzejský palác
federálneho usporiadania Československej socialistickej republiky (ČSSR). Alweg si osvojil Československý zväz mládeže a chcel ho realizovať ako ďalšiu Stavbu
citátmi. V dejinách Rakúsko-Uhorska obhajoval Révai autochtónnosť Slovanov. Osvojil si slovenský jazyk a s úradníkmi na svojich panstvách korešpondoval
im darujú krásny život. Prvá adopciaprebehla. Svojho štvornohého kamaráta si osvojil samotný Kenworthy. Sučku huskyho pomenoval Beemo a už teraz je viac ako
byť dlhé a prejavy krátke. Je to dobrá rada, ktorú som si osvojil," priznal diplomat. Na záver Hengel zdôraznil, že za úspechom Slovenska počas uplynulých
. Súčasne v anglickom jazyku požiadal o trpezlivosť, aby si osvojil nemčinu. Rissenbeeková, ktorá od 80. rokov minulého